Head day 6.jpg

10 Day Feminine Healing & Awakening

Day 6

สวัสดีค่ะทุกคน

ยินดีต้อนรับสู่ Day 6  นะคะ

"การเคลียร์ Sacral จักระ"

        พลังงานชีวิต (life energy) คือ spiritual energy และ sexual energy หรือจะพูดอีกอย่างได้ว่าทั้ง 3 พลังงานนี้ คือพลังงานเดียวกัน ที่ก่อตัวขึ้นมาจากการที่เราอนุญาตให้ตัวเองมีประสบการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะมีความรู้สึก หากเรากลัวความเจ็บปวด หรือพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกแย่ๆ เรามักจะเลือกตัดประสบการณ์นั้นทิ้ง หรือ ตัดความรู้สึกของตัวเองทิ้ง ซึ่งจะส่งผลให้จักระที่ 2 อ่อนตัว, block, หรือ พิการลงไป ส่งผลให้เราเกิดพฤติกรรมที่มีลักษณะของการกลัวการมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม และปฏิเสธความใกล้ชิด อยู่กับความรู้สึกกลัว เก็บตัว ไร้ความคิดสร้างสรรค์ แต่ในบางกรณีก็จะเกิดลักษณะที่เรียนกว่า overactive คือทำงานมากเกินไป ส่งผลให้กลายเป็นคนที่ชอบปั่นหัวหลอกใช้คน เอาเปรียบ discredit ผู้คนต่างๆ อารมณ์มาเต็มตลอดเวลา ติดกาม ปรณเปรอตัวเองอย่างมาก

        การทำให้ Sacral จักระอยู่ในความสมดุลย์นั้น จึงมีความสำคัญมากต่อการมีความรัก ความสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างจริงใจ โดยมีอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น...

• การปรับพฤติกรรมโดยตรง
• การออกกำลังกายกร้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ( pelvic floor muscle )
• การใช้ energy healing
• การหายใจ

เมื่อ Sacral จักระกลับมาอยู่ในสภาวะสมดุลย์ เราจะมี passion ในการดำรงชีวิต เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพศตรงข้าม ยินดีเปิดตัวเองสู่ความใกล้ชิด เกิดความต้องการทางเพศ มีความรักให้กับเพศตรงข้าม มีพลังทางเพศ อวัยวะต่างๆ ของร่างการทำงานได้ดีแข็งแรง 

วันนี้เราจะมาใส่ใจกับ Sacral จักระของเรา เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์และมีร่างกายที่แข็งแรง ผ่านการออกกำลังกายกร้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ด้วยท่าง่ายๆ ที่รวมการฝึกแบบ contraction & expansion ไว้ในท่าเดียวกัน เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของ life energy

 

 วิธีการ

"การเคลียร์ Sacral จักระ"

 1. ยืนแบบย่อตัวลง ให้เขางอนิดๆ โดยเป็นการงอที่เขายังตั้งฉาก แล้วยื่นก้นไปข้างหลัง ให้จินตนาการว่าเป็นตูดไก่ยืนไปข้างหลังและช้อนขึ้น (ให้ยืนหันข้างทำหน้ากระจก เพื่อดู posture ที่ถูกต้อง)
   

 2. กระตุกก้นไปด้านหน้าด้วยการขมิบก้น เพื่อดันหัวเหน่าขึ้นมา แล้วกระดกก้นกลับไปข้างหลังทันที
   

 3. ทำการกระตุกก้น และกระดกกลับ นับเป็น 1 rep ให้ทำ 10 rep สำหรับวันแรก แล้วค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้น

หมายเหตุ

• แนะนำว่าให้ใส่ชุดออกกำลัง ชุดรัดรูป หรือชุดชั้นใน เวลาออกกำลังกายเพื่อที่จะสามารถเห็นการกระดกของก้นได้ชัดเจน

• ขามั่นคงไม่มีการโยกไหวใดๆ ทั้งสิ้น 

• หากทำถูกวิธีจะรู้สึกปวดปัสสาวะ ให้ไปปัสสาวะออกมา (ในบางกรณีอาจมีน้ำหล่อลื่นออกมาสำหรับผู้หญิง หรือเกิดการแข็งตัวอ่อนๆ สำหรับผู้ชาย)

• ทำแบบนี้ต่อเนื่องทุกวัน วันละครั้งเป็นอย่างน้อย โดยสามารถเปิดเพลงที่ให้จังหวะนำได้ดี และสามารถเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้นได้เรื่อยๆ

Welcome to Day 6

"Clearing Sacral Chakra "

        Life energy is spiritual energy and sexual energy. In other words, these 3 energies are the same energy that was created from allowing ourselves to experience things in order to feel the feeling from our hearts.

 

        If we are afraid of feeling pain or trying to avoid showing negative feelings, we usually refrain from that experience or hold back our feelings. These actions will make the 2nd Chakra weak, blocked or disabled and will influence our negative behaviours, which are fear of having relationship with the opposite sex, avoid being close to others, living with fear, social withdrawn and lack of creativity. However, in some cases, these actions will make the 2nd Chakra overactive or work too hard. It will influence us to become a manipulator, taking advantages from others, discredit others, always full of emotions, sex addiction and extreme self-indulgence.

        Having a balanced Sacral Chakra is very important to having love, relationship and living sincerely in the society. There are many ways to balance this Chakra,

• Which are directly changing behaviours

• Exercising pelvic floor muscle

• Energy healing and breathing.

When Sacral Chakra is balanced, we will live with passion, be an open person, have a good relationship with the opposite sex, open ourselves for closeness, have sexual desire, have love for the opposite sex, have sexual energy and the body organs will function well.

Today, we will take care of our Sacral Chakra in order to live a balanced life and have a healthy body by exercising pelvic floor muscle with this easy workout that includes both contraction & expansion of this muscle to stimulate the flow of life energy.

 

Please follow the method below

"Clearing Sacral Chakra"

 1. Stand up and place your feet slightly wider than shoulder-width apart. Bend your knees a little in a 90 degree angle then push your hips back. Imagine that your hip is a chicken’s bum that is pushed back and lifted up (Stand on the side next to the mirror to see the correct posture)
   

 2. Pull your hips up to the front by tightening the anus muscle while pushing your pubis up. Then bounce your hips back immediately. 
   

 3. Bouncing your hips back and forth will be counted as 1 rep. Repeat 10 reps for the first day and gradually increase the rep.

Note

- It is recommended to wear activewear, close-fitting outfits or underwear when exercise so that you can see the hips bouncing clearly. 
 

- Your legs will remain stable and not moving.
 

- If you do the exercise right, you will feel the urge to pee. Then go to pee. (For some cases, there will be an increasing of vaginal lubrication for women and mild erection in men)
 

- Do this activity continuously at least once a day. You can turn on the music that make you feel like moving to the beats of the songs and increase the time of this exercise.

ติดต่อทีมที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ m.me/trainernalisa

COPYRIGHT 2019 @TRAINERNALISA.COM

 • Facebook - วงกลมสีขาว
 • YouTube - วงกลมสีขาว
 • Instagram - วงกลมสีขาว
 • Spotify - วงกลมสีขาว
 • SoundCloud - วงกลมสีขาว