top of page
Head day 6.jpg

10 Day Feminine Healing & Awakening

950x100 Ivy 02.png

Day 6

สวัสดีค่ะทุกคน

ยินดีต้อนรับสู่ Day 6  นะคะ

"การเคลียร์ Sacral จักระ"

        พลังงานชีวิต (life energy) คือ spiritual energy และ sexual energy หรือจะพูดอีกอย่างได้ว่าทั้ง 3 พลังงานนี้ คือพลังงานเดียวกัน ที่ก่อตัวขึ้นมาจากการที่เราอนุญาตให้ตัวเองมีประสบการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะมีความรู้สึก หากเรากลัวความเจ็บปวด หรือพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกแย่ๆ เรามักจะเลือกตัดประสบการณ์นั้นทิ้ง หรือ ตัดความรู้สึกของตัวเองทิ้ง ซึ่งจะส่งผลให้จักระที่ 2 อ่อนตัว, block, หรือ พิการลงไป ส่งผลให้เราเกิดพฤติกรรมที่มีลักษณะของการกลัวการมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม และปฏิเสธความใกล้ชิด อยู่กับความรู้สึกกลัว เก็บตัว ไร้ความคิดสร้างสรรค์ แต่ในบางกรณีก็จะเกิดลักษณะที่เรียนกว่า overactive คือทำงานมากเกินไป ส่งผลให้กลายเป็นคนที่ชอบปั่นหัวหลอกใช้คน เอาเปรียบ discredit ผู้คนต่างๆ อารมณ์มาเต็มตลอดเวลา ติดกาม ปรนเปรอตัวเองอย่างมาก

        การทำให้ Sacral จักระอยู่ในความสมดุลนั้น จึงมีความสำคัญมากต่อการมีความรัก ความสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างจริงใจ โดยมีอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น...

• การปรับพฤติกรรมโดยตรง
• การออกกำลังกายกร้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ( pelvic floor muscle )
• การใช้ energy healing
• การหายใจ

เมื่อ Sacral จักระกลับมาอยู่ในสภาวะสมดุล    เราจะมี passion ในการดำรงชีวิต เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพศตรงข้าม ยินดีเปิดตัวเองสู่ความใกล้ชิด เกิดความต้องการทางเพศ มีความรักให้กับเพศตรงข้าม มีพลังทางเพศ อวัยวะต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ดีแข็งแรง 

วันนี้เราจะมาใส่ใจกับ Sacral จักระของเรา เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีร่างกายที่แข็งแรง ผ่านการออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ด้วยท่าง่ายๆ ที่รวมการฝึกแบบ contraction & expansion ไว้ในท่าเดียวกัน เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของ life energy

950x100 Ivy 01.png
ภาษาไทย

 วิธีการ

"การเคลียร์ Sacral จักระ"

วิธีการทำที่ถูกต้อง

 1. นอนราบไปกับพื้น โดยงอเข่าทั้งสองข้างขึ้นและวางขาออกให้กว้างๆ และทิ้งน้ำหนักลงไปที่ “ส้นเท้า” เท่านั้น ไม่วางเต็มเท้าราบกับพื้น เพราะจะทำให้ปวดหลัง
   

 2. ตอนนอน หลังส่วนล่างต้องไม่ยกขึ้นลอยจากพื้น โดยวางมือทั้งสองข้างไว้ขนาบข้างลำตัว และเข่าจะต้องกางออกขนาน ไม่หุบเข้าหากัน
   

 3. ตอนยกขึ้น ให้ยกขึ้นด้วยสะโพก ด้วยการ “ขมิบก้น” จำทำให้ลำตัวตรง หลังไม่แอ่น พร้อมกับ เป่าลมออก

  - ตอนปล่อยลง ให้ หายใจเข้า และยกขึ้นใหม่ นับเป็น 1 ครั้ง ให้ทำเซตละ 10 ครั้ง วันละ 3 เซต โดยพักระหว่าง set 30 วินาที

หมายเหตุ

วิธีการทดสอบว่าทำถูกหรือไม่

 • ระหว่างยกขึ้นให้ “ขมิบก้น” แล้วยกค้างไว้ จากนั้นใช้นิ้วจิ้มที่ก้นและหน้าท้องดู จะต้องรู้สึกถึงความแข็งที่ก้นและหน้าท้อง แบบนี้ถูกต้องแน่นอน
   

 • เมื่อทำแล้วรู้สึกเจ็บก้น แบบนี้ถูกต้อง
   

 • สำหรับผู้หญิงหากทำต่อเนื่อง ต่อไปอาจมีลมออกมาจากช่องคลอด เป็นอาการปกติ เพราะกร้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำงานได้ดีขึ้น

อาการที่บ่งบอกว่าทำผิด

 1. ระหว่างทำก้นไม่รู้สึกหน้าท้องไม่เกร็ง รู้สึกแค่กล้ามเนื้อหน้าขา
   

 2. ทำเสร็จแล้วปวดหลัง

950x100 Ivy 01.png

Welcome to Day 6

"Clearing Sacral Chakra "

        Life energy is spiritual energy and sexual energy. In other words, these 3 energies are the same energy that was created from allowing ourselves to experience things in order to feel the feeling from our hearts.

 

        If we are afraid of feeling pain or trying to avoid showing negative feelings, we usually refrain from that experience or hold back our feelings. These actions will make the 2nd Chakra weak, blocked or disabled and will influence our negative behaviours, which are fear of having relationship with the opposite sex, avoid being close to others, living with fear, social withdrawn and lack of creativity. However, in some cases, these actions will make the 2nd Chakra overactive or work too hard. It will influence us to become a manipulator, taking advantages from others, discredit others, always full of emotions, sex addiction and extreme self-indulgence.

        Having a balanced Sacral Chakra is very important to having love, relationship and living sincerely in the society. There are many ways to balance this Chakra,

• Which are directly changing behaviours

• Exercising pelvic floor muscle

• Energy healing and breathing.

When Sacral Chakra is balanced, we will live with passion, be an open person, have a good relationship with the opposite sex, open ourselves for closeness, have sexual desire, have love for the opposite sex, have sexual energy and the body organs will function well.

Today, we will take care of our Sacral Chakra in order to live a balanced life and have a healthy body by exercising pelvic floor muscle with this easy workout that includes both contraction & expansion of this muscle to stimulate the flow of life energy.

950x100 Ivy 01.png
English

Please follow the method below

"Clearing Sacral Chakra"

How to do it right

 1. Lie down on the floor. By bending both knees up and legs wide out. And throw weight down to the "heel", Do not resting foot on the floor. Because it will cause back pain.
   

 2. When lying down, your lower back must not lift off the floor. Both hands placed on the side of the body And the knees have to be spread parallel to each other.
   

 3. When lifting up, lift up with hips by "squeeze butt", remember to keep the torso straight, not back down and blow air out

  - when letting go, take a breath and lift it up again, count as 1, do 10 times per set. 3 sets a day with a rest of 30 seconds between sets.

Note

How to test whether it's right or not

 • During lifting up, "squeeze butt" and hold it up. Then poke fingers on the Butt cheeks and abdomen. And butt cheeks and abdomen must be stiff. 
   

 • You can feel the pain in the Butt cheeks after finishing the exercise.
   

 • For women if continuing there will be wind coming out of the vagina. Because the pelvic floor muscle is working better.

Symptoms indicate a mistake
 

 1. During the exercise does not feel contractions at butt cheeks and the abdomen, But Feeling contracting at the front legs
   

 2. After finish feel pain at back

950x100 Ivy 01.png
bottom of page