top of page
Gradient

เสริมบุญ

 นั่งสมาธิวงที่ 3 Outter Circle

 ทำ Integration กับบุคคลวงนอก

Outter Circle คือความจริงของเราในอนาคต ความจริงของคนที่เราต้องการ "ไปเป็น" ซึ่งทั้ง 4 บุคคลนี้ หรือ 4 Beings นี้ มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับบุคคลที่เราต้องการไปเป็น ไม่ว่าจะเป็นทางโลก.. หรือทางจิตวิญญาณ ที่เราจะสัมผัสได้ที่ตาที่ 3  

การเตรียมพื้นที่และการเตรียมตัว

 • เตรียมพื้นที่ในการนั่งสมาธิโดยให้นั่งในที่โล่ง  หรือ ห้องสว่างที่มีแสงธรรมชาติเข้าถึง อากาศถ่ายเทเข้าออก เงียบสงบ ยิ่งใกล้ต้นไม้ได้ยิ่งดี

 • ทำ Energy  Clearing: เพื่อเคลียร์พลังงานของห้องสำหรับนั่งสมาธิ และการ  Clear Negative Energy ที่รบกวน โดยใช้ Sage หรือ  Energy Chime 

 • ทำการ Cut Cord  แบบง่ายๆ เหมือนเวลาที่ทำการบ้านที่ 6 ของปั้นตัวตนฯ   ใช้   Selenite ตามที่สอนใน  Cut Cord Advance ได้ ก็จะยิ่งดี

  1. ยืนที่โล่งแจ้ง ตัวโดนแดด มือข้างลำตัว 

  2. หลับตา แล้วพูดโดยการท่องจำว่า... 

  I call upon the light of Archangels to presented here now to help me remove all cords between me and others and help retrieve my energy to me. My energy is mine and it’s all mine for me to live my life for the highest of all. Thank you.

  สำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ
  (ชื่อ) ขออัญเชิญแสงสว่างแห่งความดีงามสูงสุดมาประทับ ณ ที่แห้งนี้ เวลานี้ เพื่อช่วย (ชื่อ) ตัดการเชื่อมโยงระหว่าง (ชื่อ) กับทุกคน และช่วยนำกลับมาซึ่งพลังงานของ (ชื่อ) คืนสู่ (ชื่อ)  พลังงานของ (ชื่อ) คือของ (ชื่อ) เท่านั้น และเป็นสิ่งที่มอบให้ไว้กับ (ชื่อ) แต่ผู้เดียวโดยสิ่งดีงาม เพื่อให้ชีวิตของตัวเองให้เกิดผลดีต่อ (ชื่อ) ต่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม.. ขอบพระคุณค่ะ/ครับ

  3. จิตนาการเป็นแสงสีขาววนตามเข็มนาฬิกาลงมากจากเบื้องบน ครอบศรีษะไปจรดปลายเท้า ให้วนแบบนี้อยู่ประมาณ 5 ลมหายใจ
   

 • นั่งบนเก้าอี้ หรือขัดสมาธิก็ได้ แต่ให้ตัวตรง ไม่เกร็ง และไม่เอนไหล

 • เตรียมน้ำดื่มให้พร้อม  เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย และเมื่อพร้อมแล้วเปิดคลิปฟังได้เลย

วงที่ 3 Outter Circle

ความรู้สึกที่ควรจะมีต่อคนวงนอก

 • คนเบื้องหน้า  -  บุคคลอันเป็นแบบอย่างของการลงมือทำทุกสิ่ง เพื่อเติบโตไปสู่ผู้ที่เจริญ คือบุคคลที่เราต้องการไปเป็น ทุกอย่างที่ท่านทำคือทุกอย่างที่เราต้องการทำ ทุกอย่างที่ท่านข้ามผ่านได้สำเร็จ คือทุกอย่างที่เราข้ามผ่านได้สำเร็จ หัวใจของท่านที่มี คือหัวใจที่เราต้องการมี นี่คือทุกๆการเป็น ทุกๆความจริงในอนาคตของเรา

 • คนเบื้องหลัง - คือความเข้มแข็ง เป็นขุมพลังของการต่อสู่ไม่หยุดยั้ง สัญลักษณ์ของการถอยไม่ มี อดทน เข้มแข็ง ข้ามผ่านทุกความเจ็บปวดยากลำบาก ทุกการทำร้ายและการเหยียดหยาม แข็งแกร่ง ทนทานต่อทุกสิ่ง

 • คนเบื้องขวา  -  คือพลังแห่ง Masculine เป็นผู้ชาย สุขุม มั่นคง ลุ่มลึก พร้อมด้วยปัญญา พร้อมด้วยความรู้ พร้อมด้วยความเข้าใจ ยิ่งใหญ่ 

 • คนเบื้องซ้าย -  คือพลังแห่ง Femimine เป็นผู้หญิง อ่อนหวาน เข้มแข็ง แต่ไม่แข็งกร้าว งดงามที่จิตใจ เต็มเปี่ยมด้วย Wisdom เต็มเปี่ยมด้วยเมตตา เต็มเปี่ยมด้วยความรักให้กับทุกคน ให้อภัย เต็มเปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์ทั้งหลาย ประสบการณ์ที่เธอโอบอุ้มไว้มากมาย คือประสบการณ์ที่เราจะโอบอุ้มไว้เช่นกัน

950x100 Ivy 01.png
bottom of page