top of page
23232323123123.png

เสริมบุญ

 นั่งสมาธิวงที่ 2 - Middle  circle 

 ทำ Integration  กับบุคคลวงกลาง 

คนกลุ่มนี้คือคนที่เรามีประสบการณ์ด้วย และช่วยให้เรามีความรู้สึกสำคัญต่อการทำงาน การดำรงชีวิต และมีความรู้สึกสำคัญต่อการก้าวไปข้างหน้า การ ทำ Integration  กับบุคคลวงกลาง คือการ Integration คนใน Middle circle เข้าสู่ Sacral Chakra เพื่อให้ชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การทำงานอย่างมีพลัง มีแนวทาง มั่นคง ปลอดภัย อุ่นใจ มุ่งมั่น ฉลาดเฉลี่ยว และสนุกสนาน ผ่อนคลาย

การเตรียมพื้นที่และการเตรียมตัว

 • เตรียมพื้นที่ในการนั่งสมาธิโดยให้นั่งในที่โล่ง  หรือ ห้องสว่างที่มีแสงธรรมชาติเข้าถึง อากาศถ่ายเทเข้าออก เงียบสงบ ยิ่งใกล้ต้นไม้ได้ยิ่งดี

 • ทำ Energy  Clearing: เพื่อเคลียร์พลังงานของห้องสำหรับนั่งสมาธิ และการ   Clear Negative Energy ที่รบกวน โดยใช้ Sage หรือ  Energy Chime 

 • ทำการ Cut Cord  แบบง่ายๆ เหมือนเวลาที่ทำการบ้านที่ 6 ของปั้นตัวตนฯ   ใช้   Selenite ตามที่สอนใน  Cut Cord Advance ได้ ก็จะยิ่งดี

  1. ยืนที่โล่งแจ้ง ตัวโดนแดด มือข้างลำตัว 

  2. หลับตา แล้วพูดโดยการท่องจำว่า... 

  I call upon the light of Archangels to presented here now to help me remove all cords between me and others and help retrieve my energy to me. My energy is mine and it’s all mine for me to live my life for the highest of all. Thank you.

  สำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ
  (ชื่อ) ขออัญเชิญแสงสว่างแห่งความดีงามสูงสุดมาประทับ ณ ที่แห้งนี้ เวลานี้ เพื่อช่วย (ชื่อ) ตัดการเชื่อมโยงระหว่าง (ชื่อ) กับทุกคน และช่วยนำกลับมาซึ่งพลังงานของ (ชื่อ) คืนสู่ (ชื่อ)    พลังงานของ (ชื่อ) คือของ (ชื่อ) เท่านั้น และเป็นสิ่งที่มอบให้ไว้กับ (ชื่อ) แต่ผู้เดียวโดยสิ่งดีงาม เพื่อให้ชีวิตของตัวเองให้เกิดผลดีต่อ (ชื่อ) ต่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม.. ขอบพระคุณค่ะ/ครับ

  3. จิตนาการเป็นแสงสีขาววนตามเข็มนาฬิกาลงมากจากเบื้องบน ครอบศรีษะไปจรดปลายเท้า ให้วนแบบนี้อยู่ประมาณ 5 ลมหายใจ
   

 • นั่งบนเก้าอี้ หรือขัดสมาธิก็ได้ แต่ให้ตัวตรง ไม่เกร็ง และไม่เอนไหล

 • เตรียมน้ำดื่มให้พร้อม  และเมื่อพร้อมแล้วเปิดคลิปฟังได้เลย

วงที่ 2   Middle Circle

ความรู้สึกที่ควรจะมีต่อคนในวงกลาง

 • คนเบื้องหน้า - เป็นคนที่เข้ามาสร้างความรู้สึกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการทำงานให้ออกมาดี เติบโต มั่นคง แข็งแกร่ง มีทิศทาง มีหวัง มีพลัง ที่ก้าวเดินไปข้างหน้า ได้ภาคภูมิใจ ให้สำเร็จ เต็มไปด้วยความหวัง รู้เสมอว่าทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้ 

 • คนเบื้องหลัง - สนับสนุน เป็นพลัง เป็นแบคใหญ่ อยู่ตรงนี้ ไม่หายไปไหนไม่ว่าจะเกิดอะไร จะคอยพลักดัน ดูแลให้ปลอดภัย ดูแลและใส่ใจ ดูแลอย่างห่วงใย เขาคือกำลัง ช่วยเหลือทุกอย่าง

 • คนเบื้องขวา - กระตือรือร้น ทำทุกทาง ทำทุกอย่าง ด้วยความเป็นไปได้ ค่อยแก้ปัญหา คอยป้องกัน เต็มไปด้วยความรู้ เต็มไปด้วยวิธีการ รอบคอบทุกอย่าง ทำไม่เคยถอย มีระบบแบบแผน เขาคือกำลัง เขาคือวิธีการ เขาคือความเป็นไปได้ในทุกๆ อย่าง

 • คนเบื้องซ้าย - น่ารัก สดใส หัวเราะ สบายใจ สนุกสนาน ร่าเริง เป็นเพื่อนตลอดไป ใจสดใส เธอคือเพื่อน

950x100 Ivy 01.png
bottom of page