top of page

พลาดไปเยอะเลยทีเดียว

เนื้อหา Cut Cord  รุ่น 2 เปลี่ยนใหม่ 80% ทีมงานเอามาให้ดูในส่วนที่เกี่ยวกับ  "การตัดคอร์ดจากคนอื่นมาหาเรา" มาให้ศึกษากัน

Video  นี้จะลบภายในวันที่ 1 เม.ษ 64

  • คลิปนี้เป็นเนื้อหา จากหลักสูตร  Cut Cord รุ่น 2 ซึ่งมีการเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ 80% และไม่ได้มีสอนในหลักสูตร Cut Cord รุ่น 1 

  • มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การตัดคอร์จากคนอื่นมากหาเรา ได้แก่ 1) หลักการ ที่ทำให้ Cord คนอื่นมาติดกับเรา 2) ผลกระทบ ที่เกิดจาก Cord คนอื่นมาหาเรา และ 3) วิธีการตัด Cord จากคนอื่นมาหาเรา

bottom of page