top of page
Head day 5.jpg

10 Day Feminine Healing & Awakening

950x100 Ivy 02.png

Day 5

สวัสดีค่ะทุกคน

ยินดีต้อนรับสู่ Day 5  นะคะ

"การหายใจ เพื่อเคลียร์ตาที่ 3"

        เป็นเวลา 4 วันมาแล้วที่เราได้รู้จักลมหายใจตัวเอง พัฒนาคุณภาพการหายใจ และได้นำลมหายใจของเรามาเปิดการทำงานของ Heart จักระ ขอให้พวกเราพัฒนาคุณภาพของลมหายใจของเราต่อไป เพื่อให้ใจได้อยู่ในสภาวะโล่ง สบาย สงบ และเป็นสติเสมอ เพื่อแค่ให้ใช้ไม่กี่ลมหายใจในการรักษาใจตัวเองให้กลับมา... ให้ใช้ลมหายใจในการบำบัดและรักษาความความสัมพันธ์ไว้

          วันนี้จะมาใช้ลมหายใจของเราเคลียร์จักระที่ 6 ด้วยกัน เพราะที่จักระนี้ จะช่วยให้เราได้เห็นความจริงในทุกสิ่งที่เป็น และเข้าถึงสัจธรรมภายในตัวเรา 

เพราะสิ่งที่พูดไม่ใช่สิ่งที่เป็น สิ่งที่เห็นไม่ใช่ความจริง
 

        ความสามารถที่จะช่วยให้เราชนะสิ่งสมมติต่างๆ ที่หลอกเราผ่านอายตนะได้นั้น คือการเห็นความจริง (See Truth in all) 


          หากเราเลือกความจริงเสมอ เริ่มด้วยเจตนาของเรา ความตั้งใจของเรา และการแสดงออกของเรา... การเห็นความจริงก็จะสามารถเกิดขึ้นได้กับเราได้อย่างเป็นธรรมชาติ และความจริงที่ซ่อนอยู่หลายอย่างก็จะแสดงออกมาให้เราได้เห็น

950x100 Ivy 01.png
ภาษาไทย

 วิธีการ

"การหายใจ เพื่อเคลียร์ตาที่ 3"

 1. เลือกท่านั่งหรือท่ายืนก็ได้ ที่รู้สึกหายใจได้ลึกลงไปถึงช่องท้อง
   

 2. หายใจเข้า ลึก ท้องป่อง: เคลื่อนจิตไปที่จักระ 6 >> กลั้นลมหายใจไว้ที่ ใจกลางกระหม่อมพร้อมกับเอาลิ้นสัมผัสไว้บนเพดานปากส่วนหน้าเบาๆ (กลั้นไว้ให้นานเท่าที่สามารถทำได้)
   

 3. หายใจออก: ปล่อยลมหายใจออกทางปาก จนท้องแฟบหมด
   

 4. ทำข้อ 2&3 วนไปอย่างช้าๆ เป็นเวลา 5 นาที 

หมายเหตุ

• ให้ทำการบ้านนี้ต่อเนื่องทุกวัน ในเวลาใดก็ได้ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องการออกจากหัว    และเปิดดวงตาเห็นสัจธรรม

• ให้ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆ หลังการทำสมาธิ

950x100 Ivy 01.png

Welcome to Day 5

"Unity Breathing "

        It has been four days since we’ve improved our awareness of our breathing.

The correct breathing will increase the quality and efficiency of your breathing and help you to open your heart chakra. 

Keep continuing to practice your breathing exercise as it will help you to keep your mind in a state of relief, comfort, calm and peace.

Breathing is an essential to keeping us alive. However, breathing well is an essential to both good and mental health as well as your wellbeing. We can take a few breaths to heal and balance our state of mind. 

Hence, by working on your breathing, it is a great start to connect with yourself to live a better relationship with others.

        Today, we will practise the 3rd eye breathing. This chakra once activated allows us to have the ability to discover the truth of life in ourself.

Everything that we hear is an opinion but not a fact. Everything that we see is from our perspective but not the truth.

 

        Finding our own spiritual truth is vital to our personal growth and allow us to truly experience true joy in our lives. 

        If we always choose to know the truth, it starts with our intention and our actions. However, seeing the truth can happen unintentionally. This will cause all the truths that are hidden beneath the surface to come to light.

950x100 Ivy 01.png
English

Please follow the method below

"Third Eye Breathing"

 1. Find a comfortable posture either sitting or standing. Close your eyes and relax your mind and body. Take a deep breath in through your nose and feel the energy from the air you are inhaling into your belly.
   

 2. The deep breath that you take, breath it in until you are fill up your belly. Imagine a bright light coming straight to 6th chakra ( the third eye) which is located behind the forehead. Next, open your mouth and slowly breath out so there is a small space between your top and bottom teeth. Place the tip of your tongue between the space of your slightly parted teeth. Put a very light pressure onto the tongue with your teeth and hold your breath as long as you want as long as it is comfortable.
   

 3. Once your tongue is in its position, release your breath slowly through your mouth by exhaling until it drains all the air within your belly. 
   

 4. Repeat step 2&3 again slowly for 5 minutes.

Note

· Keep doing this homework everyday at anytime. Especially whenever you want to destress and open your eyes to the truth.

· Drink plenty of water after finishing this task.

950x100 Ivy 01.png
bottom of page