top of page
Head day 4.jpg

10 Day Feminine Healing & Awakening

950x100 Ivy 02.png

Day 4

สวัสดีค่ะทุกคน

ยินดีต้อนรับสู่ Day 4  นะคะ

"การหายใจแบบ Unity "

        ในระดับของพลังงาน หรือ Soul เราทุกคนนั้นเท่ากัน และมีค่าเสมอกัน แต่ความเชื่อ ความคิด วัฒนธรรม สังคม ทำให้เราเกิดการตีความว่าใครดีกว่า ใครเก่งกว่า ใครด้อยกว่า ใครรวยกว่า ใครฐานะทางสังคมสูงกว่า จนเกิดการแบ่งแยกเป็นชนชั้น เป็นกลุ่ม เป็นพวกพ้อง ที่หันกลับมาต่อสู้กัน แข่งขัน แก่งแย่งกันเองระหว่างกลุ่ม 

       โลกที่เราอยู่จึงกลายเป็น โลกแห่งการแข่งขัน (World of Masculinity) มากกว่าโลกที่สมดุล (World of Harmony)

        การที่เราจะอยู่อย่างสมดุลได้นั้น การละแล้วซึ่งสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน จึงต้องเกิดขึ้นก่อน เพื่ออนุญาติให้เรานำพา Mind ของเรากลับเข้าสู่ความเงียบสงบได้ก่อน แล้วเราจึงจะสามารถเปิดใจอันเป็นที่อยู่ของ Soul ได้แสดงตนขึ้นมา 

        เมื่อเรารับรู้ว่าเราเป็นพลังงานเหมือนกัน และเราก็เป็นพลังงานที่ต่างกัน จะทำให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้แบบ "เคารพความเหมือน สงวนความต่าง" คือไม่เอาความต่างมาปะทะกัน แต่นำความต่างมาเสริมกันและกัน เพื่อสร้างสภาวะที่เรียกว่า “อยู่ร่วมกัน และเติบโตไปด้วยกัน” หรือ Live in Unity ให้เกิดขึ้น 

        กิจกรรมวันนี้เป็นการจำลองให้เกิดสภาวะ Live in Unity เพื่อให้พวกเราเกิดประสบการณ์ตรง และรับรู้ได้ชัดว่านี่คือสิ่งที่เป็นไปได้ และง่ายเพียงแค่เราใจใช้ทำงานร่วมกัน
 

950x100 Ivy 01.png
ภาษาไทย

 วิธีการ

"การหายใจแบบ Unity"

 1. รวบรวมคนขึ้นมา 4-5 คน (สามารถเป็นกลุ่มเดิมที่ร่วมทำกิจกรรม Day 3)
   

 2. ให้ทุกคนยืนจับมือกันเป็นวงกลม
   

 3. เมื่อพร้อม ให้ทุกคนเข้าสู่ความสงบ หลับตา และดับหู เพื่อละแล้วซึ่งสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน 
   

 4. หายใจร่วมกัน ไปพร้อมๆ กัน โดยระหว่างที่กำลังหายใจให้สัมผัสถึงการผสมผสาน และเคลื่อนตัวของพลังงานของวงกลมนี้ 

หมายเหตุ

• ให้ทำการบ้านนี้ครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะมีประสบการณ์ หากอยากทำต่อเนื่องก็จะเป็นเรื่องดี สำหรับคนที่ต้องทำงาน หรือมีชีวิตร่วมกันเป็นประจำ

950x100 Ivy 01.png

Welcome to Day 4

"Unity Breathing "

        In “the soul level” or energy level, we are precious humans and equally a s all beings, no matter who you are? what colour skins is? or what your gender is? we are all one that living in the harmony world with love and compassion. On the other hand, the physical world, people drive their life with harmful beliefs, ideologies, cultures and societies around that influence them to split themselves in groups and compete each other then become the world of Masculinity or the world of competition that people will do anything to win others, to be better than others, richer, taking more than giving, careless, heartless and disunity from each other.

        In order to leave the world of Masculinity behind and living in the world of harmony in this physical world, first of all, you need to leave all of what we have seen, heard and believed behind for allowing our mind back to the peaceful level as it’s should be. This is the key to open our heart that is dwelling of our soul. And the soul will awake again.

        Now, we know that we are all same-same but different means we are an energy and our energy are different. Respect and support the differences in each other instead of being separate or batter in order to create the live in unity in this physical world.

        Today's activity we will stimulate a first-hand experience of Live in Unity state to you in order to create the perceived that this is possible as easy just only we use our hearts to work together.
 

950x100 Ivy 01.png
English

Please follow the method below

"Unity Breathing"

 1. Gather 4-5 people (can be the same group participating in Day 3 activity)
   

 2.  Everyone stand and hold hands in circle
   

 3. When everyone is ready, close your eyes, off your ears, relax and peace your mind in order to leave all perceptions to see and hear.
   

 4. Breathe together at the same time, while breathing, feel the blend and the move of energy in the circle.

Note

· Doing this homework once is enough to have some experience. If you want to do it again, it will be a good thing for you. You can do with people who you work with or live together on a regular basis.

950x100 Ivy 01.png
bottom of page