top of page
Head day 3.jpg

10 Day Feminine Healing & Awakening

950x100 Ivy 02.png

Day 3

สวัสดีค่ะทุกคน

ยินดีต้อนรับสู่ Day 3   นะคะ

"การหายใจ เพื่อการเกื้อกูล"

        การลงมือทำอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่สนใจในผลลัพธ์ แต่สนใจเพียงแค่ "เพื่อใคร" นั้นมีผลต่อสร้างความรักในกันและกัน แต่การสนใจเพียงแค่ผลลัพธ์ไม่ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดี หรือผลลัพธ์ที่เป็นปัญหา เท่านั้น จะสร้างความเกลียดชัง ความไม่พอใจให้เกิดขึ้นแทน หากอยากสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงให้ตั้งเป้าเพื่อแค่ให้เรารู้ว่าเราจะไปไหน แล้วจงลืมเป้า เพื่อที่เราจะได้อยู่กับความสุขระหว่างการเดินทาง ที่เราร่วมเดินไปด้วยกันอย่างเชื่อมั่นว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ใช่่

ความสำคัญจึงอยู่ที่ 2 ส่วนเท่านั้นคือ 

1 .   การทำร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

( collaborate with togetherness )


เช่น คุยพร้อมกัน คิดพร้อมกัน เข้าใจพร้อมกัน ลงมือทำพร้อมกันเคียงบ่าเคียงไหล่กัน

2.    การมีจุดมุ่งหมายร่วม

( shared purpose )


สิ่งนี้ไม่ใช้เป้า ( goal ) แต่เป็น "ความหมาย" ในสิ่งที่ทำ ว่าสิ่งนั้นจะดีกับใคร? ดียังไง?

        เมื่อไรก็ตามที่เราลืมให้ความสำคัญกับ 2 ส่วนนี้ ไป การร่วมแรงร่วมใจจะไม่เกิดขึ้น จะทำให้การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันเป็นไม่ได้ แล้วกลายเป็นหันมาทะเลาะกันแทน 

        การเรียนรู้ที่จะมีชีวิตไปพร้อมๆ กัน อย่างมีจุดมุ่งหมาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างการเกื้อกูลกันในครอบครัว ในที่ทำงาน และในสังคม ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ความรักในกันและกัน  โดยหนึ่งในวิธีการฝึกฝนแบบง่ายๆ นั้น คือ "การฝึกผ่านการหายใจร่วมกัน"

 

        และเพราะลมหายใจนั้นคือชีวิต การหายใจร่วมกันก็คือ การใช้ชีวิตด้วยกัน ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ทันที โดยไม่ต้องทำให้ซับซ้อนไปถึงการแต่งงานหรือการสร้างเงื่อนไข กฏเกณฑ์ ใดๆ เราก็จะสามารถเกิดสภาวะของการเกื้อกูลให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ สบายๆ
 

950x100 Ivy 01.png
ภาษาไทย

 วิธีการ

"การหายใจ เพื่อการเกื้อกูล"

 1. รวบรวมคนขึ้นมา 4-5 คน โดยให้คนนึงยืนด้านหน้า ที่เหลือให้ยืนเรียงกันเป็นหน้ากระดานหันหน้าเข้าหาคนที่ยืนอยู่ตรงหน้า ด้วยระยะห่างที่ไม่มากเกินไป และไม่ใกล้จน 1 คนที่ยืนอยู่ข้างหน้านั้น กระจายลมหายใจไปไม่ทั่วถึงกลุ่มคนที่ยืนเป็นแนวหน้ากระดาน 
   

 2. กลุ่มคนที่ยืนเป็นหน้ากระดาน หลับตา หายใจเข้าเป็นแสงสว่างไปที่หัวใจ แล้วหายใจออกเป็นแสงสว่างส่งไปที่ใจคนที่ยืนอยู่ตรงหน้า
   

 3. คนที่อยู่ตรงหน้า หลับตา หายใจเข้าเป็นแสงสว่างไปที่หัวใจ แล้วหายใจออกเป็นแสงสว่างส่งไปที่กลุ่มคนตรงหน้าทั้งหมด พร้อมเพรียง
   

 4. หายใจแบบนี้นาน 1นาที แล้วให้เปลี่ยนคนอื่นมายืนข้างหน้าแทน แล้วคนที่เคยยืนข้างหน้า ก็ให้เข้าไปยืนเป็นหน้ากระดานร่วมกันกับเพื่อนคนอื่นๆ
   

 5. ทำข้อ 4 วนไปเรื่อยจนครบทุกคน ที่ได้ออกมายืนเดี่ยว 

หมายเหตุ

• ให้ทำการบ้านนี้ครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะมีประสบการณ์ หากอยากทำต่อเนื่องก็จะเป็นเรื่องดี สำหรับคนที่ต้องทำงาน หรือมีชีวิตร่วมกันเป็นประจำ

950x100 Ivy 01.png

Welcome to Day 3

"Breathing for collaboration"

        When we do something together at the same time without focusing on the result but only focus on doing it for someone, it will create the love in all of us.

        In contrast, if we do something together but focus only on the good results or problems, it will create hatred and dissatisfaction amoung us instead.

        Thus, if we want to live in unity, we should set the goal in order to know where we are heading to and forget it.

        As we should focus on the happiness along the journey together with the trust that we are going on the right path.

There are 2 important parts in living in unity

1. To collaborate with togetherness such as speak together, think together, understand together and do it together.

2. To have shared purpose. It is not the same with having a goal but it is the meaning in what we do whether it will be good for whom and how good it will be.

        Whenever we forget these 2 main parts, unity will not happen. It will be impossible to create good things together but we will argue with each other instead. 

        Learning to live together with purpose is the key to live in unity with family, co-workers and community as a whole.

The outcome from this learning will lead to love in each other.

One of the ways to achieve this outcome easily is to “practice breathing together”

        As the breath is life, breathing together is living together which you can do this together instantly. We don’t have to make things to be as complicated as getting married or creating any rules, we can make living in unity happen by doing this.

950x100 Ivy 01.png
English

Please follow these steps

"Breathing for collaboration"

 1. Gather a group of 4-5 people then ask one person to stand in front of the group and the rest of them will line up side-by-side facing that person with a suitable space, which allow the first person to circulate the breath to the rest of the group equally.
   

 2. Those who stand side-by-side will close their eyes and when you inhale, imagine that there is a light comes from above pass your crown to your heart. Then while you exhale, imagine that the light travel from your heart to the heart of the person who stands opposite you.
   

 3. The person who stands alone will close the eyes and when you inhale, imagine that there is a light comes from above pass your crown to your heart. Then while you exhale, imagine that the light travel from your heart to the hearts of everyone who stands opposite you at the same time.
   

 4. Breathe like this for 1 minute then switch the position between each group member. The person who stands alone will swap position with someone who stands at the other side. 
   

 5. Repeat no.4 until everyone gets a chance to stand alone.

Remark

• Doing this homework only once is enough to understand this experience. However, it would be good to continue doing this for those who usually work together or live together.

950x100 Ivy 01.png
bottom of page