top of page
Head day 1.jpg

10 Day Feminine Healing & Awakening

950x100 Ivy 02.png

Day 1

สวัสดีค่ะทุกคน

ยินดีต้อนรับสู่ Day 1  นะคะ

"การหายใจ"

        ลมหายใจคือพลังชีวิต ปราศจากลมหายใจเราทุกคนก็จะเหลือแต่ร่างเปล่าๆ เท่านั้น ลมหายใจจึงเป็นสัญลักษณ์ของการที่ Spirit ยังอยู่ในร่าง 

        การหายใจที่มีประสิทธิภาพจะทำให้พลังชีวิตกลับคืนมา สามารถช่วยให้ spirit กับร่างทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียว การดูแลลมหายใจจะช่วยให้ความคิดเที่ยงตรงขึ้น สภาวะอารมณ์สงบมากขึ้น การทำงานของระบบประสาทและสมองดีขึ้น การบริหารลมหายใจด้วยความเข้าใจอันถ่องแท้จึงมีความสำคัญมากต่อการ Healing ตัวเอง และการ Enhance ทักษะของมนุษย์หลายอย่าง

        กิจกรรมวันนี้ จะให้พวกเราทำความเข้าใจลมหายใจตัวเอง เพื่อเกิดการรับรู้ถึงพลังชีวิต และสภาวะตามจริงของเรา และเมื่อรับรู้สภาวะที่เป็นอยู่ได้ชัดแล้ว จึงค่อยพัฒนาการหายใจได้

950x100 Ivy 01.png
ภาษาไทย

 วิธีการ

"ฝึกการหายใจ"

1

สังเกตรูปแบบการหายใจโดยธรรมชาติของตัวเอง (สภาวะที่เป็นอยู่)

A. หลับตา แล้ว นั่งหายใจตามปกติ สัก 1 นาที


 B. จดบันทึกรูปแบบการหายใจของตัวเองว่า ลงมาถึงคอ หน้าอก หรือท้อง... เป็นลมหายใจสั้นยาวแค่ไหน...​ เร็วช้าเป็นอย่างไร

2

พัฒนาการหายใจ ในท่านั่ง

3

พัฒนาการหายใจ ในท่ายืน

A. หลับตา นั่งตัวตรง หลังไม่พิง หรือแอ่นเกร็ง 


 B. เอามือซ้ายวางที่ตรงกลางหน้าอก


 C. หายใจเข้าลึกเป็นแสงสว่างมาที่หัวใจ...  ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก (ทำเป็นเวลา 1 นาที)


 D. จดบันทึกรูปแบบการหายใจของตัวเองว่า เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และรู้สึกอย่างไรได้บ้าง

 A. เปิดจักระหัวใจด้วยการเปิดหน้าอกให้ผายออก ด้วยท่าออกกำลังกายยกไหล และดันไปข้างหลัง (ทำ 10 rep <พัก 10 วิ> 20 rep <พัก 10 วิ>  30 rep)


 B. หลับตา ยืนอกผาย เอามือซ้ายวางตรงกลางหน้าอก


 C. หายใจเข้าลึกเป็นแสงสว่างมาที่หัวใจ...  ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก (ทำเป็นเวลา 1 นาที)


 D. จดบันทึกรูปแบบการหายใจของตัวเองว่า เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และรู้สึกอย่างไรได้บ้าง 

หมายเหตุ

• ให้ทำการบ้านนี้ต่อเนื่องทุกวัน
• ระหว่างวันให้สังเกตุว่าการหายใจของตัวเองมีการกลับไปหายใจในลักษณะแบบเดิมตอนไหนบ้าง... ถ้ามีให้ทำ 3B > 3C    

 

(ในกรณีที่นั่งทำงานหน้าคอมฯ เล่นมือถือ หรือขับรถนานๆ ให้ทำตั้งแต่ 3A > 3B > 3C)

950x100 Ivy 01.png

Welcome to Day 1

"Breathing"

        Breath is life energy, living without breath in our life, we all will have only body left, so breath is a symbol of spirit that is still stay in our body. The effective breathing will bring our life energy back to us as well as support spirit and body to work together as perfectly unity. Taking care of your breath will help you to improve your mind, thinking more accuracy, calmer state of mind, better of nervous system and brain functional.

        Understanding and managing of your breath is very essential for self-healing process and enhancing many of human skills.

        Today’s activity, we will lead you understand of your current own breath in order to realise your life energy and the real state of you. When you are clearly aware of your state, so you can improve your breathing in next steps.

950x100 Ivy 01.png
English

 Please follow these steps

"Breathing"

1

Notice your own natural breathing patterns (current state)

A.  Sit down and close your eyes, take normal breath for a minute

B. Take notes of your breath pattern, how short, how long, fast or slow when the air went down through throat, chest and stomach.

2

Breathe development in a sitting position

3

Breathe development in a standing position

A. Close your eyes, sit upright position, relax your body make sure your back is not leaning on or contracting.

B. Put your left hand in the middle of your chest

C. Take a deep breath-in and imagine the light come straight into your heart then slowly breath-out (breathing for 1 minute)

D. Take notes of your breath pattern, how different and how did you feel.

A. Open your heart chakra by opening your chest widely. Follow the exercise, lift your shoulders straight up then put it backward as if your scapulars folding face each other   (do it for 10 reps <rest 10 sec> 20 reps <rest 10 sec> 30 reps)

B. Close your eyes, stand with your chest open. Put your left hand in the middle of your chest.

C. Take a deep breath-in and imagine the light come straight into your heart then slowly breath-out (breathing for 1 minute)

D. Take notes of your breath pattern, how different and how did you feel.

Note

· Keep doing this homework everyday

· During the day, pay attention of your breathe, take notes of your breathing pattern when your breath reverted back to the same. If have, get back to do 3B>3D

 

(in case of working in front of the computer, using your phone or driving for a long time, do it from 3A)

950x100 Ivy 01.png
bottom of page