top of page
cover day09.jpg
63_06_25 card 09.png

DAY 09

คำทำนายจากไพ่

-19-

AN INVITATION TO CONNECT

          ความรักดำรงอยู่ทั่วทั้ง Universe .  Loving Being อันมากมายได้ดำรงอยู่นอกเหนือไปจากพื้นโลกที่มนุษย์ได้อยู่อาศัย.  Loving Being จำนวนมากรู้ดีถึงความสำคัญของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ และเต็มใจที่จะช่วยเหลือเราให้พัฒนาไปข้างหน้า คุณเปิดใจและยอมรับการช่วยเหลือนี้เข้ามาด้วยหัวใจ ซึ่งต่างจากคนทั่วไป ที่ปิดใจ และปิดการยอมรับ ด้วยเพราะความกลัว ดังนั้น Being ที่มาจากนอกโลกเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงคุณได้ในฐานะช่องทางการสื่อสารสำหรับความรักอันไร้เงื่อนไขที่ Being เหล่านั้นมีให้กับมวลมนุษย์ และพร้อมที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้   คุณจะได้ประโยชน์จากการเข้าถึงพวกเขา ดังนั้นมันจึงถึงเวลาแล้วที่จะได้รับการเชิญให้เชื่อมต่อกับ Loving Being

ภาษาไทย
950x150 Bar day09.png

"Sensory Perception"

63_06_25 card 09.png

          มีมิติมากมายที่ดำรงอยู่สำหรับผู้ที่มีการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (Sensory Perception) ที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น ประสาทสัมผัสเหล่านี้จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าถึงมิติที่สูงกว่าที่มีพลังงานทางจิตที่สามารถรับรู้ได้ และยิ่งเป็นมิติที่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่ ยิ่งต้องการจิตระดับสูงมากเท่านั้นในการรับรู้และเข้าถึง เหนือไปกว่านั้น ยังมีมิติอื่นที่ถึงแม้ว่า จิตที่จะเข้าถึงนั้นได้รับการพัฒนาและกล่อมเกลามาแล้วอย่างสูงสุด ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้อยู่ดี    แม้ว่าจิตจะได้รับการขัดเกลาอย่างสูงที่สุดแล้วก็ตาม   จิตวิญญาณจะสามารถรับรู้ถึงมิติเหล่านั้น ได้ว่ามีอยู่จริงเท่านั้น   ยิ่งประสาทสัมผัสในการรับรู้พลังงานของคุณละเอียดขึ้น ความสามารถในการรับรู้ความเป็นไปในโลกนี้และนอกเหนือจากโลกนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับบางคน มันอาจจะง่ายที่จะยอมรับและเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเหล่านี้  แต่สำหรับบางคนอาจจะลังเลและไม่แน่ใจ กับความสามารถที่เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้

          ความสงบที่แท้จริงสามารถเติบโตได้ในใจคนที่ไม่กลัว คนที่เปิดกว้างให้กับความคิดที่ว่ามี Loving Being อื่นๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยกัน ที่มี Spiritual Power และต้องการจะช่วยให้มนุษย์วิวัฒนาการ ( Evolve ) ไม่ว่ามนุษย์บนโลกนี้จะสับสนวุ่นวายและถูกครอบงำด้วยความมืดเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้เท่าไรก็ตาม  ก็ยังมีพลังอำนาจของแสงสว่างอีกมากมายที่มองเห็นโลกใบนี้ด้วยความเอื้ออาทรและเมตตา ต่อ มนุษยชาติที่กำลังตกอยู่ในภาวะที่เป็นอยู่ พวกเขามีความต้องการช่วยให้เราก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของ Spiritual Enlightenment หรือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ นี่เป็นส่วนหนึ่งในการทดลองเกี่ยวกับชีวิตจากเบื้องบน มันคือการลงทุนลงแรงเพื่อความสำเร็จและการวิวัฒนาการทางความรักของมนุษยชาติ

          หากคุณเคยพิจารณาใคร่ครวญถึงชีวิตที่นอกเหนือจากโลกใบนี้ บางทีอาจจะเคยพูดกับดวงดาวหรือจ้องมองไปยังท้องฟ้า มองไปยังดาวดวงอื่นอย่างหงอยเหงา ถ้าคุณเคยเห็นสัญลักษณ์ลึกลับต่าง ๆ ของแสงและเสียง หรือฝังใจกับ Crop Circle หรือบางทีเป็นความรู้สึกที่คุณต้องการจะสื่อสาร Being ที่มีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเหนือกว่ามนุษย์นั่นหมายความว่าคุณได้รับข้อความที่ชัดเจนจากไพ่ใบนี้ว่ามี Being จากโลกอื่นที่รับรู้ถึงการเปิดใจของคุณ การมีทัศนคติต่อความรักที่ดีงาม  และ สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้ พวกเขากำลังตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของคุณ พวกเราอยู่บนโลกของ Free-will หรืออิสรภาพ ที่จะมีเจตจำนงตามความตั้งใจของตัวเราเอง   ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องขยายคำเชิญออกไปเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เมื่อเราปราศจากความกลัวและรู้สึกเชื่อมโยงกับดินแดนที่สงบสุขและมีการตระหนักรู้ที่สูงกว่า เราสามารถที่จะเชื้อเชิญให้ท่านเหล่านั้นเดินทางจากดินแดนแห่งความรักอันไร้เงื่อนไขมาช่วยเหลือมนุษยชาติได้

          จริงอยู่ที่ขุมพลังตามธรรมชาติบนโลกของเราไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ความรักได้ชัยชนะบนโลกใบนี้ แต่ยังมีขุมพลังอีกมากมายในจักรวาลที่กว้างไกล ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องส่งคำเชื้อเชิญนี้ไปหาขุมพลังของแสงสว่างด้วยความสงบในหัวใจ บทภาวนาในสมาธินี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุณสามารถบรรลุตามความปรารถนาดังกล่าวได้ คุณสามารถใช้มันได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณรู้สึกต้องการจะเชื่อมต่อกับพวกเขา จงรับรู้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของสะพานที่เชื่อมระหว่างมนุษยชาติกับดินแดนแห่งความรักที่ต้องการให้ความช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ พวกเขากำลังขอบคุณคุณอยู่และอำนวยพรให้แก่คุณและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ ในทุกๆวิถีทางที่จะเป็นไปได้

photo p kib day09.png
950x500 day09.png

คำภาวนาในวันนี้คือ

“ฉันเป็นสะพานเชื่อมต่อกับความรัก”  

SQ icon 02.png
Day 9  Exercise

          ธรรมชาติของสัตว์โลกนั้น คือการกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย และมองไม่เห็น เหมือนลูกแมวเร่รอนที่ผอมโซ และไม่สบาย จะไม่กล้าออกมากินข้าวที่คนเอามาให้ เพียงเพราะความกลัว... ช่างน่าสลดใจที่ความรัก ความบริสุทธิ์ใจกลับเป็นสิ่งที่ยอมรับเข้ามาไม่ได้ เปิดใจรับไม่ได้ เพียงเพราะความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย   เท่านี้เองหรือ...!?

          คนที่พัฒนาตนเองทางด้านจิตวิญญาณขึ้นมามากเพียงพอ ประสาทสัมผัสจะไวขึ้นเป็นธรรมดา ดังนั้นจะสัมผัสความรู้สึก ความคิด พลังงานของคนรอบข้างได้ดี และประสาทสัมผัสพิเศษ​ ที่เรียกว่า Extrasensory Perception (ESP) ที่เคยถูก block ไว้ ด้วย blockages ของตัวเองก็จะเริ่มใช้งานได้

          Extrasensory Perception นี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วในตน แต่ด้วยการที่มนุษย์ยังไม่ evolve หรือมีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณ ได้ไม่เพียงพอนั้น ธรรมชาติจึงจำเป็นต้องปิด ESP ไว้เพื่อไม่ให้เกิดโทษกับตัวมนุษย์เอง หรือนำ ESP ไปสร้างโทษให้กับผู้อื่น แต่หากเรามีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและมีการอุทิศตนเพื่อการทำงานเพื่อส่วนรวม ที่สอดคล้องกับ God Consciousness แล้ว ESP ที่สอดคล้องกับ Soul Purpose จะถูกเปิดขึ้นมาเต็มที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเหตุผลที่ได้มาเกิด

          เมื่อ ESP เปิดขึ้น เราจะสามารถเชื่อมโยง หรือ สัมผัส กับโลกในอีกหลายมิติ และ Beings (สิ่งมีชีวิต) ที่อยู่ใน Universe ได้ ไม่ว่าเขาจะมีร่างเป็นร่าง หรือมีร่างเป็นแสง หรือเป็นพลังงาน โดยการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องอาศัย Awareness อย่างดี เพื่อ “เลือก” เชื่อมต่อกับสิ่งดีงามที่ทำงานให้กับ Divine เท่านั้น ซึ่งสิ่งดีงามเหล่านี้ มักมาจากมิติที่ 5 ขึ้นไป

          สำหรับมนุษย์ 1 คนแล้ว เรามีสิ่งดีงามที่คอยช่วยเหลือ อุ้มชู และคุ้มครองเราอยู่ด้วยความรักอันไร้เงื่อนไข Beings เหล่านี้ทำงานให้กับ Divine และมาจากมิติที่สูง เช่น Guides, Ascended Masters (พระผู้มีพระภาคเจ้า), Angels, Archaangels การเปิดหัวใจของเรา และโอบรับความรักอันงดงามจากพวกเขา จะอนุญาตให้พวกเขาได้โอบอุ้มเรา เราจะไม่มีวันรู้สึกอ้างว้าง หรือโดดเดี่ยวแม้เพียงนิดเดียวเลย

          ใน Reiki Session จะมี Beings เหล่านี้ที่ดูแลคนๆ นั้น มาอยู่ใน Session ด้วย เพื่อช่วยกันบำบัดความทุกข์ทรมานใจ ให้กับคนๆ นั้น Beings เหล่านี้คอยเฝ้ามองคนๆ นั้นมาตั้งแต่เกิด รับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เห็นทั้งรอยยิ้ม และเห็นทุกหยดน้ำตา เข้าใจทุกความต้องการของคนๆ นั้น และเห็นใจในทุกความกลัวและความกังวล เขาจะรวมตัวกัน เพื่อช่วยด้วยความรัก... หลายครั้งน้ำตาของกิ๊บจะไหลพราก ระหว่างการทำ session เพราะสัมผัสได้ถึงความรักอันมหาศาลของท่านเหล่านี้ต่อมนุษย์หนึ่งคน หลายครั้งท่านมากัน กว่า 20 คน เพื่อช่วยให้คน 1 คนหลุดได้จากความทุกข์ที่ถมใจมาหลาย 10 ปี...

 

           หากคุณสามารถรับรู้ได้ แบบที่กิ๊บรับรู้ได้ กิ๊บเชื่ออย่างยิ่งว่าคุณจะตระหนักถึงความเป็นที่รักอย่างยิ่งที่คุณมี คุณจะรู้สึกปลอดภัยเสมอ คุณจะรับรู้ถึงการให้อภัยอันยิ่งใหญ่ คุณจะรู้ว่าทุกท่านเชื่อมั่นในตัวคุณและขอให้คุณจะเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนที่ทุกท่านรู้สึกกับคุณ... คุณเป็นคนที่น่ารักและสำคัญเสมอ 
 

SQ icon 01.png
แบบฝึกหัด

          พวกเราผ่านมาได้ 8 วันแล้ว กับ Feminine Abundance Meditation Challenge ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆ เพราะกิจกรรมทั้ง 8 วันที่ผ่านมาล้วนเป็นความสัมพันธ์กับตัวเอง หากเราทำแบบฝึกหัดในแต่ละวันได้อย่างมีความสุข ความสัมพันธ์กับตัวเราเองย่อมดีขึ้นมาก มีพลัง มีไอเดีย มีความเชื่อมั่น และมีความรักให้กับตัวเอง แต่ถ้ารู้สึกว่าการทำแบบฝึกหัดในวันไหนเป็นเรื่องที่ท้าทาย ไม่อยากทำ ยาก และเค้นตัวเองมา แปลว่าเรามี Blockage เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับตัวเองในเรื่องนั้น ก็ขอให้ไปกลับไปทำกิจกรรม 10 Day Healing โดยเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับ จักระที่ 2 และการเคลื่อนพลังงาน 2-4-6-4-2 เพื่อ clear blockage ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ก่อน และหากยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้ว่า blockage นั้น คือ อะไร ก็ให้ไปรับ Reiki Session กับ Master ขึ้นไป

          กิจกรรมวันนี้จะเกี่ยวกับการทำงานของจักระที่ 4 และ จักระที่ 6 เพราะเป็นจักระที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งดีงามต่างๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้ด้วยความรัก 

  1. หายใจเป็นสมาธิแบบ Healing ของ Day 5 (กลั้นหายใจไว้ที่ตาที่ 3 - จักระ 6) ทำเป็นเวลาทั้งหมด 15 นาที

  2. หากระดาษวาดรูปมาพร้อมกับดินสอสี เราจะมาทำงานศิลปะกัน

  3. Set Intention :: ฉันขอให้ฉันรับรู้ถึงการมีอยู่ของกัลยณมิตร ผู้อุปถัมค้ำจุน ครูบาอาจารย์ ผู้เป็นแสงสว่างแห่งความรักความเมตตาใน dimension ชั้นสูงแห่งความดีงาม

  4. วาดภาพพวกเขาออกมาตาม “ความรู้สึก” ให้ครบทุกท่านที่เราสามารถรู้สึกถึงการมีอยู่ด้วยหัวใจ โดยให้ปล่อยความเชื่อเก่าๆ เกี่ยวกับรูปพรรณสันฐาน แต่ให้ทำใจว่างๆ ที่มี Gradtitue (ความซาบซึ้งขอบคุณ) และ Uncondition Love เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างท่านเหล่านั้น กับตัวคุณ

950x150 Bar day09.png

VDO

DAY 09

Oracle Message

-19-

AN INVITATION TO CONNECT

          Love exists throughout our Universe. Many loving beings that do not belong to the human race exist in worlds beyond the earthly realm. Among these are those who are aware of the spiritual plight of humanity and are willing and able to help us to move forward. Unlike those who close their minds because they fear the unknown, you have an open mind and an open, receptive heart. Beings from other worlds recognize you as a receptive channel for their unconditionally loving assistance in this world. You will both benefit from this individually and help the planet – so you are being offered an invitation to connect.

English
950x150 Bar day09.png

"Sensory Perception"

63_06_25 card 09.png

          There are many dimensions to existence. For those who are developing evolved sensory perception, the senses will not be restricted to being impressed upon by the physical dimension. There are higher dimensions that the psychic or emotional nature can recognize – and even more refined dimensions that the higher mind can recognize. Beyond that, there are dimensions that the mind, even in its most expansive state, cannot grasp, but the spirit knows to be real. The more your sensitivity to subtle energy evolves, the more aware you become of these worlds beyond this world. For some, this will be easy to accept and will inspire interest in learning more. Others may be tentative about exploring connections with non-earthly beings.

          Great peace can grow in the heart of those who are unafraid, who are open to the idea of beings that are aware of humanity, but not human themselves who want to help humanity evolve and have the spiritual power to be able to do so. No matter how mixed up and consumed by darkness the world may seem at times, there are so many powers of light working to see the earth and humanity through this most interesting time, to see us into the new age of spiritual enlightenment. It is all part of this divine experiment of life – and there are many forces invested in the successful and loving evolution of humanity.

          If you have been contemplating life beyond the earth, perhaps talking to the stars or gazing wistfully at other planets – if you have been intrigued by the mysterious codes of light and sound you are sure are embedded in crop circles, or simply have a feeling that you would like to work with beings who are more spiritually evolved than humanity at present – then you are being given a clear message with this oracle. There are beings in other worlds that are very aware of your open, loving attitude and the work you are doing. They are actively responding to your thoughts and feelings. Since we live in a free-will zone on Earth, we must extend an invitation to receive assistance. Because you are unafraid and resonate from a place of peaceful curiosity and higher-level awareness, you are capable of issuing the needed invitation to those that can assist humanity from a place of unconditional love.

          Of course, there are forces in the broader Universe, just as there are forces in the natural world here on Earth that would not be so helpful to the triumph of love on this planet. Therefore, we must issue our invitation to the forces of light with a peaceful heart and a wise mind. The invocation below has been carefully crafted to attain that purpose. You are asked to use it whenever you feel the need to do so, knowing that you are part of a bridge between humanity and other loving worlds that want to assist life on Earth. They thank you now and offer their blessings to you, and to life on Earth, in all ways possible.

photo p kib day09.png
950x500 day09.png

Today’s Invocation

“I’m the bridge to connecting with love”

SQ icon 02.png
Day 9  Exercise

          The nature of all living things in the world, Is fear the unknown, unfamiliar and things that couldn’t be seen. Just like a sick and skinny stray kitten, that doesn't have the courage to come out and eat the food that people gave them, because of fear... How sad that pure love turns out to be an untouchable thing and cannot accept. Just because of fear of the unknown or unfamiliar as this..!?

          People who develop themselves in Spiritually sufficiently, the senses are naturally faster. So they will be able to experience the feelings, thoughts, energy of those around them better. And a special sensory called Extrasensory Perception (ESP) that was previously blocked by its own blockages will become active.

          Extrasensory Perception is something that all human beings already have in themselves. But with the fact that humans have not evolved or haven’t developed enough in spirituality. it was necessary to turn off the ESP naturally, in order not to harm the human being, or let them use the ESP in the wrong way and harm others. But if we have a spiritual awakening and have a dedication our work for the greater good that corresponds to God Consciousness. ESP that corresponds to the Soul Purpose will be fully opened. In order to be able to perform their duties according to the reasons they were born.
 

          Once the ESP is opened, we will be able to connect or experience the world in many dimensions and the beings within the Universe, whether they are in physical form or with a light body or they are just the energy. The connection that happens has to rely on good awareness to "choose" to connect only to the good things that work for Divine. Usually from above the 5th dimension.

          For one human being, we have the highest goods to help, nourish and protect us with  unconditional love .These Beings work for the Divine and come from higher dimensions such as Guides, Ascended Masters (God), Angels, Archangels. By opening our hearts and embracing their beautiful love, it will allow them to nourish us and we will never feel lonely or alone even a little.

          In a Reiki Session, these Beings are also present in the Session to help heal the person's suffering. These Beings are watching these people since the person was born, perceive everything that happens, the smiles and every person’s teardrop. Understand every needed of that person and empathize all fears and worries. They all will gather here to help with love... Many times my tears drop during the session because I feel tremendous love from them to those people. Many times, they has come more than 20 people have come to help this one person to get out of all the overwhelming suffering over 10 years in their life.

 

           If you can perceive as I do. I strongly believe that you will be deeply aware of the love that you have within you. You will always feel safe. You will recognize a great forgiveness. You will know that they all believe in you and ask you to believe in yourself as they believe in you... and you are lovely and important… always.

SQ icon 01.png
Exercise

          We have been through 8 days with the Feminine Abundance Meditation Challenge, Which is a very glad thing because the past 8 days of the activities are all about the relationships with yourself. If we can do the exercises each day happily, our relationship with ourselves will be much better, more energy, ideas, confidence and self-love. But if we feel that doing exercises is a challenge on a particular day, don’t want to complete it or it’s too difficult and force ourselve too much. That means you have a Blockage about self-relationship in those particular things. Then I recommend you to go back to the 10 Day Healing activity. By choosing an activity related to the 2nd chakra and moving the energy from 2-4-6-4-2 to clear these blockages by yourself first. And if you can't really understand what these blockages are, go get a Reiki Session with a Master level or above.

          Today's activity is about the work of the 4th and 6th chakras because they are the chakras that allow us to integrate with the highest goods that cannot be seen from physical eyes but full of love.  

  1. By breathing in meditation the same on Day 5's Healing (holding breath at the 3rd eye – 6th chakra) for 15 minutes.

  2. Get a drawing paper and colored pencils. We are going to make a price of artwork!

  3. Set Intention :: “I wish I can recognize the existence of friends, supporters, teachers,  which are the light of love and compassion in a higher dimension of goodness.”

  4. Draw pictures of them as you are "feeling" . Draw all of them, that you can feel their presence from your heart by letting go of old beliefs, old forms. But be relaxed and make your heart empty. Only feel the Gratitude and Unconditioned Love as the bridge connecting between you and them.

950x150 Bar day09.png

VDO

bottom of page