top of page
day03_head 1920x1080.jpg
63_06_25 card 03.png

DAY 03

คำทำนายจากไพ่

-27-

COSMIC HEART, COSMIC CHRIST

          คุณกำลังยกระดับ Vibration ของคุณผ่านคลื่นความถี่ของทรัพยากรที่ไร้ขีดจำกัดและความรักอันไร้เงื่อนไข ในทางจิตวิญญาณแล้ว คุณกำลังเข้าถึงภูมิปัญญาระดับสูง ความเจ็บปวดในอดีตและนิสัยที่ทำร้ายตัวเองจะไม่มีที่อยู่ในหัวใจคุณอีกต่อไป

ภาษาไทย
day02_950x150 Bar_01.png

"Christ Consciousness"

63_06_25 card 03.png

          Christ Consciousness หรือ God Consciousness เป็นการแสดงออกของ Divine Love ที่ส่งตรงมาจาก Universal Heart ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิวัฒนาการ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร การแสดงออกของเราจะค่อยๆ จะเป็นไปตามประสงค์ของ Divine Will และ Divine Love ซึ่งมีให้กับทุกคนที่ต้องการ

          กระบวนการนี้ใช้เวลาทั้งชีวิตที่จะบรรลุ ขณะที่คุณกำลังพัฒนา คุณจะได้รับพรนับไม่ถ้วนที่จะสนับสนุนให้คุณเดินทางไปในเส้นทางนี้ และเติมเต็ม Soul Purpose ของคุณในการมอบความรัก ในขณะเดียวกัน คุณก็จะถูกทดสอบเช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของคุณได้เรียนรู้

          คุณจะถูกทดสอบเรื่องการให้อภัย มันง่ายกว่าที่จะให้อภัยเมื่อคุณยอมรับและไม่ขุ่นเคืองกับข้อจำกัดต่างๆ และด้วยความเมตตากับข้อจำกัดของสิ่งนั้นๆ   การให้อภัยจะกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายขึ้น

          คุณจะถูกทดสอบเกี่ยวกับพลังอำนาจ เมื่อคุณเติบโตขึ้นคุณก็จะมีพลังอำนาจเพิ่มขึ้น คุณสามารถใช้พลังนั้นในการช่วยเหลือหรือขัดขวางผู้อื่น เช่น ปั่นหัวพวกเขาผ่านความกลัว หรือช่วยส่งเสริมพวกเขาด้วยความรัก, คุณสามารถฟูมฟักตัวเองบนเส้นทางชีวิตของคุณ หรือวิจารณ์ตัวเองในความผิดพลาดต่าง ๆ,  คุณสามารถประกาศว่าพลังอำนาจที่คุณครอบครองนั้นเหนือกว่าผู้อื่น หรือคุณจะมองเห็นตัวเองเป็นผู้ยอมจำนนต่อการขับเคลื่อนของกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามความดีงามของ Divine ก็ได้

          คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจำเป็นที่จะเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่น แต่แท้จริงแล้วคุณเองก็ต้องการความรักเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกนี้เช่นกัน เมื่อคุณรู้สึกเติมเต็มและเปี่ยมล้น สิ่งที่คุณแบ่งปันแก่ผู้อื่นจะช่วยเพิ่มพูนทั้งคุณและเขา นี่ไม่ใช่การเลือกระหว่างการดูแลเอาใจใส่ตัวเองหรือการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น ราวกับว่าทั้ง 2 สิ่งนี้แข่งขันกันว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้สิ่งที่ต้องการ  ในดินแดนของพระเจ้า  อะไรที่หล่อเลี้ยงคุณก็จะหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งเช่นกัน

          ในเวลาที่คุณรู้สึกไร้เรี่ยวแรง หรือหมดพลัง นั่นเป็นเพราะว่าคุณถูกดึงออกจากคลื่นความถี่สูงของความสงบและความอ่อนโยนต่อตัวเอง และติดอยู่ในกับดักของการไม่ให้อภัย ความเคียดแค้น ความโกรธ หรือเกมส์แห่งอำนาจ หรือถูกล่อลวงด้วยความไม่จริงจากผู้อื่น มากกว่าการเชื่อความจริงในใจตนเอง จงรับรู้เถอะว่าพระเจ้า  กำลังเรียกคุณให้รับความรักของท่าน จงอนุญาตให้หัวใจของคุณรับรู้ถึงความเมตตากรุณาและการเยียวยา

          มันอาจจะท้าทายที่จะเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นในวิถีทางที่ไม่ทำร้ายตัวเอง บางครั้งคุณอาจจะเคยเรียนรู้มาว่าการที่จะรักใครซักคน คุณจะต้องลดคุณค่าตัวเองลงเพื่อที่จะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นกับตัวเขา สิ่งนั้นไม่ใช่รัก หรือการเสียสละแต่อย่างไร นั่นคือการแสดงออกของหัวใจที่มีบาดแผลจากอดีต ความจริงแล้วหัวใจของคุณมีค่าพอที่จะได้รับรู้ประสบการณ์ของความรักที่แท้จริง ถ้าคุณยอมรับสิ่งนี้ คุณจะพบกับความเข้มแข็งภายในมากขึ้น การเคารพตัวเองมากขึ้น และยินดีที่จะรับสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตมากขึ้นด้วย

          นี่คือเวลาของคุณที่จะโอบอุ้มความรักของพระเจ้า ไว้ในใจคุณ คุณมีสิทธิที่จะได้รับความรัก ความเคารพ และการให้อภัย เช่นเดียวกับผู้อื่น การแบ่งปันความรักไม่ว่าในทางใดก็ตาม จะช่วยดึงคุณเข้าใกล้ Spiritual Mission ที่คุณตั้งใจไว้ในชีวิตนี้ รวมทั้งดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์มาให้ด้วยเช่นกัน ยอมรับความรักเข้ามาเถิด คุณไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข์ใจที่ขณะที่คุณเติบโตอีกต่อไป แค่ปล่อยให้ความรักไหลผ่านเข้าสู่ตัวคุณ

photo 03.png
day03_950x500.png

คำภาวนาในวันนี้คือ

“ปล่อยให้รักได้ไหลเวียน”  

SQ icon 02.png
Day 3   Exercise

          หลายอย่างที่เราถูกหล่อหลอมมาโดยสังคมและวัฒนธรรม ได้สร้างข้อจำกัดในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไว้ให้กับเรา เพราะสิ่งเหล่านั้นสร้างพฤติกรรมอันนำมาซึ่งความรู้สึกไม่เห็นค่าในตัวเอง ความรู้สึกผิด ความรู้สึกเป็นทุกข์และลำบาก หมดแรง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น lower vibration ทั้งสิ้น 

          สิ่งเหล่านั้นเป็นเสมือนเปลือกแข็งที่ห่อหุ้มเราไว้ จนกลายเป็นตัวตนของเรา ทำให้เราแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ และอย่างอัตโนมัติมากเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เรารัก ทำให้ความสัมพันธ์ที่เรามีไม่สามารถนำมาซึ่งความรู้สึกที่ดีได้ทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง และจำกัดการเติบโตทางจิตวิญญาณของเรา

ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ การมีความสัมพันธ์แบบ Win-Lose หรือ “ต้องยอม” 


...ยอมรักตัวเองน้อยลง เพราะรักคนอื่น
...ยอมที่จะเห็นค่าตัวเองน้อยลง เพราะเคารพและชื่นชมคนอื่น
...ยอมที่จะเป็นคนแพ้ เป็นฝ่ายผิด เพียงเพราะเห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือ หรือเป็นคนที่ถืออำนาจมากกว่าในความสัมพันธ์

          รูปแบบการมีความสัมพันธ์เหล่านี้ ทำให้เราไม่เห็นความจริงในตนเอง และสร้างความไม่ซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ เช่น เวลาจะทำอะไรเพื่อตัวเอง ก็จะรู้สึกผิด จนต้องปกปิด หรือโกหก ว่าไปทำอย่างอื่น และพอโกหก ก็รู้สึกกลัวว่าเขาจะโกรธถ้ามารู้ความจริงเข้า... แต่ธรรมชาติของคนเรานั้นเราต้องการที่จะรักตัวเราเองอยู่แล้ว จึงต้องโกหกหลายเรื่อง เพื่อให้ได้ทำหลายอย่าง และเมื่อโกหกไปหมดเพื่อให้ได้ทำหลายๆ อย่าง จึงลุกลามไปเป็นการโกหกคนรักทุกเรื่อง และอยู่กับความรู้สึกเกลียดตัวเองไปโดยปริยาย 

          ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ในลักษณะ Win-Lose แบบนี้ คือสิ่งที่สังคมและวัฒนธรรมหล่อหลอมเรามา และหากเราอยากจะยกระดับ vibration ของเราขึ้นมา เราจำเป็นที่จะต้องปล่อยวางเปลือกแข็งที่ให้ห่อหุ้มตัวเราไว้ แล้วโอบอุ้มความสัมพันธ์ แบบ Win-Win หรือ “สิ่งที่เขาได้ก็คือสิ่งที่เราได้” 

          ลองมองความจริงในธรรมชาติดูนะ...

          ป่านั้นต้องการน้ำผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ และมีน้ำที่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้ทั้งป่า ป่าได้รับน้ำจากดิน และป่าก็ทำให้ฝนตกในบริเวณนั้นเช่นกัน แปลว่าป่าก็คือที่มาของน้ำในผืนดินแห่งนั้น ผืนดินไม่ได้แห้งแล้งจากการสูญเสียน้ำให้กับต้นไม้ในป่า เพื่อให้ป่าเติบโต แต่ผืนดินให้น้ำเพื่อให้ได้น้ำ ผืนดินมีน้ำทั้งๆ ที่ให้น้ำ และนั่นคือที่มาของการเจริญเติบโตแบบรอบด้าน ความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง ที่ธรรมชาติได้สอนเราผ่านการเป็นให้เราดู 

          จะว่าไป ธรรมะนั้นก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติ และธรรมชาติก็คือธรรมะนั่นเอง ขอให้เราคืนกลับสู่ธรรมชาติที่แท้จริง เพื่อที่การเติบโตทางจิตวิญญาณจะได้เกิดขึ้นภายใน

SQ icon 01.png
แบบฝึกหัด

Love others in such a way that not harm yourself calls “Love Both”.
การมีความรัก ที่ไม่ทำร้ายตนเอง คือการรักตนเอง และรักผู้อื่น

Respect others in such away that not decrease your values calls “Respect Both”.
การเคารพนับถือผู้อื่น ที่ไม่มองตัวเองด้อยกว่า คือการนับถือตนเอง และให้เกียรติคน

Give power to others in such a way that not make wrong to yourself calls “Empower Both”. 
การให้อำนาจกับอีกฝ่าย ที่ไม่มองตัวเองแย่หรือผิด คือการให้พลังกับทั้ง 2 คน

          ขอให้ทำความเข้าใจ ข้อความทั้งหมดใน Day 3 Exercise แล้ว ทำกิจกรรมตามลำดับนี้

 1. เขียนเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบ Win-Lose หรือ “ต้องยอม” ที่คุณเคยมีเกี่ยวกับ
      * ความรัก
      * ความเคารพนับถือผู้อื่น
      * ความมีอำนาจดูแล

   

 2. มองหาการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเราในฐานะคนที่ต้องยอม แล้วเขียนออกมาเป็นข้อๆ ว่าเสียอะไรไปบ้าง
   

 3. เขียนจดหมายให้อภัยตัวเอง (Letter of Forgiveness) ที่ปล่อยให้ตัวเองมีความสัมพันธ์แบบ Win-Lose หรือ “ต้องยอม” โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 2 ส่วน
      * ข้อความยกโทษให้ตัวเอง ต่อการเบียดเบียนตนเอง
      * เขียนพันธสัญญาต่อการมีความสัมพันธ์ กับคนในข้อ 1 แบบ Win-Win หรือ “สิ่งที่เขาได้ก็คือสิ่งที่เราได้”  (ห้ามใช้คำว่า “ไม่” ในพันธสัญญา)

   

 4. อ่านจดหมายนั้นออกมาดังๆ 3 รอบ แล้ว เอาจดหมายไปลอยน้ำ เพื่อบอกให้ Universe ช่วยชำระปาบที่เราได้ทำกับตนเอง และอวยพรให้เราดำเนินชีวิตต่อจากนี้ไปเพื่อการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ และความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง ผ่านพันธสัญญาที่เรามีต่อตนเอง

day02_950x150 Bar_01.png

VDO

DAY 03

Oracle Message

-27-

COSMIC HEART, COSMIC CHRIST

          You are elevating your vibration towards the frequency of limitless supply and unconditional love. Spiritually, you are reaching for a high level of attainment. Past pain and self-defeating behaviours shall no longer have a place in your heart.”

English
day02_950x150 Bar_01.png

"Christ Consciousness"

63_06_25 card 03.png

          Christ consciousness is an expression of divine love that comes straight from the universal heart. It triggers a transmutation, an evolution so absolute that we are irrevocably changed. We increasingly become an embodied expression of pure divine will and an unwavering expression of divine love for all who are in need.

          This process takes lifetimes to complete. As you proceed, you will receive countless blessings to support your journey and fulfill your soul purpose of serving love. There will also be tests. These give the spirit a chance to develop mastery.

          There will be tests of forgiveness. It is easier to forgive when you don’t harbour resentment at natural limitations – which is like being angry at the sun for not shining at night. Natural laws prevail, so whether we are speaking of the sun, a child, or ourselves as we grow, compassion allows forgiveness to flow more easily.

          There will also be tests of power. As you grow, you will become more powerful. You can use that power to help or hinder others – to manipulate them through fear, or encourage them with love. You can nurture yourself on your path, or you can relentlessly criticize yourself for your errors. You can claim your power comes from some superiority you possess, or you can see yourself as a surrendered vehicle, animated in purposeful action through the grace of the Divine.

          You may feel you need to sacrifice yourself for others, but you are just as much in need of love as any other being on this planet. When you are full and overflowing, what you share with others can enhance you and them. It is not a choice between what nurtures you and what nurtures others, as though those were competing needs. In the realm of the Christ, what nurtures you is actually nurturing for all.

          When you are feeling diminished or drained, you have been pulled out of the higher frequencies of peace and kindness to yourself, become trapped in unforgivingness or power games, or seduced by the lesser truths of another, rather than the truth of your own heart. Christ calls to you now to receive his love for you and to allow your own heart to feel the grace and healing of this.

          It can be a challenge to learn to love another in a way that does not harm you. Perhaps you learned that love was about making yourself less in order to help another feel like more. This is not love. Nor is it consciously chosen sacrifice. It is a heart acting out its scars from the past. Your heart deserves to experience real love. As you gently claim this for yourself, you will find much strength within, much respect for yourself and a willingness to receive much good in your life.

photo 03.png

          It is time for you to embrace the higher expression of the Christ love within you. You have as much right to experience love, respect and forgiveness as another. Sharing love in any way brings you closer to your spiritual mission this lifetime. It also attracts prosperity and abundance. Let the love in. You do not have to suffer to grow now, you just need to let love flow.

day03_950x500.png

Today’s Invocation

“Let the love flow”

SQ icon 02.png
Day 3   Exercise

          We are shaped by culture and society. And because of this, it has created the limitation to our spiritual awakening. Such as cultural background is a part of societal pressure, society has shaped our way of evaluating things and our beliefs. It has created behaviours that lead us to a feeling of worthlessness, guilt, suffering and distress, which are all of a lower vibration.

          All these things are like a hard shell that has wrapped around us suddenly it becomes our identity. It’s made us expressed very naturally and automatically in relationships with others, especially with our loved ones. As a result, we cannot truly appreciate the good feelings in our relationships on both sides, and as well as it limits our spiritual growth. An obvious example is having a win-lose relationship, which made someone have to surrender.

… Loving yourself less because you love others.

… See your own value less because you respect and admire others.

… Choose to give up even you were right, because you respect them or they have more power in a relationship.

          These relationship patterns make us unable to see the truth in ourselves and create dishonesty in a relationship. For example, when you want to do something for yourself, you may feel guilty and have to lie or make up a story to cover up because you are afraid that they would be angry if they found out the truth... However it is human nature to love yourself, so it may be necessary to tell many lies in order to do things that you want. And when you're already telling lies to your loved one in every of your actions, you will be caught implicitly in self-hatred.

          These will lead to misunderstandings about win-lose relationships, which our society and culture have shaped. If we want to raise our vibrations, we need to let go of the hard shell that wraps ourselves up, and embrace a win-win relationship which is mutually beneficial “Things that they got are things that we receive”.

          try to see the truth in nature…

          The forest needs fertile soil and sufficient water to nourish the entire forest, which the forest receives water from the soil and the forest causes falling rain in the same area. Meaning the forest is the source of the water in that land. The land is not dry due to the loss of water for the trees to grow, but the land gives water to get water. And that is the source of all-round growth, a true abundance that nature teaches us through being and let us see.

          Dharma is already shown in nature and the natural is dharma. Let's ourselves return back to nature truly. For spiritual growth that will happen from the inside.

SQ icon 01.png
Exercise

Love others in such a way that not harm yourself calls “Love Both”.

Respect others in such away that not decrease your values calls “Respect Both”.

Give power to others in such a way that not make wrong to yourself calls “Empower Both”. 

          Please make sure you understand the above messages in Day 3 exercise and then start do the activities below in each part respectively.

 1. Write down a win-lose in a relationship situation that you have experienced that makes you “surrender”. Include the following:
      * Love
      * Respect for others.
      * Authority

   

 2. Looking for a loss in our position to surrender, write down a list of things you have lost.
   

 3. Write a Letter of Forgiveness to yourself in which you allow yourself to enter a win-lose relationship. It is important to contain two things:
      * A message to forgive yourself against self-persecution
      * Write a covenant to a relationship with person in part 1 with Win-Win relationship or “Things that they got are things that we receive”. (do not contain the word “not” in this covenant).

   

 4. Read the Letter of Forgiveness out loud three times then put the letter in the river. Let the Universe cleanse our actions that we did to ourselves. And bless us to live our life from now on to growth in spiritually and true abundance through the covenant that we have to ourselves.

day02_950x150 Bar_01.png

VDO

bottom of page