top of page
cover day21.jpg
63_06_25 card 21.png

DAY 21

คำทำนายจากไพ่

-38-

EARTH HEALING

          ในขณะที่คุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ คุณก็กำลังช่วยเหลือโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน จงจดจำสิ่งนี้ไว้และเชื่อว่าโลกและจักรวาลจะมอบสิ่งที่คุณต้องการให้อย่างมหาศาล สิ่งที่คุณทำนั้นมีความสำคัญและคุณจะได้รับการสนับสนุน

ภาษาไทย
950x150 Bar Day21.png

"โลกรับรู้ถึงการมีอยู่ของคุณ"

63_06_25 card 21.png

          โลกรับรู้ถึงการมีอยู่ของคุณ และเห็นคุณเป็นดั่งช่องทางที่นำพา Higher Frequencies of Light, ความรัก และสิ่งดีงามมาหล่อเลี้ยงเธอ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ช่วยนำพาเธอไปสู่เส้นทางแห่งการ Evolve โลกเป็นสิ่งสวยงามและทรงพลัง ซึ่งก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์จาก Higher Frequencies ซึ่งยื่นมือแห่งความรักมาช่วยยกระดับ Vibration ของเธอให้สูงขึ้นและเกิดการ Evolve ต่อไป

          คุณมาอยู่บนโลกนี้เพื่อที่จะเกิดการเดินทาง ทางจิตวิญญาณภายใน ร่างกายมนุษย์ ส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นรวมถึงการแบ่งปันแสงสว่างของคุณให้กับโลกใบนี้ สิ่งนี้อาจทำให้คุณเห็นบทบาทของตัวเองในการเป็น Healer, Guide, Mentor หรือครูบนเส้นทางนี้ หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ หรือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับโลก เช่น งานอนุรักษ์ธรรมชาติ,งานอนุรักษ์พันธ์สัตว์, งานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และการผลิตอาหารที่ปราศจากสารเคมีอันตราย นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสวดมนต์ภาวนาในแต่ละวัน, การอธิษฐานเพื่อขอรับการช่วยเหลือ, การนั่งสมาธิ, ความเมตตาอาทร และการให้พร หรือการเห็นสิ่งต่างๆ แล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นจำเป็นต้องได้รับแสงสว่างและการเยียวยา

          จากสิ่งต่างๆที่เห็นได้ชัดเจนไปจนถึงสิ่งที่ดูคลุมเครือ ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณมีพลังเพียงพอที่จะมอบสิ่งที่มีความหมายให้แก่ Consciousness บนโลกใบนี้ โลกร้องขอให้คุณทำงานของคุณด้วยความมั่นใจและทุ่มเท โลกรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณทำ ขอให้รับรู้ความรักที่เธอมอบให้กับคุณ เธอจะดูแลสนับสนุนการทำงานของคุณโดยการจัดหาสิ่งจำเป็นต่างๆ มีความหมายกับคุณในขณะที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ นั่นรวมไปถึงการสนับสนุนทางการเงิน, ที่อยู่อาศัย, อาหาร และความสัมพันธ์กับคนและสัตว์ และเธอก็จะช่วยชี้ทางที่จะช่วยสร้างความก้าวหน้า, โอกาสในการเติบโต, โอกาสในการศึกษาและฝึกฝน วิธีการคือให้คุณใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ และหาโอกาสเพื่อประยุกต์ใช้สิ่งที่คุณได้เรียนมาในโลกของความจริง ยิ่งคุณทุ่มเทให้กับการเยียวยาโลกมากเท่าไหร่ โลกก็จะยิ่งสนับสนุนคุณในการเติมเต็มเป้าหมายที่คุณต้องการมากเท่านั้น

          ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าการทำงานในด้านจิตวิญญาณที่คุณกำลังทำอยู่นี้มันเป็นการให้อย่างแท้จริงหรือไม่ ไพ่ใบนี้มาเพื่อยืนยันว่า...ใช่ สิ่งที่คุณทำนั้นมีความหมาย งานที่คุณกำลังทำอยู่กำลังขยายและเติบโต และผลของสิ่งที่คุณทำส่งผลกับโลกใบนี้ นั่นเป็นเพราะคุณมีความสามารถที่จะทำมันได้ สิ่งที่คุณทำอยู่กำลังช่วยโลกในแบบที่คุณอาจไม่คาดคิด แต่โลกและโลกแห่งจิตวิญญาณรับรู้เสมอ คุณรักโลกใบนี้มากพอ   จนทำให้คุณได้มาอยู่ในร่างมนุษย์นี้และทำงานของคุณอยู่ที่นี่ โลกรู้และเธอจะตอบแทนคุณอย่างมหาศาล จงทำต่อไป ส่องสว่างและเติบโต การดำรงอยู่ของคุณที่นี่เป็นจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นเกียรติอย่างที่สุดสำหรับเธอ

photo p kib day21.png
950x500 day21.png

คำภาวนาในวันนี้คือ

“ฉันพร้อมเยียวยาโลกใบนี้”  

SQ icon 02.png
Day 21  Exercise

สิ่งที่พวกเราทำนั้นมีความหมายต่อโลกนี้ 

          Mother Earth ของเรากำลัง Ascend ไปสู่ 5D และเธอก็รู้สึกชื่นชมขอบคุณต่อความช่วยเหลือของพวกเราที่มีส่วนให้ Earth Ascension นั้นเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นสำหรับเธอผู้เป็นแม่อุ้มชู หลายอย่างที่พวกเราได้ทำไปนั้นมีผลดีต่อโลกทั้งนั้น ซึ่งกิ๊บจะขอชวนพวกเราทบทวนไปด้วยกัน

การบ้านนั่งสมาธิ 7 และ 7 Advance : healing meditation with the Unity of 3 worlds
การบ้าน Day 12 :  earth healing with Orbs of Light
การบ้าน Day 14 :  healing all beings on earth with Divine Light
การบ้าน Day 17 :  ฟื้นฟูต้นไม้
การบ้าน Day 18 : Abundance Meditation 

 

และการพัฒนาด้านจิตวิญญาณของเราเองมาตลอดระยะเวลา 4 เดือน
 

          ทำต่อไป เปล่งประกายแสงสว่างของเราจากหัวใจ แล้วเติบโต ต่อไป เพราะพวกเราทำได้ และกำลังทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ Serve Great and Live Greater (รับใช้ให้ยิ่งใหญ่ และมีชีวิตให้ยิ่งใหญ่กว่า) เพราะยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการดูแลและอนุรักษ์โลก สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การทำ Planetary Transformation & Space Clearing และการยกระดับจิตวิญญาณของตัวเราเองและผู้อื่นต่อไป

          กิ๊บรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เป็น Facilitator ผู้ออกแบบประสบการณ์ให้กับพวกเราผ่านข้อมูลที่ Our Loving Universe ส่งมาให้ ตั้งแต่วันแรกจึงถึงวันนี้ และรู้สึกปราบปลื้มยินดีที่เห็นพวกเราเติบโตขึ้นทุกๆ วัน แม้ว่าในหลายๆ กิจกรรมที่พวกเราต้องข้ามผ่านเพื่อ Clear Blockages นั้นมันจะยากลำบากมาก กิ๊บก็เห็นพวกเราสู้ต่อไปอย่างไม่ลดละ และไม่ยอมแพ้ต่อตัวเอง มันช่างเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่กิ๊บอยากชวนให้พวกเราได้รู้สึกที่หัวใจของเราเอง
 

SQ icon 01.png
แบบฝึกหัด

          Mother Earth ของเรารู้สึกขอบคุณพวกเรามาตลอด และเบื้องบนก็รู้สึกภูมิใจในตัวเราเป็นอย่างมาก กับสิ่งที่พวกเราได้ตั้งใจทำมา วันนี้จึงเป็นเวลาอันดีงามที่พวกเราจะได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองให้ชัดขึ้นผ่านการเขียน Letter of Recognition (จนหมายแห่งการยอมรับในคุณงามความดี)

 1. ตอบคำถามต่อไปนี้ ด้วยการเขียน
    * วันแรกที่เริ่มเรียนปั้นตัวตน เห็นตัวเองเป็นใคร?​ รู้สึกอย่างไรกับตัวเอง?​ รู้สึกยังไงกับชีวิต? รู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง?
    * วันนี้ที่จบ Feminine Energy รู้สึกอย่างไรกับความเป็นคนที่ตัวเองมี และชีวิตที่กำลังใช้อยู่?
    * วันข้างหน้า หากยังคงต่อยอดการพัฒนาด้านจิตวิญญาณตัวเองต่อไป ให้ดีพอ ต่อเนื่องพอ และนานพอ คิดว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? และเราเองจะรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง?
   

 2. นั่งสมาธิ 7 Advance
   

 3. เขียน Letter of Recognition ในฐานะ Higher Self ที่เขียนมาหาเราเอง เพื่อแสดงความชื่นชมยินดี กับความตั้งใจดีของเรา และตระหนักในความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดกับเราด้วยความยินดีที่สุด โดยในส่วนท้ายของจดหมายฉบับนี้ เป็นคำอวยพรที่ Higher Self ต้องการมอบให้เรา (อย่าลืมจ่าหน้าจดหมายนี้ด้วยนะคะว่าเขียนให้ใคร)
   

 4. ส่ง Letter of Recognition เข้ามาที่กลุ่มเรียน
   

 5. ให้เลือก Letter of Recognition ของเพื่อนขึ้นมา 1 คน แล้วถ่าย VDO ตัวเองอ่านจนหมายแห่งการยอมรับในคุณงามความดี เพื่อส่งเข้ากลุ่ม
   

 6. พิมพ์ Letter of Recognition ของเพื่อนคนนั้นออกมา แล้วนำไปอ่านให้ Mother Earth ฟัง จากนั้นให้ ฝังจดหมายแห่งการยอมรับในคุณงามความดีฉบับนี้ ไปตรงพื้นดินที่นั่งอ่านจดหมาย เอาดอกไม้วาง เพื่อแสดงความยินดีร่วมกัน

950x100 Bar Day21.png

VDO

DAY 21

Oracle Message

-38-

EARTH HEALING

          You are making a real contribution to the planet through your spiritual journey. Remember this and believe that your needs will be generously met by the earth and the Universe. What you are doing matters, and you will be supported.

English
950x150 Bar Day21.png

"Earth is aware of your existence"

63_06_25 card 21.png

          The earth recognises you. She sees you as a conduit through which she is fed higher frequencies of light, love and divine presence. This assists her on the journey of her own evolution. Earth is an exceptionally beautiful and powerful divine being in her own right. Yet she, like every other being, benefits from the assistance of higher frequencies, which offer a loving hand to help raise her vibration and continue her evolution.

          You are here to have your spiritual life journey in a human body. Part of that process will involve sharing your light with the earth, itself. This may see you take on the role of a healer, guide, mentor or teacher to others on the path. It may see you doing work with the natural world, with various earth-centred causes such as conservation and animal-welfare, organic and biodynamic farming and ethical food production. It may involve an active prayer life that is ongoing through your day, praying for assistance, compassion, clearing and blessing when you see an accident on the road, an animal or person who seems to be suffering, or an item on the news that you know needs light and healing.

          From the most obvious gestures to the more subtle, the oracle tells you that you are powerful enough to make a meaningful contribution to the quality of consciousness upon Earth. Earth asks you to do your work with quiet confidence and dedication. She gives thanks for all you have done and acknowledges her love for you. She will support you in your work by providing material means for you, whilst you are here on this planet. These include financial support, housing, food and human and animal relationships. She will also provide guidance for your progress, opportunities to grow and expand your field of influence, education and training opportunities, the means to take advantage of them and the chance to apply what you have learned in a real-world context. The more you devote yourself to your task of carth healing, the more the earth will support you in fulfilling your inspired goals.

          If you have been wondering if the spiritual work you are doing is making a contribution, take this oracle as validation that it is. What you are doing matters. Yes, you are going to expand and grow in the work you are doing and the impact that you have in the world, because you are capable of that. But you are already helping in ways that you may not realise, but that the carth and the spiritual worlds do. You have loved the earth enough to take human form and do your work here. She knows it and she will reward you richly for it. Keep working, shining and growing, dear one. Your presence here is so nceded and honoured.

photo p kib day21.png
950x500 day21.png

Today’s invocation

“I’m ready to heal this Earth”  

SQ icon 02.png
Day 21  Exercise

What we do has meaning to the Earth.

          Our Mother Earth is ascending to 5D and she feels appreciated and thankful for our help that make Earth Ascension happen easier for her as a mother. Many things that we did have positive impacts to the earth which I would like you all to review together.

Meditation 7 and 7 Advance: healing meditation with the Unity of 3 worlds
Day 12 Homework:  Earth healing with Orbs of Light
Day 14 Homework:  Healing all beings on earth with Divine Light
Day 17 Homework:  Revive the plants
Day 18 Homework:  Abundance Meditation

 

And our spiritual development during the past 4 months.
 

          Please continue doing them, For you to shine your light from the heart and grow further because we can do it and we are getting better at it to Serve Great and Live Greater. As there are several things that we can do such as participate in an activity that helps taking care and preserving earth, animal and environment, Planetary Transformation & Space Clearing, and continue our spiritual awakening journey and others onwards.

          I feel so honored to have an opportunity in being a Facilitator who designs the experience for you all through the information that Our Loving Universe sends to us from the first day until today and I feel gratified and delighted to see you all prosper every day. Even though many activities that you have to get through to Clear Blockages are very hard, I see that you continue fighting relentlessly and did not surrender to yourselves. This is a very proud thing that I would like to invite you all to feel with your own heart.

SQ icon 01.png
Exercise

          Our Mother Earth always feels thankful and The Above is proud of you very much with the things you had done with determination. Today is the good timing that you all will feel proud of yourselves clearly by writing a Letter of Recognition. (Letter of acceptance in your good deeds)

 1. Answer these questions by writing
    * On the first day of learning “Pun Tuao Tone” course, How did you see yourself? How did you feel about yourself? How did you feel about life? How did you feel about others around you?
    * Today after you finished Feminine Energy course, how do you feel about the being that you are and the life you are living now?
    * In the future, if you continue your spiritual development well enough, continuous enough, long enough, what are the changes you think the world will be? And how will you feel about yourself?
   

 2. Meditate on 7 Advance meditation
   

 3. Write a Letter of Recognition on behalf of Higher Self who writes to yourself in order to congratulate and appreciate your good intention and acknowledge the changes that have happened to you with the delightful feeling. At the last part of this letter, it will be the blessing that Higher Self wants to give to you. (Don’t forget to address to whom you are writing this letter to)
   

 4. Send Letter of Recognition in the Line Group.
   

 5. Choose a Letter of Recognition of one classmate and shoot a VDO of you reading the Letter of Recognition to send in the Line Group.
   

 6. Print a Letter of Recognition of that classmate and read to Mother Earth and then bury this Letter of Recognition under the ground that you just read the letter and put flowers on top to congratulate together.

950x100 Bar Day21.png

VDO

bottom of page