top of page
cover day20.jpg
63_06_25 card 20.png

DAY 20

คำทำนายจากไพ่

-18-

ASCENSION- THE RAINBOW BRIDGE

          คุณกำลังเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง และ Consciousness ของคุณกำลังแผ่ขยายออกไป  มันกำลังปรับเปลี่ยนประสบการณ์ที่คุณเคยมีกับโลกทางวัตถุ จากที่คุณต้องคอยควบคุมหรือมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ มาเป็นการดำรงอยู่กับท่วงทำนองแห่งความรักของสิ่งดีงาม เมื่อคุณยินดีและรักโลกแห่งวัตถุนี้ได้อย่างไร้เงื่อนไข แสงสว่างก็จะไหลผ่านเข้ามาเข้ามาในออร่า, จักระ และร่างกายของคุณ และเมื่อเกิดการแผ่ขยายดังกล่าว ร่ายกายของคุณจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อน, การเยียวยา (Healing) และการทำสมาธิเพิ่มขึ้น เพื่อ Integrate ให้ Degree of light หรือปริมาณของแสงสว่าง และ Consciousness ที่เพิ่มขึ้นนี้เข้าด้วยกัน การตื่นรู้กำลังเกิดขึ้นภายในตัวคุณ

ภาษาไทย
950x150 Bar day20.png

"The Rainbow Bridge"

          The Rainbow Bridge หรือสะพานสายรุ้ง เป็นช่องทางให้แสงเดินทางผ่านเข้ามายังระบบจักระและแผ่ต่อไปตลอดแนวกระดูกสันหลังของคุณ จงอนุญาตให้ แสงนี้ ผ่านเข้ามายังร่างกาย เพื่อไปกระตุ้นการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณ สะพานนี้จะมาสู่คุณเมื่อ Consciousness ของคุณได้รับการยกระดับ มันนำพาพลังงานที่สูงขึ้นให้เข้ามาดูแลและปลุกร่างกาย, จิตใจ และดวงวิญญาณของคุณผ่านระบบจักระในร่างกาย

          เมื่อจักระของคุณถูกกระตุ้นจากการไหลเข้ามาของ Spiritual Light  กระบวนการชำระล้าง จะเริ่มขึ้นเพื่อรองรับการแผ่ขยาย Consciousness ของคุณ การชำระล้าง Clearing นี้เปรียบเสมือนการ Detox ทางจิตวิญญาณ ที่ช่วย Clear Blockage จาก 4 Faculties ได้แก่ Mental Body, Emotional Body, Physical body และ Spiritual Bodyของคุณ  เมื่อ Blockage ต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกทำลายลง ความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่ถูกฝังอยู่ในอวัยวะและระบบประสาทของคุณจะถูกปลดปล่อยออกไปด้วย และสนามพลังงานในตัวคุณจะขยายออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ทำให้เกิดพื้นที่ว่างสำหรับ Spiritual Light ให้เข้ามาเพิ่มได้อีก ส่งผลให้คุณรู้สึกชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคุณเป็นใคร และทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ และผู้อื่นก็รับรู้ได้อย่างชัดเจนเมื่อพวกเขาเข้ามาอยู่ในสนามพลังงานของคุณ คุณจะกลายเป็นคนที่ Powerful มากขึ้น

          การที่สนามพลังงานของคุณ Clearตัวเองอย่างต่อเนื่อง มันจะดึงดูด Spiritual Light เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ จนปรากฏชัดเจนขึ้นเกินกว่าข้อจำกัดทางกายภาพ (Beyond Physical Limits) ผู้อื่นจะได้รับการ Support จากแสงของคุณ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นร่างกายของคุณปรากฏอยู่ก็ตาม คุณกำลังเจริญเติบโตไปสู่ Lightworker และกำลังช่วยเหลือมนุษยชาติในหลายๆ ทาง ในขณะที่คุณก็เพลิดเพลินไปกับการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณเช่นกัน

63_06_25 card 20.png
photo p kib day20.png

          คุณกำลังเข้าสู่ Consciousness รูปแบบใหม่อยู่ในขณะนี้ ซึ่งมันจะทำให้คุณเกิดการเห็นแจ้ง (Insight), การตระหนักรู้ (Awareness) และการตื่นรู้ (Awakening) หรือการลงลึกสู่ความสามารถที่แท้จริงของจิตวิญญาณของคุณ เช่น การบำบัดรักษา (Healing), การมีตาทิพย์ (Clairvoyance), การChanneling,การมีพลังจิต (Telepathy)  ช่องทางของคุณตอนนี้กำลังถูกชำระล้างและกระตุ้นให้ใช้งานได้ จงพักผ่อน เปิดใจ และอนุญาตให้มันเกิดขึ้น จงอดทนและเชื่อมั่นในกระบวนการที่จะเกิดขึ้นกับคุณ หากมีสิ่งที่กระทบความรู้สึกเกิดขึ้นและคุณกังวลว่าคุณอาจจะกลับไปเป็นแบบเดิมอีก จงอย่าได้กลัว ให้หาทางที่จะแสดงความรู้สึกออกมา เช่น การเขียน, การรับการ Healing Session, การเต้นรำ, ดนตรี และศิลปะ เป็นต้น จงสำรวจการแสดงออกของคุณเพื่ออนุญาตให้เกิดการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างเต็มที่

          ไพ่ใบนี้นำข้อความเพิ่มเติมจาก Spirit มาให้ว่า การเดินทางสู่สวรรค์ในครั้งนี้อาจเป็นเส้นทางที่ยากลำบากก็ได้ อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น อดีตไม่ใช่ตัวชี้วัด อนาคตก็ไม่แน่นอน จงใช้เวลาในขณะนี้บ่มเพาะความรู้สึกรักและสุขสงบในทางจิตวิญญาณให้ลึกซึ้ง โดยอนุญาตให้ The Genius of Life ไหลผ่านตัวคุณตามแต่หนทางที่มันจะเลือก

          ระหว่างการเดินทางสู่สวรรค์ ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ The Rainbow Bridge มอบพลังให้แก่เราในการเติบโตจากโลกหนึ่งไปยังอีกโลกหนึ่งได้ ถึงแม้ว่าโลกภายนอกของคุณยังเป็นเหมือนเดิม แต่โลกภายในของคุณจะรู้สึกราวกับว่าคุณได้มีชีวิตที่แตกต่าง ในท้ายที่สุด โลกทางกายภาพจะเปลี่ยนแปลงตาม จงเบิกบานกับการข้ามสะพานสายรุ้งนี้เพื่อไปยัง Consciousness ใหม่ คุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการ และคุณพร้อมสำหรับสิ่งนี้ ทุกสิ่งเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็น

950x500 day20.png

คำภาวนาในวันนี้คือ

“ฉันเปิดรับแสงสว่าง”  

SQ icon 02.png
Day 20  Exercise

Ascension คือการเคลื่อนจาก One Reality to Another Reality (ย้ายออกจากความจริงหนึ่งไปสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่) 

          มนุษย์ที่อยู่ใน 3D Reality นั้น จะใช้ชีวิตในลักษณะของการพยายามที่จะควบคุมสิ่งต่างๆ ในชีวิต ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ มนุษย์จึงพยายามคาดการณ์อนาคตผ่านประสบการณ์ในอดีต หรือพยายามล่วงรู้อนาคตผ่านการดูหมอเพื่อที่จะได้เตรียมรับมือ และจัดการกับอนาคตให้เป็นแบบที่ต้องการ Collective Consciousness ของคนใน 3D Reality จึงเป็นไปในลักษณะของ Self Center (เอาตัวเองเป็นหลัก และเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง) และหล่อเลี้ยงด้วยอารมณ์ โกรธ เกลียด แค้น เสียใจ ผิดหวัง กลัว อิจฉา หมดศรัทธาในตัวเอง ในคนที่ตนรัก ในมนุษย์ด้วยกัน และในสิ่งดีงาม

          การ Ascension จึงเป็นการเคลื่อน Consciousness ของเราจากแบบที่เป็น 3D Reality ไปสู่ 5D Reality ที่เป็นการอยู่แบบ

 
- Surrender : ยอมจำนนต่อกระบวนการ
- Embrace the Unknown :  อดีตไม่มีความหมาย และเลิกใส่ใจ อนาคตก็ไม่รู้ สนใจแต่ปัจจุบัน
- Unconditional : ความรัก ความภูมิใจ ความปิติยินดี ความเชื่อมั่นและศรัทธา เกิดขึ้นอย่างไรเงื่อนไข คือ รักได้ทั้งๆ ท่ีเราไม่ได้รู้จักกัน ยินดีกับเขาได้แม้ว่าเราจะไม่เกี่ยวกัน ภูมิใจในตัวเองได้โดยที่ยังไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น เชื่อมั่นได้โดยไม่ต้องมีใครมาบอก หรือ ยืนยัน
- Living as an Expression of the Universe : อุทิศตนเพื่อ Universe และเต็มใจให้ Universe ทำงานผ่านเรา
- Light Channeling : การ channel แสงสว่างลงมาเพื่อการ Healing จักระของตนผ่านการนอน การทำสมาธิ และการทำเรกิ

          อารมณ์ที่หล่อเลี้ยงคนที่อยู่ใน 5D Reality จึงเป็นอารมณ์ของ Love, Joy, Peace

          Ascension จะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมกับคนๆ นั้นได้ เพราะมีการพัฒนาด้านจิตวิญญาณมามากเพียงพอผ่านการการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง นานพอ และที่สำคัญคือ “ดีพอ” 

          “ดีพอ” ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า “ทำมาก” แต่แปลว่า “ทำครบ” คือ มีการปฏิบัติใน 3 ส่วนนี้อย่างเสมอกัน “พอดี” คือ
 

 1. Clear Blockages (การทำแบบฝึกหัด และการทำเรกิ)

 2. Meditation (การทำสมาธิ)

 3. Serve Greater (รับใช้โลกและคนบนโลก รับใช้สิ่งดีงาม)

          หลายคนอยากรู้ว่า จะรู้ได้อย่างไร ว่าเราได้ Ascend แล้ว กิ๊บขอตอบว่า ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เกินคาด และทันด่วน และไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้แม้เพียงนิดเดียว เพราะแม้แต่จะคิดแบบเดิม ก็คิดไม่ได้ รู้สึกแบบเดิม ก็รู้สึกไม่ได้... โดยสำหรับบางคนโลกภายในอาจเปลี่ยนก่อน คือ รู้สึกถึง “การเป็น” แบบใหม่ เสมือนว่าเป็นวิญญาณดวงใหม่ที่มาเกิดในร่างเดิม ซึ่งต่อมาการเปลี่ยนไปของโลกภายในก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนไปของโลกภายนอก ก็จะค่อยๆ ตามมา
 

SQ icon 01.png
แบบฝึกหัด

          การ Ascension นั้นพึ่งพาแสงสว่างจากเบื้องบนอย่างมากในการช่วยกำจัดอารมณ์เน่าๆ ที่ฝังอยู่ตามอวัยวะของเราให้ออกไป (Clearing traumatic emotions from organs) เพื่อที่จะได้ลดความหนาแน่นของร่าง (Reduce Carbon Density) และอนุญาตให้แสงสว่างเดินทางเข้าสู่จักระต่างๆ ได้มากขึ้น 

          เบื้องบนพยายามส่งแสงสว่างให้กับเราอยู่ตลอดเวลา แต่ตัวเราเองก็ต้องอนุญาตให้มันเกิดขึ้น และเปิดรับแสงสว่างนั้นอย่างเต็มที่เช่นกัน กิจกรรมวันนี้จึงเป็นการเปิดประสบการณ์การ channel light ในตัวคุณเป็นครั้งแรก ซึ่งโดยหลักการนั้นง่ายมาก คือ กำจัดความเหนื่อยล้า กำจัดความเครียด และสนุกกับชีวิตซะ 

 1. ทำกิจกรรม Day 17 ต่อไป
   

 2. นอนกลางวันซะ จะเป็นเวลาไหนก็ได้ แต่ให้ทำ 30 นาทีเป็นอย่างต่ำ และให้นอนราบ

  (ตามงานวิจัยพบว่า การนอนราบกับพื้น 30 นาทีจะช่วยลดอาการ adrenal fatigue ได้ดี และอนุญาตให้ต่อมหมวกไตทำงานได้ดีขึ้น ขนาดออฟฟิศของ Google ยังมี Sleeping Tube ให้กับพนักงานได้นอนกลางวันเลย)

  และถ้าจะให้ดี คือพอรู้สึกเครียด ก็นอนสู้เครียด... รู้สึกกังวล ก็นอนสู้ความบ้า... รู้สึกกลัว ก็นอนสู้ผี (อันนี้น้องสาวกิ๊บทำบ่อยเวลาผีมาหา) รู้สึกเพลีย ก็นอนเลยอย่าคิดเยอะ 

   

 3. ก่อนนอนให้พูดตามนี้ ในท่านอนหงายราบ

  I call upon the light of the Creator, the Archangels to be presented here now to protect me during my sleep.  

  พูดเสร็จให้จินตนาการว่ามีแสงสว่างจากเบื้องบนลงมาที่ตัวเรา และขยายออกจากตัวเราครอบคลุมพื้นที่้ห้องนอนทั้งหมด และเมื่อ จินตนาการเสร็จแล้ว จึงพูดต่อว่า... 

  Please help removing energetic cords between me and others. 

  And please help healing my physical body, mental body, emotional body, and spiritual body so I can serve greater for the highest good of all.

  Thank you.
   

 4. ให้สังเกตุตัวเองตอนตื่นมาว่ามีอาการอย่างไร และหากพวกเราพอจะรู้สึกตัว หรือจำความรู้สึกตอนนอนได้ ให้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ทราบด้วย เพราะการนอนแบบ channeling นั้นมีรู้สึกต่างจากการนอนแบบปกติทั่วไปพอสมควร

950x100 Bar day20.png

VDO

DAY 20

Oracle Message

-18-

ASCENSION- THE RAINBOW BRIDGE

          You have been growing spiritually and your consciousness is expanding. It is transforming your experience of the material world from something you must control or conquer into a living expression of the radiant Divine. As your appreciation and love for the material world becomes more unconditional, so too does the light that can flow into your aura, chakras and physical body. As you psychically expand, you may need more rest, healing and meditation   than usual to integrate this increasing degree of light and the consciousness it awakens within you.

English
950x150 Bar day20.png

"The Rainbow Bridge"

          The rainbow bridge' is a term for the channel of light that moves through your chakra system and along your spine, allowing Spirit to enter your body and stimulate the development of your soul. This bridge comes to life as your consciousness is raised. It draws in higher energies that nourish and awaken your body, mind and soul through your chakra system.

          As your chakras become stimulated by the increasinginflux of spiritual light, a clearing process begins which supports the consequent expansion of your consciousness. This clearing is like a spiritual detoxification. It clears blocks from your mind, emotional body and physical body, as well as from your soul (such as unresolved past life issues). As these blocks are broken down and processed, emotional trauma stored in your organs and nervous system can be released, and your energy field becomes more spacious. This creates room for an increase of spiritual light. As a result, you feel clearer about who you are and why you are here and others see more clearly when they are in your field. You become more powerful.

          Your energy field continues to clear itself, attracting more spiritual light, becoming more visible beyond physical limits. Others can be supported by your light, even if they cannot see your physical body. You are growing as a lightworker and helping humanity in increasing ways, whilst enjoying your own spiritual growth.

63_06_25 card 20.png
photo p kib day20.png

          You are opening to new consciousness, now. With this comes new insight, awareness and an awakening or deepening of your soul talents such as healing, clairvoyance, channelling or telepathy. Your channels are being cleared and activated. Rest. Open up and allow. Be patient and trust in your process. If emotional content arises, and you are concerned you might be falling back into old habits, do not be afraid. Find ways to express what you are feeling through writing, therapy, dance, music and art, sound and conscious movement. Explore your personal expression to allow for spiritual expansion.

          This oracle brings an additional message from Spirit. Hold on! Ascension can be a wild ride! Anything is possible. The past is not an indicator. The future is not set. This is a moment to cultivate your deepest feelings of spiritual love and peace. Simply allow the genius of life to flow through you in whatever way it chooses. During ascension, your life can change quite dramatically. The rainbow bridge empowers us to rise from one reality into another.

          Even if your outer world doesn't change radically, internally you will feel as though you are living a different life. Eventually, the physical world changes will follow. Enjoy crossing the rainbow bridge into new consciousness, dear onc. You have everything you need. You are ready for this. It is meant to be.

950x500 day20.png

Today’s invocation

“I embrace the light”  

SQ icon 02.png
Day 20  Exercise

Ascension is moving from One Reality to Another Reality

          Humans who live in 3D Reality will live their life in a way of trying to control things in life to be like what they want. So humans will try to predict the future from past experience or try to know the future through fortunetelling to prepare in coping and managing the future to be in the way they want. Collective Consciousness of human in 3D Reality will be in the behavior of  Self Center (Focus mainly on themselves and self-righteous) and this will keep them with emotions such as angry, hate, enrage, sad, disappointed, fear, jealous, lose faith in themselves, in those they loved, in humanity and in the highest good of all.

          Ascension is moving our consciousness from 3D Reality to 5D Reality, which is the type of being:

 
- Surrender: Give in to process
- Embrace the unknown: The past has no meaning and won't be effective. Don’t know about the future, only focus on the present.
- Unconditional: Love, proud, joy, trust and faith will happen unconditionally. Which are love others even if we don’t know each other, be glad with others even if we are not related, be proud of ourselves even when nothing happens, trust without anyone telling or assuring us.
- Living as an Expression of the Universe: Devoting ourselves to the Universe and willing to let the Universe work through us.
- Light Channeling: Channel the light for healing our own Chakra while sleeping, meditation and Reiki.

          The emotions that maintain people who live in 5D Reality are Love, Joy, and Peace.

          Ascension will happen at the right time for a particular person when they have developed themselves enough in spirituality through practice with persistence, continuous and the most important thing is “good enough”.

          “Good enough” doesn’t mean “hard work” but it means “complete all” which contains “just enough” implementation of the 3 parts as below;
 

 1. Clear Blockages (Complete the exercise and Reiki session)

 2. Meditation

 3. Serve Greater (Serve the earth and human on earth, serve the highest good of all)

          A lot of people want to know how we know if we have ascended already. I will answer that our lives will be changed completely, more than expected, immediately and couldn’t go back to live the same life even a little. As we couldn’t even think the same way, couldn’t feel the same way. For some, their internal world will change first which is the feeling of a new “Being” just like being a new soul that was born in the same body. Then by changing the internal world will result in the gradual change of the external world as well.

SQ icon 01.png
Exercise

          Ascension depends heavily on the light from above in removing negative emotions that have implanted in our organs (Clearing traumatic emotions from organs) in order to reduce density of the body (Reduce Carbon Density) and allow the light to go through each Chakra more.

          The above is trying to send the light to us all the time but we have to allow that to happen and fully embrace the light as well. Today’s activity is to let you experience channel light for the first time. In principle, it is very easy as it’s helping to eliminate tiredness and stress then do enjoy life.

 1. Continue doing Day 17 activity
   

 2. Take a nap at any time for 30 minutes at least and lie flat.

  (According to the research, lying flat on the ground for 30 minutes will help reduce adrenal fatigue symptoms quite well and it allows the adrenal gland to function better. Even Google’s office has Sleeping Tube for the employees to take a nap)

  It is even better when you feel stress, sleep to fight stress... Feel anxious, sleep to fight anxiety... Feel scared, sleep to fight the ghost. (This is what my sister usually does when the ghost visits her) Feel tired, just sleep and don’t think too much.

   

 3. Before you sleep, please say these phrases when you lie on your back.

  “I call upon the light of the Creator, the Archangels to be presented here now to protect me during my sleep.”

  After you finish saying this, imagine there is the light from above shining to your body and expand from the body to cover the area of the entire bedroom and when you finish imagine this, please continue saying below...

  “Please help remove energetic cords between me and others.“

  “And please help heal my physical body, mental body, emotional body, and spiritual body so I can serve greater for the highest good of all.”

  Thank you.
   

 4. Observe yourself after you wake up and what are the symptoms that you have. And if you can be aware or remember the feeling when you sleep, please do share your experience to other classmates because sleeping while channeling has quite a different feeling from normal sleep.

950x100 Bar day20.png

VDO

bottom of page