top of page
day12_๒๐๐๗๑๔_2.jpg
63_06_25 card 12.png

DAY 12

คำทำนายจากไพ่

-40-

ORBS OF LIGHT

          โลกทางจิตวิญญาณกำลังส่งข้อความมาหาคุณ คุณอาจจะได้ยินมันแล้ว ผ่านการรับรู้ทางจิต แต่อาจเข้าใจผิดไปว่ามันมาจากความคิดของคุณเอง ข้อความที่ส่งเข้ามาที่นี่คือแรงบันดาลใจจากผู้ชี้ทาง ซึ่งคือจิตวิญญาณของ Being ที่รักคุณอย่างไร้เงื่อนไข มันคือคำตอบและการชี้ทางที่จะทำให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้น

ภาษาไทย
day12_๒๐๐๗๑๔_0.jpg

"จักรวาลฟังทุกความคิดและความรู้สึกในใจคุณ"

          มันเป็นไปได้ที่เราจะอธิษฐานโดยไม่รู้ตัว จักรวาลกำลังฟังทุกความคิดและความรู้สึกในใจคุณด้วยความรัก เมื่อความปรารถนาของคุณถูกส่งไปยังจักรวาลและ ร้องขอให้ผู้ชี้ทางช่วยคุณจัดการกับมัน นี่คือวิธีการ ที่มีพลังมากในการอัญเชิญแสงสว่างมายังชีวิตคุณ มันได้ผลและค่อนข้างจะเร็วด้วย! หลายๆ ครั้งเราขอความช่วยเหลือโดยไม่รู้ตัว ผ่านความกังวลเกี่ยวกับประเด็นปัญหา หรือการครุ่นคิดหาคำตอบในเรื่องต่าง ๆ

          Orbs หรือรัศมีแห่งความสว่างที่แผ่กระจายอยู่รอบตัวคุณ นั่นคือจิตวิญญาณที่รักคุณ Orbs เหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลและพลังงานที่ช่วยหาคำตอบ  ต่อคำถามและ สิ่งที่คุณกังวลใจ ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดและความรักของโลกทางจิตวิญญาณที่สูงกว่า คำตอบเหล่านี้อาจจะถูกส่งมาหาคุณผ่านเสียงเพลง ข้อความสั้นๆ ความรู้สึก สี  หรือสัญลักษณ์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยปลดล็อคความตระหนักที่หลับไหลอยู่ในเบื้องลึกของร่างกายและในจิตใจของคุณ

          Orbs อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา แต่จะปรากฏชัดขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ในบางเวลาและบางสถานที่ ที่เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งรวมถึงเมื่อพลังงานของคุณมีความนุ่มนวลในระดับที่พอเหมาะ ในรูปแบบที่เปิดกว้าง  ในภาวะความถี่สูง โดยธรรมชาติแล้ว Orbs จะถูกดึงดูดเข้าสู่ High Energy แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องอยู่ในสภาวะแบบนั้นอย่างคงที่ High Energy สามารถสร้างขึ้นได้ จากการเพิ่ม Frequency หรือความถี่  และ Vibration หรือความเป็นคน ในเวลาที่คุณอยู่ในภาวะที่สงบนิ่ง คุณสามารถสร้างภาวะนี้ได้โดยการนั่งสมาธิเชื่อมโยงกับความรักและการเยียวยาอย่างสม่ำเสมอ สภาวะที่เหมาะต่อการดึงดูด Orbs มากที่สุด คือ ภาวะที่ผ่อนคลาย เปิดหัวใจ และมีความรู้สึกดีๆ คุณจะมีโอกาสมากที่สุดที่จะสัมผัสกับ Orbs รอบๆ  ตัวคุณเมื่อคุณอยู่ในสภาวะนี้ มันเป็นประสบการณ์ที่สวยงามและน่าเพลิดเพลิน Orbs ส่วนใหญ่พบเห็นได้เพียงในรูปถ่าย ดูคล้ายลูกบอลแห่งแสงอันนุ่มนวล หากมันถูกขยายให้กว้างออกไป บางครั้งรูปแบบ สัญลักษณ์ และรูปลักษณ์ อาจจะปรากฏขึ้นมาในนั้น นี่คือส่วนหนึ่งของการแสดงความรักอันแสนอัจฉริยะในโลกแห่งจิตวิญญาณ วิถีทางที่แสงสว่างสามารถเข้าถึงโลกใบนี้ในรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยยกระดับ Frequency จากความกลัวมาสู่ความรัก

day12_๒๐๐๗๑๔_5.jpg
day12_๒๐๐๗๑๔_4.jpg

          การอยู่ในธรรมชาติและภาวนาต่อความรักอันไร้เงื่อนไขสามารถสร้างพลังงานที่ดึงดูด Orbs ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มกันทำด้วยพื้นฐานของความรัก เช่น การนั่งสมาธิร่วมกันในพื้นที่โล่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ ตามมาด้วยการเต้นรำและอธิฐานร่วมกันด้วยความยินดีเบิกบานเต็มไปด้วยความรัก และการกระทำเหล่านี้จะสามารถดึงดูดผู้ชี้ทางระดับสูง (High-level Guidance) ได้ เพราะกลุ่มจะเป็นศูนย์รวมที่มีกำลังมากพอที่จะสร้างและรวม Higher Frequencies ของความรักได้ดี สภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับรายบุคคลเช่นเดียวกัน แต่กลุ่มพลังงานจะมีกำลังและมีประสิทธิภาพในการดึงดูดได้ดีกว่า การเคลียร์พลังงานในบ้านของคุณและเชื้อเชิญผู้ชี้ทางมาอวยพรให้คุณและบ้านของคุณในแต่ละวัน โดยใช้บทภาวนาในช่วงท้ายของสมาธิ ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ Orbs of Light นำพาซึ่งพลังงานและแสงแห่งการเยียวยามาสู่คุณได้ง่าย

          ดังนั้น หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลของ Orbs of Light เพื่อเปิดกว้างให้เห็นมันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะผ่านตาทิพย์ หรือผ่านภาพถ่าย หรืออย่างอื่น คุณสามารถใช้บทภาวนาท้ายสมาธิได้

day12_๒๐๐๗๑๔_1.jpg

คำภาวนาในวันนี้คือ

“ฉันเปิดรับข้อความจาก Orbs of Light”  

SQ icon 02.png
Day 12  Exercise

          ในสังคมของ 5D อย่าง Arcturian นั้นมีลักษณะของการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเกื้อกูล การเลือกคู่ของ Arcturian จะเป็นการเลือกตาม Vibration และการมีบุตรจะถือว่าเป็น Sacared Duty (หน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์) ที่ทั้งหญิงและชายจะต้องมีความพร้อมทางจิตวิญญาณที่ดีพอ

          โลกเรากำลัง Evolove เข้าสู่ 5D ซึ่งเป็น Dimension ที่เป็น Love-Base Living โดยกระบวนการ Ascension จาก 3D ไปสู่ 5D นั้นกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ซึ่งการจะพัฒนาไปสู่ 5D ได้ นั้น Divine Feminine Energy จะต้องได้รับการพัฒนาขึ้นมามากเพียงพอที่จะเข้าไป heal wounded masculine ที่กำลังทำร้ายโลกอยู่ขณะนี้  ในขณะเดียวกันที่ Universe กำลัง clear คนที่ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาออกจากโลก และไปเก็บไว้ในมิติอื่นก่อน ซึ่งเราก็จะเห็นได้จากการมีโรคระบาดอยู่ ณ ตอนนี้ และต่อมาก็จะเป็นการล่มสลายลงของระบอบการเมืองการปกครอง ที่ถูกออกแบบมาจาก wounded masculine ที่ใช้การบังคับ ทำร้าย ทำให้กลัว เพื่อสานประโยชน์ให้คนแค่บางกลุ่ม และเมื่อระบอบการปกครองล่มสลาย ระบบการศึกษาและศาสนาที่เป็นเครื่องมือของการเมือง และเป็นการแสดงออกของ wounded masculine หรือ negative masculine expresssion ก็จะสลายไป

          ขณะที่ มนุษย์กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาไปสู่การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของ Love, Truth, และ Unity ซึ่งเป็น Feminine Energy การหลอกลวงสร้างภาพ เพื่อแสวงหาความร่ำรวยเข้าตน การเล่นพรรคเล่นพวก หรือเอาดีเข้าตนจะค่อยๆ ล่มสลายลงไปที่ละส่วน การสร้างคุณสมบัติที่ดี (good profile) เพื่อเป็นตัววัดตัดสินคุณค่าของคน แล้วนำคนที่มีคุณสมบัติตามมาตราฐานมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะค่อยๆ เสื่อมลง เพื่อในที่สุดเราจะเปลี่ยนไปเป็นการอยู่ร่วมกันของคนธรรมดาที่มี purpose ร่วมกัน มีพลังงานเสมอกัน และมี intention ในการลงมือทำที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อโลก 

          กระบวนการ Ascension ที่ว่านี้แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานมาก แต่ก็กำลังถูกขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากพวกเราสังเกตให้ดี ก็จะรู้ชัดว่าหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้ว โดยมี Lightworker ทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ที่ตื่นแล้ว และรู้แล้วซึ่งสิ่งเดียวกัน และรับข้อมูลเดียวกันจาก universe ในเวลาเดียวกัน กระจายตัวกันทำงานในส่วนต่างๆ ของสังคมโลก ในลักษณะของ “We are an expression of the Universe. We serve Love, serve Earth and Humanity on Earth.” เพราะการวิวัฒนาการของมนุษชาติ จะเกิดขึ้นได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมๆ กัน (The only way we can evolve is Together.)
 

SQ icon 01.png
แบบฝึกหัด

          การอยู่ร่วมกันแบบ 5D นั้นมี Love Truth Unity เป็นแกนหลัก ในขณะที่ 3D จะเป็น Hate/Anger Manipulation Self

 

          Love :  Self (ตนเอง), Others (ผู้อื่น), Earth, Universe


          มนุษย์ใน 3D นั้นสานประโยชน์ไม่เป็น มีแต่แสวงหาประโยชน์เข้าตัวให้ได้มากที่สุด เอาตัวเองให้สบายได้มากที่สุด เปรียบเทียบตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นที่สุดหรือยัง หรือดีกว่าใครๆ เขาแค่ไหน ในขณะที่ 5D Being มีแต่การถามว่า “เราจะช่วยเขาได้อย่างไร?” ขนาดเขาอยู่คนละ Universe กับมนุษย์ Loving Beings เหล่านั้นก็ยินดีจากดวงดาวบ้านเกิดของตัวเองมาเพื่อช่วยมนุษย์ ด้วยความรักอย่างไร้เงื่อนไข

 

          Truth :  สัจธรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นสิ่งที่คนไม่ได้เข้าถึง เพราะคนบนโลกนั้นติดอยู่กับสังโยชน์ที่เรียกว่า “ศีลพรต” อย่างเหนียวแน่นแกะยาก คือ ไม่คิดจะมองหาความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ แต่กลับทำตามๆ กัน และเชื่อตามที่บอกต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ความเชื่อทางศาสนาในทุกวันนี้ก็เป็นสังโยชน์แบบศีลพรต เพราะคนไม่คิดที่จะพิสูจน์ก่อนเชื่อ (ไม่รู้ได้ด้วยตน) แทนที่คนจะเข้าถึงธรรม คือ “ธรรมชาติ” คนจึงเข้าพวกกันเอง และรวมหัวกันตัดสินผู้อื่นโดยถือตนว่าตัวเองเป็นคนดี 

 

          “พวกคนดี” จึงทำร้ายคนชั่วในสายตาเขา ทั้งๆ ที่ในความจริงมันก็ไม่มีใครดีจริง และก็ไม่มีใครชั่วเกิน และก็ไม่มีใครดีไปหมด และชั่วไปหมด

 

          Unity :  การแข่งขันที่หล่อหลอมเรามานานตั้งแต่การเลี้ยงดูด้วยการเปรียบเทียบกันเองระหว่างพี่น้องในครอบครัว และการเรียนการสอนที่ตัดเกรด และการประกวดแข่งขันสารพัด ทำให้เราแตกแยกกัน และอยู่แบบตัวคนเดียว ลองสังเกตดูซิว่าคนที่จบ Doctor กับหัวหน้าแก๊งในท้องถิ่น ใครบารมีเยอะกว่ากัน? Doctor พยายามจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเรียนดีที่สุด แต่หัวหน้าแก๊งในท้องถิ่นกลับเป็นคนธรรมดาที่ดูแลลูกน้องดีทุกคน และทุกคนในสังกัดก็มี Purpose เดียวกันอย่างชัดเจนในการทำบางอย่าง

 

          Unity จะเกิดขึ้นได้ กลุ่มคนจะต้องมี Purpose เดียวกัน และมี Intention ที่ดีงามต่อสิ่งที่กำลังทำร่วมกัน และมีความรู้สึกเดียวกันแบบ Higher Freequency ด้วยการตระหนักในใจว่า We all are connected with Love, by Love, for Love. จะสร้าง Unity ให้เกิดขึ้นได้

 

วันนี้เราจะมาจำลอง 5D Consciousness กันนะคะ

 1. ให้จับกลุ่มกับเพื่อนในห้องไลน์ Feminine Energy นี้ เพื่อ ทำสมาธิพร้อมกัน 5 คน หรือมากกว่านั้น โดยขอให้จับกลุ่มกับเพื่อนในกลุ่มเรียน FE เท่านั้นเพราะมี vibration พอๆ กัน (หนึ่งคนสามารถไปทำกับกลุ่มเพื่อนอื่นๆ ได้ กี่รอบก็ได้)
   

 2. เลือกเรื่องที่เราจะทำเป็น Purpose เดียวกัน โดยขอให้เป็นเรื่องดีที่ทำให้กับ Mother Earth
   

 3. ให้นัดเวลาเพื่อทำ Online Group Meditation พร้อมกัน หรือ จะเลือกทำร่วมกันจริงๆ ตอนที่มาเรียนสัมมนาสดก็ได้

  >> กรณีทำออนไลน์ ให้นัดกันว่าเราจะจินตนาการว่าเราอยู่รวมกันที่ไหน (มีรูปสถานที่ให้ดูก่อนจะดีมาก เพื่อที่จะได้จิตนาการไปอยู่ที่เดียวกันได้) โดยให้ระบุตำแหน่งการนั่งสมาธิของแต่ละคน ที่เป็นวงกลม ว่าใครนั่งใกล้กับใคร

  >> กรณีนัดมาเจอและทำร่วมกัน ให้ยืนเป็นวงกลมและจับมือร่วมกัน 
   

 4. ตอนทำสมาธิกลุ่มเพื่อจินตนาการการทำงานช่วย Mother Earth ให้เลือกคนนำพูดหนึ่งคน
   

 5. ทำให้สนุกผ่านจินตานาการที่สร้างสรรค์ เช่นถ้าจะทำความสะอาดทะเล ด้วยกัน ก็อาจจินตนาการเป็นเครื่องดูดขยะขนาดยักษ์ที่ดูดพลาสติกออกไป recycle ทันที เป็น genius divine vacuum  หรือการปลูกป่าทั่วโลกเป็นฝนเมล็ดพันธุ์ตกลงทุกซอกทุกมุม และเติบโตเป็นต้นไม้ทันที เป็นต้น
   

 6. ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 15-30 นาที ไม่ต้องตั้งเวลา แต่ให้คนนำ พูดนำไปเรื่อยๆ 

  >> เปิดด้วยการพาให้ทุกคนรู้สึกถึงความรักที่เรามีให้แก่โลกใบนี้ 

  >> นำความรู้สึกรักนี้ไปทำงานตาม Purpose ที่ร่วมกันวางไว้

  >> จบด้วยการส่งความรักให้กับ Mother Earth ที่ใจกลางแกนโลก และสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกทั้งหมด

หมายเหตุ : พวกเราสามารถกระโดดมาทำกิจกรรมนี้ร่วมกันได้เลย Day 12 เป็นวันเดียวที่ไม่จำเป็นต้องเรียงตัวมาพร้อมกับ Day อื่นๆ

day12_๒๐๐๗๑๔.jpg

VDO

DAY 12

Oracle Message

-40-

ORBS OF LIGHT

          The spiritual worlds are delivering a message to you. You may have already heard it, through telepathic reception, and mistaken it for your own thought. Yet it is inspired by your higher guidance, those spiritual beings that love you without condition. It is an answer to a question and guidance to increase your happiness.

English
day12_๒๐๐๗๑๔_0.jpg

“The Universe is listening to every thought and every feeling from your heart.”

          It is possible to pray without realizing it. The Universe is lovingly listening to every thought and feeling in your heart and mind. When you intentionally speak to the Universe and ask your higher guidance to help you with an issue, this is a powerful way to call the light into your life. It works. Often quite rapidly! However, sometimes we ask for help without being so aware of doing so. Worrying about an issue or pondering a question are ways this happens.

          There are orbs of light around you. They are spiritual beings that love you. These orbs contain information and energies that help answer questions – and worries – through the intelligence and love of the higher spiritual worlds. That information might come through a song, a phrase, a feeling or a colour or symbol that unlocks awareness in the deeper recesses of your mind and body.

          Orbs อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา แต่จะปรากฏชัดขึ้นทั้งปริมาณและOrbs are always around us, but appear in more concentrated form – both in quantity and quality – in certain places and at certain times, including when your energy is in a particularly soft and receptive, high frequency state. Orbs naturally gravitate towards high energy. This does not mean you have to be on the go constantly. Higher energy can be created, when you are very still, by raising your frequency to a higher vibrational state. You can do this by regularly meditating on love and healing. You can place yourself in a state that is most attractive to orbs of light by relaxing, opening your heart and feeling good. You are also most likely to perceive them around you in this state, which can be a fun and beautiful experience. Orbs are often only seen in photographs, where they appear as soft balls of light. If they are enhanced and magnified, patterns, symbols and faces can sometimes be seen within them. This is part of the loving genius of the spiritual world – the way that light can reach the earth in form, helping to raise frequency from fear to love.

day12_๒๐๐๗๑๔_5.jpg
day12_๒๐๐๗๑๔_4.jpg

          Being in nature and doing some invocations to unconditional love creates an energy that is very attractive to orbs. So is group work based in love, such as meditating together to clear a sacred space in nature, then dancing and praying together in that space with joyful devotion to love. This attracts high-level guidance because a group can be a container powerful enough to generate and hold the higher frequencies of love. This can also happen for individuals, but group energy can be a powerful and effective way to attract a great downpour of spiritual grace. Clearing the energy of your home and calling in higher guidance to bless you and your home each day, perhaps with the invocation below, will also create a space in which orbs of light can more easily visit you, bringing their uplifting energy and healing light.

          To access the information of these orbs of light, to be open to seeing them more clearly, whether directly with your own energetic vision through clarivoyance, or through photographs or other means, you an use the invocation below.

day12_๒๐๐๗๑๔_1.jpg

Today’s Invocation

“I’m open myself to the Orbs of Light”

SQ icon 02.png
Day 12  Exercise

          In society of 5D such as the Arcturian, They nourish themselves as a group. Arcturians choose their partner based on vibrations, and having children is considered to be a Sacred Duty. where both women and men must be sufficiently spiritually ready.

          The world is evolving into 5D, this dimension is based on Love-Based Living. The ascension process from 3D to 5D is going to happen very quickly. In order to move to 5D, Divine Feminine Energy needs to be empowered so we can re-balance and heal wounded masculine that is hurting the planet. In the meantime The Universe is clearing people out of the world who are not ready to develop themselves, and put them to live in another dimension. We are witnessing this now from the ongoing pandemic. And then the upcoming collapse of the political regime which has been created from wounded masculine energy, which uses force and abuse to scare away. This system only gives benefit and privilege to certain groups. After the political collapse the educational system and religion that also has been used to be political tools and considered to be an act of wounded masculine energy and negative masculine will be shattered.

          While humanity is in a state of development towards a society based on Love, Truth, and Unity, which is also a Feminine Energy. Behaviours of scam to seek their own wealth, Favoritism will slowly fall apart. And creating a good profile for measuring a person's value will gradually deteriorate, so that in the end we will change into the coexistence of ordinary people with common purpose, that has equally energy and has intention to do good things towards to oneself, to others, and to the world

          Even though our process of ascension may take a very long time, but being driven at high speed. If we look closely we can clearly see many things happening. With Lightworkers around the world who are awakened and already know the same thing, receive the same information from the universe at the same time. Distributed work in different parts of the world society in the manner of “We are an expression of the Universe. We serve Love, serve Earth and Humanity on Earth.” Because of the evolution of humanity. It will be achieved through rapid growth along the way (The only way we can evolve is Together.)

SQ icon 01.png
Exercise

          To coexist in 5D is based on Love, Truth and Unity. While the 3D is based on Hate/ Anger Manipulation Self

 

          Love: Self , Others , Earth, Universe.


          Humans in 3D can not put themselves in any use. Only to exploit for themselves as comfortable as possible. Compare themselves all the time if they are on the top or not. Or how they are better than others. While 5D Being only asked “How can we help him/her?” Even though he was in a different Universe from humans, those Loving Beings willingly leaving their planet to help mankind with unconditional love

 

          Truth: The truth that exists in nature, It's something people don't have access to. Because the people in the world are attached to the so-called “sacraments” Strongly unwrapped, which is they do not want to look for the truth that exists naturally. But instead, doing the same things and believing things that have been told from generations to generations. Religious belief nowadays is also sacramental sacrifice, because people do not want to prove anything before they believe (Can not know by themselves). Instead of approaching the Dharma, which is "nature" , people joined themselves and joined together to judge others by considering themselves to be good people.

 

          The "good people" then hurt the wicked in their eyes, despite the fact that there is no one is too good and no one is too evil and also there are no completely bad people and there are no completely good people.

 

          Unity :  a competition that has shaped us since parenting, with comparing siblings in the family. Study for grading and various competitions. It makes us split up and living alone. Take a look at the people who finished Doctoral degrees and local gang leaders, Who is more prestigious? Doctors try to be the smartest, learn to the best. But the local gang leader is a normal person who takes good care of all his subordinates. And everyone in the gang has the exact same purpose of doing something

 

          Unity will happen when a group of people have the same purpose. Has a pretty good intention in what they are doing together and has the same feeling of Higher Frequency. With awareness in their heart that “We all are connected with Love, by Love, for Love.” and this 

will make Unity happen.

 

In today’s exercise we are going to simulate 5D consciousness.

 1. Gather a meditation group of 5 persons or more who are in your Feminine Energy course that have the same vibration (one person can do more than one meditation with the different groups in this course).
   

 2. Choose an activity based on a purpose that will do good things for Mother Earth.
   

 3. Make an appointment to do Online Group Meditation at the same time. or you can really choose to do it together when coming to study in seminar.

  >> In the case of online group meditation, let's imagine the place where we can be together. In order to all have the same vision it would be great to provide a picture for your group and then imagine all of you in that place. You have to decide on each person's meditation position in a circle as well; saying who sits next to whom to avoid any confusion.

  >> In the case of meeting and doing this mediation face to face, stand and hold each other's hands in a circle.
   

 4. In the meditation group when everyone is imagining working and helping Mother Earth together. Choose one person to be a guide on meditating with their voice.
   

 5. Enjoy and have a lot of fun through your creative imagination. This could be an activity where you clean the oceans together for example. Imagining a giant vacuum to take away all the plastic and rubbish from the ocean, Imagining planting new forests where forests by thinking of the seeds growing into big trees.
   

 6. Take about 15-30 minutes in total. There is no need to set a timer, the leader will guide until the end of the activity:

  >> Starting by helping everyone to feel the love that we have for this earth.

  >> Continue with the feeling of love and imagine that you work together for this world since we all have the same purpose.

  >> Ending this activity by sending love to Mother Earth, which is at the heart of the Earth's core and sending love to everything in this world.

Remark: You can skip the previous exercise and do the Day 12 activity straight away.

day12_๒๐๐๗๑๔.jpg

VDO

bottom of page