top of page
day00_head 1920x1080.png

DAY 0

Feminine Energy

Abundance Meditation Challenge

สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ Day 0 นะคะ

          กิ๊บขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมรับคำท้าในการฝึก “Feminine Abundance Challenge”   ด้วยกัน 21 วัน เพื่อสร้าง “การเป็น” Empowered Feminine ให้กับพวกเรา และมีการใช้พลังงานแบบ Positive Expression ทั้ง Masculine Energy และ Feminine Energy

          สิ่งสำคัญในการเป็นคนที่สมบูรณ์นั้น คือการมีทั้งสองพลังงานนี้ในปริมาณเสมอกัน และใช้ทั้ง 2 พลังงานนี้ไปพร้อมๆ กันในการดำรงชีวิต ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “Raise Feminine to Heal Masculine” แปลเป็นไทยว่า การปลุกพลัง Feminine เพื่อไปรักษาพลัง Masculine

          Raise Feminine คือสิ่งที่ต้องทำก่อนเป็นอันดับแรก เพราะด้วยกระบวนการทำงานของพลังงานนั้นจะเริ่มต้นที่ Feminine ก่อนเสมอ และเมื่อ Feminine Energy นั้นมากพอ Masculine จะดีขึ้นมาเองตามลำดับ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะสะท้อนออกมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง มีสุขมีความสบายใจกับคนที่ตัวเองเป็นมากพอที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความหมายและมีพลังที่จะลงมือทำสิ่งที่ต่างๆ ที่ใจต้องการได้อย่างมั่นใจ

          หลักการทำงานนี้ยังเป็นสิ่งเดียวกับการมีความสัมพันธ์ระหว่างชาย - หญิง คือ 

          ผู้ชายจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่สร้างสรรค์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้ หากมีคู่ครองเป็นผู้หญิงมีความสมดุลย์ทางพลังงาน และใช้คุณสมบัติที่เป็นหญิง ในการอยู่ร่วมกันกับเขา 

ภาษาไทย

          ผู้ชายจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้น และเติบโตขึ้น หากมีผู้หญิงที่มีพลังงานสมดุลย์และมีการแสดงออกแบบ positive feminine expression ซึ่งก็หมายความว่า ยิ่งผู้หญิงโฟกัสในการพัฒนาพลังงานของตัวเองมากเท่าไร และสามารถโอบอุ้มความเป็นผู้หญิงของตัวเองไว้อย่างงดงาม คนที่อยู่กับเธอก็จะดีขึ้นตามเธอไปโดยปริยายมากเท่านั้น

          ดังนั้นการทำ Feminine Abundance Challenge ตลอด 21 วัน จะส่งผลให้ความสัมพันธ์กับตัวเองดีขึ้น เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน มีการเติบโตในชีวิตที่ชัดเจนไปพร้อมๆ กับการมีกัลยาณมิตรรอบตัว

รูปแบบกิจกรรม

S__4448688.jpg

          กิจกรรมทั้ง 21 วันนี้ เป็นการ Channel กระบวนการผ่าน ไพ่ Oracle “Lightworker - Guidance & Empowerment for those Who Love the Light” ของ Alana Fairchild โดยแต่ละวันจะเป็นการนั่งสมาธิ กับไพ่ของวันนั้นๆ พร้อมกับการเคลื่อนพลังงานภายในผ่านจักระ 2-4-6 ด้วยแสงสว่างจากเบื้องบนที่รับเข้ามาทางจักระที่ 7 

          ในแต่ละวันจะมีแบบฝึกหัดง่ายๆ ให้ทำเพื่อสั่งสมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความเป็นคนแบบใหม่ เมื่อพวกเราทำแบบฝึกหัด และนั่งสมาธิกับคำสอนของไพ่ผ่านเสียงนำแล้ว ให้ส่งข้อความเข้ามาในกลุ่มเรียนว่า “Day 1 done, Day 2 done, Day 3 done, ....”  พร้อมกับการแชร์ประสบการณ์การทำแบบฝึกหัด และการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการนั่งสมาธิ

ข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรม

          การเข้าร่วมในการฝึกฝนครั้งนี้จะเป็นการละวางตัวตนเก่าๆ เพื่อโอบอุ้มตัวตนใหม่ หรือ การเป็นใหม่ ที่เกิดจากการค่อยๆ หล่อหลอมพลังงาน Feminine และ Masculine อย่างลงตัว ความเต็มใจที่จะละวางสิ่งที่เคยเป็น สิ่งที่คุ้นชิน และความเชื่อเก่าๆ จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้พวกเราสามารถเดินทาง 21 วันไปสู่ความเป็นใหม่ ได้สำเร็จ

เราจะทำกิจกรรมร่วมกันตามนี้

1. ทำให้ต่อเนื่อง และทำพร้อมไปกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน 
2. เดินหน้าอย่างเดียว ไม่ต้องย้อนกลับไปทำวันก่อนๆ 
3. แชร์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมแต่ละวัน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตัวเองและเพื่อนๆ
4. ตรวจการบ้านของเพื่อนๆ อย่างน้อย 3 คนต่อวัน ด้วยการ acknowledge & empower เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น

DAY 0

          การทำ Karmic Purification หรือ การชำระกรรมนั้น มีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นพัฒนาตัวเองทางด้านจิตวิญญาณ เพราะหาก negative karma ยังคงติดค้างอยู่ในตัวมาก จะนำมาซึ่ง blockages ที่ทำหน้าที่บดบังการตื่นรู้หลายอย่าง 

          การชำระกรรม ที่ได้ผลดีมาก คือการภาวนาสมาธิกับ “วัชรสัตวา มันตรา” หรือ “OM Benza Satto Hung” โดยการสมาธิภาวนานี้ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถในการชำระกรรม หยุดกรรมเชิงลบจากการเพิ่มผลทุกวัน นำความสงบให้เกิดขึ้นที่ใจ และกระตุ้นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ เพราะเป็นมันตราที่แข็งแกร่งมากที่เราสามารถสวดเพื่อชำระล้างตัวเองได้ แม้ว่าศักยภาพของเรายังไม่ชัดเจนและความเป็นคนของเราก็ยังคงมืดบอด แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่กับเราตลอดไป มันตรานี้จะช่วยเปลี่ยนกรรมเชิงลบที่สร้างขึ้นให้กับเราได้

OM Benza Satto Hung อ่านว่า 
โอม เบญจา สัตโต ฮุง 

แปลว่า

          I invoke the supreme purifying and protecting power of Universal Mind.
 

          ฉันขอเรียกพลังแห่งการชำระล้างสูงสุดและพลังแห่งการคุ้มครอง ของ Universal Mind มาประทับ ณ ที่นี้
 

          ขอให้พระพุทธเจ้าผู้ทำการให้บริสุทธ์ได้โปรดปกป้องความตั้งใจของฉันในการชำระกรรมทั้งหมดของฉันและมอบความสามารถในการทำให้จิตใจของฉันเป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นมงคล ให้มความรักอันบริสุทธิ์ใจที่ไม่สามารถล้มล้างได้

เพื่อความเป็นมงคลของฤกษ์ยาม

          ขอให้คุณทำสมาธิชำระกรรม ในวันที่ 4 เม.ย. นี้  ให้ทำสมาธิเวลา 4:44 น. ตามเวลาท้องถิ่น

 

หมายเลข 4 เป็นหมายเลขของ Archangels และยังเป็นหมายเลขที่สะท้อนความรับผิดชอบ, การมีผลลัพธ์ (productivity), การส่องสว่างและการเริ่มต้น, การสร้างรากฐานที่มั่นคง, ความมั่นคงตามความสามารถ, ความซื่อสัตย์, ภูมิปัญญาภายใน, ความมุ่งมั่น, ความอดทนการทำงานหนักและความก้าวหน้า 

Angel Number 444 นั้นมาพร้อมกับข้อความว่า...
ไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับชีวิต การทำงาน หรือต่อจุดมุ่งหมายทางจิตวิญญาณ เพราะเมื่อเราลงมือทำอย่างสอดคล้องกับ Intention อันดีงาม  Universe จะคอยส่งเสริมและช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคง ที่จะส่งผลต่อการก้าวไปตามเส้นทางที่เราได้เลือกแล้ว 

           หากเวลา 4:44 ไม่ใช่เวลาที่คุณสะดวก คุณสามารถเลือกทำในเวลาต่อไปนี้ได้ 4:44    pm / 14:14 / 11:44

วิธีการ ทำสมาธิชำระกรรม

1. จินตนาการพระวัชรสัตตวาโพธิสัตว์ มาประทับที่จักระที่ 7

2. จินตนาการแสงสว่างสีขาวส่องออกมาจากดอกบัวสีขาวของท่านสว่างเข้ามาจากศีรษะสู่กลางใจ (จักระที่ 4)

3. เคลื่อนแสงสีขาว จากจักระที่ 4 > 2 แล้ว หายใจเข้า เพื่อ เคลื่อนจาก 2 > 4 > 6 โดยที่ยังคงเห็นท่านอยู่ที่จักระที่ 7 

4. เคลื่อนจิตด้วยลมหายใจต่อเนื่อง วนไป

    * หายใจออก OM Benza Satto Hung:  6    > 4  > 2
    * หายใจเข้า OM Benza Satto Hung:  2   > 4 > 6 

5. ให้ฟังบนสวดภาวนา Om Benza Satto Hung ขณะเคลื่อนจิต

6. ทุกรอบที่เคลื่อนจิตตามแนวจักระ ก็จะรับรู้ถึงแสงสีขาวที่ส่งมาจากพระวัชรสัตตวาโพธิสัตว์ ผ่านจักระที่ 7 มาสู่ตัวเราตลอดเวลา จนรู้สึกได้ว่าตัวเราก็สว่างเป็นสีขาวมากขึ้น แผ่ขยายขึ้นทั้งตัว

แบบฝึกหัด

          ให้ตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยถ้าสภาวะไหนที่ตรงกับคุณให้ตอบ “ใช่” และ อันไหนที่ไม่ตรง ให้ตอบ “ไม่”

 1. คุณรู้สึกว่ามันยากที่จะฝึกวินัยตัวเองให้ทำการบ้านทุกวัน 

 2. คุณรู้สึกว่ายากมากที่จะเข้าใจกระบวนการสอน เนื้อหา และองค์ความรู้ ในคอร์สนี้

 3. คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ว้าวุ่น ไม่สามารถใส่ใจกับเรียนรู้และการทำการบ้านในคอร์สนี้ได้ โดยมีเหตุผลว่าคุณยุ่ง ไม่มีเวลา คนรอบข้างไม่เอื้อให้คุณทำกิจกรรมได้ คุณกำลังว้าวุ่นใจกับเรื่องอื่นๆ อยู่

 4. คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และหลายครั้งมีความอดทนต่อผู้อื่นยาก โดยเฉพาะเวลาที่เห็นคนไม่เข้าใจการบ้าน ทำถูกๆ ผิดๆ ให้คำแนะนำกันสะเปะสะปะ

 5. คุณรู้สึกว่ายากที่จะมีศรัทธาในเนื้อหาที่เรียน และสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะเวิร์กหรือไม่? ยังไง?

 6. คุณรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจนั่งสมาธิ นั่งแล้วง่วงจนหลับเกือบทุกครั้ง

 7. คุณพบว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสพติดบางอย่าง เช่นติดยานอนหลับแก้เครียด ติดเหล้า ติดบุหรี่ ติดแฟน ติดการมโน

ถ้าคำตอบคือ “ใช่” มากเท่าไร การทำ Karmic Purification ยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นกับคุณมากเท่านั้น

สำหรับวันนี้ มีเท่านี้ค่ะ

พรุ่งนี้จะเป็นวันแรก, Day 1,
ของการเดินทาง 21 วัน ที่เต็มไปด้วยหลากหลายความรู้สึกของพวกเรา!

ขอบคุณที่เดินไปด้วยกัน
ขอให้สนุกกับมันค่ะ

DAY 0

Feminine Energy

Abundance Meditation Challenge

It is my great pleasure to welcome you all to Day 0.

          I would like to invite you all to accept the challenge in “Feminine Abundance Challenge” for 21 days to create “Being” of Empowered Feminine for all of us and to make use of Positive Expression for both Masculine Energy and Feminine Energy.

        The importance of being a complete person is to contain with both energies equally and use these two energies together in a daily of life existence through the process of “Raise Feminine energy to Heal Masculine energy”

        Raising Feminine energy is the first thing that needs to be done, as the process of the energy will always start with Feminine. When Feminine Energy raises enough, Masculine will raise respectively. The result will reflect in a good relationship with yourself, happy and satisfied with who you are in order to live every day with meaning and have the power to do all things that your heart desires with confidence.

        This principle is the same principle with having a relationship between man and woman.

        A man will transform his behaviour into a more inspiring way toward himself and others when he has a partner who is a woman with balanced energy and uses femininity to live with him.

English

          A man will become a better person and grow beyond himself if there is a woman who has balanced energy and has a positive feminine expression. It means that the more the woman is focusing on improving her energies, the more she can embrace femininity in herself and that person who lives with her will become better according to her simultaneous.

          Hence doing these 21 days of Feminine Abundance Challenge will improve relationships with yourself, encourage spiritual awakening, have a collaborative relationship, have an obvious change in a life's growth and be surrounded by good companions.

Activities

S__4448688.jpg

          These 21 days activities are a process of Channeling from Oracle card “Lightworker - Guidance & Empowerment for those Who Love the Light” by Alana Fairchild. On each day will have the guided meditation with each card of that day along with energy transmutation through the 2nd, 4th, 6th Chakra together with the light from the highest good that we receive through the 7th Chakra.

          Moreover, there is a simple exercise to do in order to gather the experiences that relate to the new being of you. After you had finished the exercise and the guided meditation with the wisdom from the card, please send the message as homework in Line group such as “Day 1 done, Day 2 done, Day 3 done, ….” also share the experience that you gain from exercise and what you have learned from the meditation in each day.

Requirements for activities participation

          Doing this practice will need you to leave your old self behind to embrace a new self or new being that slowly perfectly merges Feminine and Masculine energy together. Willingness to leave behind the person you used to be, the things that you get used to and the old beliefs are the keys to help us all to complete the 21 days journey successfully to the new being.

We will do the activities together as follow

 1. Do the activities continuously together with your classmates.

 2. Go forward! and do not go back to the previous day activities.

 3. Share your feelings from doing each day activities that will be beneficial to your learning and others.

 4. Examine others’ homework at least 3 people per day by Acknowledge & Empower, for you to learn from others’ experiences.

DAY 0

          Karmic Purification or Karma Clearing is very crucial for a starter to developing themselves in spirituality. This is because if there is a lot of negative karma still remaining in the body,  Blockages will happen to conceal ourself from several awakening.

          Karmic Purification that works very well is meditation with “Vajrasattva Mantra” or “OM Benza Satto Hung”. This meditation was praised to have the ability to purify Karma, stop negative Karma from increasing its effect every day, bring peace to your heart and stimulate spiritual awakening as it is a strong mantra that can be chanted to purify ourselves. Even though our potential is unclear and our being is gloomy, these issues don’t have to be with us forever. This mantra will help transform negative Karma that creates to us.

OM Benza Satto Hung 

Means

          I invoke the supreme purifying and protecting power of Universal Mind.
 

          I call upon the Buddha of purifying to protect my willingness in purifying of all my Karma and please give me the ability to make my heart to be good with virtue and propitiousness to have pure love that can not be destroyed.

The auspicious day and time

          Please meditate the Karmic Purification on the 4th of April at 4.44 am local time. 

 

Number 4 resonates with the vibrations of the Archangels, practicality and responsibility, productivity, illumination and initiation, building solid foundations, stability and ability, honesty and inner-wisdom, determination and endurance, hard work and progress. 

 

Angel Number 444 is a message that you have nothing to fear in regards to your life, work and Divine life purpose. When you take positive action towards your highest intentions, aspirations and goals, the Universe works in your favour and helps you to establish solid foundations and advance you along your path. Know that the angels surround and support you, encouraging you to keep up the good work you have been doing.  
 

          If 4:44 is not the convenient time for you. You can choose these alternative time as following 4.44 pm / 14.14 / 11.44

How to meditate the Karmic Purification

1. Imagine of Vajrasattva bodhisattva to presented at the 7th Chakra.

2. Imagine a shine white light from the white lotus under him to your head and go through the middle of your heart (The 4th Chakra).

3. Move the white light with your mind from the 4th Chakra to 2nd Chakra. Then inhale to move from 2 > 4 > 6 while still seeing him at the 7th Chakra.

4. Move your mind along with your breath continuously in a loop.

    * Exhale OM Benza Satto Hung:  6 > 4 > 2
    * Inhale OM Benza Satto Hung:  2 > 4 > 6

5. Listen to Om Benza Satto Hung chanting clip while moving your mind.

6. Everytime you move your mind align with chakra, you will begin aware of the white light that sent from Vajrasattva bodhisattva through the 7th Chakra to our body all the time. And finally, you will feel that your body become brighter and whiter then spread over the whole body.

Exercise

          Answer these questions with honesty to yourself. If any conditions match with you, please answer “Yes” and if it doesn’t match, please answer “No”.

 1. You feel that it’s hard to have discipline in doing homework every day.

 2. You feel that it’s very hard to understand the teaching process, contents and knowledge in this course.

 3. You feel tired, distracted, can’t concentrate on learning and doing homework of this course because you are busy, don’t have time, people around you aren’t conducive for you to do the activities and you are distraught with other issues.

 4. You feel that you are not very empathize with others and there are many times that feel impatient with others especially when you see someone who doesn’t understand the homework, do it incorrectly and give advice incoherently.

 5. You feel that it’s hard to have faith in the content of this course and always doubt whether it is going to work or not and how it will work?

 6. You feel that you are too lazy to meditate and you fall asleep almost every time.

 7. You found that you have addictive behaviors such as being addicted to sleeping pills, alcoholics, tobacco, lovers and daydreaming.

The more your answers have  “Yes”, the more Karmic Purification is necessary for you

That’s all for today.

Tomorrow will be, Day 1, of this 21 days journey

that will be full of various feeling for everyone!

Thank you for walking together.

I wish you enjoy the journey.

bottom of page