top of page

Day 8

| 21 days of abundance meditation |

Trainer Nalisa

Day 8

        ยินดีต้อนรับสู่ วันที่  8 ของ Abundance Challenge นะคะ

 

ขณะนี้ เรากำลังเริ่มสัปดาห์ที่ 2 กันแล้ว ทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมาก

ในวันนี้กิจกรรมที่เราต้องทำจะเกี่ยวกับใบเสร็จและค่าใช้จ่าย

โดยให้คุณค้นหาใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้อย่างน้อย 5 ใบ ที่คุณเพิ่งซื้อมา

ภารกิจแรกของ วันที่ 8

shutterstock_1708548571.jpg

        นำใบเสร็จที่เป็นค่าใช้จ่ายทุกหมวดหมู่ของคุณออกมา ขอให้คุณเขียนลงไปในแต่ละใบว่า 

“ทุกการลงทุนล้วนเป็นสิ่งดี และมันจะกลับมาหาฉัน 7 เท่าเสมอ”

คุณสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินทุกประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นจากซุปเปอร์มาร์เก็ต,ร้านอาหาร, ของใช้ส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์, สุขภาพ, ทำผม, ท่องเที่ยวและความบันเทิง ฯลฯ

 

หากเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถสร้างใบเสร็จได้เองด้วยการใช้กระดาษโดยเขียนจำนวนเงิน วันที่และรายละเอียดว่าได้ชำระเงินให้ใคร

จากนี้ไปไม่ว่าคุณจะซื้ออะไร ให้เขียนประโยคนี้ลงในใบเสร็จ

สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่คุณเขียนอะไรลงไป แต่อยู่ที่คุณเขียนอย่างไร

เพราะคำพูดมีพลังมาก มันช่วยให้เราโปรแกรมจิตขึ้นใหม่และสร้างความจริงใหม่ออกมาได้

ภาษาไทย
SQ icon 01.png
Attention ประจำวัน

“Through the law of pure potentiality, I can create anything anytime anywhere”

ประโยคนี้ ควรจะลงในสมุดโน้ตด้วยเช่นกัน และเปิดดูมันบ่อย ๆ ระหว่างวัน บ่อยเท่าที่จะทำได้

  • เขียนบันทึกข้อความในสมุดโน๊ต

  • เริ่มต้นให้เช้าเพื่อที่จะได้โอกาสพูดซ้ำเยอะขึัน

  • รวมทั้งฟังการภาวนาของวันนี้ด้วยอย่างน้อย 3 ครั้ง

 

มันตรา สำหรับภาวนาสมาธิวันนี้ คือ  

“โอม ภาวัม นะมา” 

“โอม ภาวัม นะมา” 

“โอม ภาวัม นะมา”

SQ icon day03-01.png
สรุปภารกิจสำหรับ Day 8
  1. ทำสมาธิภาวนา : ฟังจาก ไฟล์เสียง ที่ให้ไป และภาวนามันตรา

  2. เขียน Attention ประจำวันลงในสมุดโน้ต และระลึกถึงตลอดทั้งวัน    “Through the law of pure potentiality, I can create anything anytime anywhere”

  3. ทำแบบฝึกหัด : “เขียนข้อความ : ทุกๆ การลงทุนล้วนเป็นสิ่งดี และมันจะกลับมาที่ฉัน 7 เท่าเสมอ” ลงบนใบเสร็จรับเงินของคุณ

  4. คุณมีเวลา 24 ชั่วโมงในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

หลังจากทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้รายงานในกลุ่มว่า "Day 8    done"

แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

VDO

VDO-ไทย
English

Day 8

You guys are all doing such a great job!! Keep it up!! Here we go to week 2!!

Task

shutterstock_1708548571.jpg

Find at least 5 receipts of recent purchases.

 

Write on each of them:

 

 "All that is invested is good and will return to itself seven times" 

 

Receipts can be of any type: supermarket, restaurant, personal items, car, health, hairdresser, entertainment, etc. If your purchase receipts are electronic, you may create a paper receipt by writing the amount, date and to whom you paid on a piece of paper. 

 

And from now on, on each purchase receipt that you receive, write this statement.

 

Remember, it’s important not only what you write, but also how you write it. 

 

Words have power. They help our mind build new programming and therefore create a new reality.

SQ icon 04.png
PHRASE OF THE DAY

“Through the law of pure potentiality I can create anything anytime anywhere ”

 

 Mantra

 

Om Bhavan Nama

Om Bhavan Nama

Om Bhavan Nama

SQ icon day03-03.png
DAY 8     RECAP

1. Meditation: Listen to the audio. Repeat the mantra.

 

2. Write the phrase of the day in your notebook: 

 

"Through the law of pure potentiality I can create anything anytime anywhere" 

 

Remember it during the day.

 

3. Complete this task. -  

 

Find at least 5 receipts of recent purchases.

Write on each of them :   "All that is invested is good and will return to itself seven times"

4. You have 24 hours to complete the task!

After you complete the assignment report in the group

"Day 8    Done"

VDO-Eng

VDO

bottom of page