Day 6

| 21 days of abundance meditation |

Trainer Nalisa

Day 6

ยินดีต้อนรับสู่ Abundance Challenge : ภารกิจ วันที่ 6 ค่ะ

 ​

ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้สร้างกลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ของคุณขึ้นมาได้   เราขอแนะนำให้คุณจัดการและใช้เวลากับกลุ่มของคุณต่อไป   ให้คุณใช้ประโยคต้นแบบนี้เป็นหลัก และปรับเปลี่ยนวันที่ให้เหมาะสม   พึงระลึกไว้เสมอว่าเราจะส่งต่อเฉพาะสิ่งที่เราได้รับกับตัวเองเท่านั้น 

 

ให้เราเริ่มต้นวันที่ 6 นี้ด้วยการทำงานร่วมกับกลุ่มของเราต่อ

ภารกิจแรกของ วันที่ 6

ให้เวลากับตัวเองมากขึ้นในการทำภารกิจวันนี้ 

เพราะมันเป็นเสมือนงานเขียนที่เชื่อมโยงเข้ากับตัวคุณอย่างแท้จริง

 

เขียนข้อความ :

“ ข้าพเจ้า, (ชื่อ-นามสกุล), ขอเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับเงินในวันนี้ เงินคือสิ่งดี บริสุทธิ์ มีประโยชน์ และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าพเจ้า เป็นดังสิ่งที่สร้างความพึงพอใจและสมบูรณ์พูนสุขแก่ข้าพเจ้าได้

 

เงินนำสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ความสำเร็จต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสบพบเจอก็ล้วนแต่นำเงินและความสุขมาให้แก่ข้าพเจ้าและคนที่ข้าพเจ้ารัก

 

ข้าพเจ้าคู่ควรกับความเฟื่องฟูและการมีเงินมากมาย

เงินเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าและเป็นดอกผลจากการลงทุนของข้าพเจ้าที่มีเพิ่มขึ้นทุกๆวัน

ความสำเร็จและเงินอยู่กับข้าพเจ้าที่นี่และตอนนี้

 

ข้าพเจ้าขอพรจากบิดามารดา ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษของข้าพเจ้า ผู้ที่มีความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเงินทอง ให้พวกเขาเหล่านั้นอวยพรให้ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเลือกแล้วว่าจะใช้ชีวิตให้แตกต่างออกไป

และข้าพเจ้าก็ขอพรจากบิดามารดา ปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษของข้าพเจ้า ผู้ที่มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ และเจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับข้าพเจ้า”

* เขียนข้อความนี้ 10 ครั้งด้วยลายมือของคุณเองลงในสมุด *

หลังจากนั้นบันทึกเสียงของคุณเองขณะที่อ่านข้อความนี้

ด้วยใจ อารมณ์และความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน


ภารกิจนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นภารกิจที่ใช้เวลานานที่สุดในการเดินทางของเรา ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทำภารกิจ ให้คุณนั่งสบายๆ ผ่อนคลาย หายใจเข้าและออกลึกๆ ช้าๆหลายๆครั้ง

 

สมองของเราเรียนรู้ผ่านการทำซ้ำและการฝึกฝน

ดังนั้น ให้คุณตั้งใจจดจ่อ เพื่อเชื่อมโยงตัวคุณกับสิ่งที่คุณกำลังจะเขียน

 

ทั้งหมดที่คุณกำลังจะทำนี้มีความสำคัญในการผสานความสัมพันธ์ภายในตัวคุณกับเงิน

 

ขอให้รู้ไว้ว่า...

        มันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะรู้สึกอึดอัดและรู้สึกถึงแรงต้านในการทำภารกิจบางอย่าง

 

        การเดินทางนี้ เน้นการเคลียร์บล็อกและความคิดลบๆ ที่อยู่ในตัวคุณออก เพื่อที่คุณจะเห็นว่า   อะไรที่ฉุดรั้งคุณ ไม่ให้คุณได้มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ดั่งที่คุณต้องการ

 

        เมื่อคุณทำภารกิจของวันที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์ใดๆ เข้ามา มันเป็นภารกิจที่คุณต้องกลับไปทำและสังเกตความรู้สึกของคุณว่าคุณรู้สึกสบายๆ กับข้อความของคุณแค่ไหนเวลาที่คุณพูดมันออกมาดังๆ ให้ตัวคุณเองฟัง

 

อย่าได้ท้อ เดินหน้าต่อไป และขอให้วันนี้เป็นวันที่สุดพิเศษของคุณ 

Attention ประจำวัน

"Everything I desire is within me!"

ประโยคนี้ ควรจะลงในสมุดโน้ตด้วยเช่นกัน และเปิดดูมันบ่อย ๆ ระหว่างวัน บ่อยเท่าที่จะทำได้

 • เขียนบันทึกข้อความในสมุดโน๊ตเเละพูดตลอดวันเท่าที่จะบ่อยได้

 • เริ่มต้นให้เช้าเพื่อที่จะได้โอกาสพูดซ้ำเยอะขึัน

 • รวมทั้งฟังการภาวนาของวันนี้ด้วยอย่างน้อย 3 ครั้ง

 

มันตรา สำหรับภาวนาสมาธิวันนี้ คือ 

“บราม”

“บราม”

“บราม”

สรุปภารกิจสำหรับ Day 6
 1. ทำสมาธิภาวนา : ฟังจาก ไฟล์เสียง ที่ให้ไป และภาวนามันตรา

 2. เขียน Attention ประจำวันลงในสมุดโน้ต และระลึกถึงตลอดทั้งวัน     "Everything I desire is within me!"

 3. ทำแบบฝึกหัด : “เขียนสัญญาเริ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับเงิน” ลงในสมุดโน้ตและพูดออกมา

 4. คุณมีเวลา 24 ชั่วโมงในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

หลังจากทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้รายงานในกลุ่มว่า "Day 6 Done" 

 

*ย้ำ! เมื่อภารกิจของวันที่ 6 เสร็จสิ้น คุณไม่ต้องส่งไฟล์ใดเข้ามา เพียงระบุ "Day 6 Done เท่านั้น

 

แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

VDO

 
 

Day 6

Welcome to Day 6!

 ​

Congratulations to everyone who created their own abundant groups! 

 

I recommend staying organized and timely with your group. Use the original texts, updating the dates as appropriate. Remember that we only transmit what we received ourselves! 

 

We continue to work with our groups as we begin the 6th day

*Task*

 

Allow for some more time today- it’s likely the most writing that will be asked of you. 

 

Statement:

 

"I, (full name, last name), am starting a new relationship with money today.

 

Money is good, pure, useful and necessary for my prosperity and growth, for my satisfaction and abundance.

 

Money brings positive things to my life. The success that I experience in life brings money and happiness for me and my loved ones.

 

I deserve to flourish and have a lot of money.

 

Money is my friend and the value of my investments is growing every day.

 

Success and money accompany me, here and now.

 

I ask my parents, grandparents, and ancestors who had difficulties due to lack of money, to bless me as I choose to live differently.

 

And I ask my parents, grandparents, and ancestors who lived in abundance and prosperity to inspire me”

Write this statement 10 times in your notebook by hand.

After that record yourself reading this statement with soul, expression and sense of attachment on audio or video. 

 

This task is the longest in our journey, it can take about an *hour*.  Before performing - sit comfortably, relax, inhale several times slowly and deeply through the nose and exhale as slowly through the nose.

 

Our brain learns through repetition and rehearsal.

 

Therefore, tune in to connect with what you will write.

 

All of this is necessary to harmonize your internal relationship with money.

As a reminder,

 

it is completely normal to experience discomfort and resistance to some tasks.

 

This journey highlights your blocks and negative programming clearly so that you can see what is stopping you from living the abundant life that you desire. 

 

When you’re completed just write day 6 done, no need to upload the audio/video. That’s only for you to review and see how comfortable you are when you say it out loud to yourself. 

 

Keep it up and have a wonderful day!

PHRASE OF THE DAY

"Everything I desire is within me!"

 

*Mantra of the Day *

Brahm

Brahm

Brahm 

DAY 6     RECAP

1. Meditation: Listen to the audio. Repeat the mantra.

 

2. Write the phrase of the day in your notebook: 

 

"Everything I desire is within me!"

 

Remember it during the day.

 

3. Complete this task. -

Writing starting a new relationship with money

 

4. You have 24 hours to complete the task!

After you complete the assignment report in the group

"Day 6  Done"

 

VDO

ติดต่อทีมที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ m.me/trainernalisa

COPYRIGHT 2019 @TRAINERNALISA.COM

 • Facebook - วงกลมสีขาว
 • YouTube - วงกลมสีขาว
 • Instagram - วงกลมสีขาว
 • Spotify - วงกลมสีขาว
 • SoundCloud - วงกลมสีขาว