top of page

Day 17

| 21 days of abundance meditation |

Trainer Nalisa

Day 17

ยินดีต้อนรับสู่วันที่  17   ของ Abundance Challenge นะคะ

ภารกิจแรกของ วันที่ 17

ให้คุณเขียนสิ่งสำคัญทุกสิ่งที่คุณมีอยู่ในชีวิต ทั้งวัตถุ Spiritual อารมณ์ และอื่นๆ

ตัวอย่าง เช่น

ข้าพเจ้ามี Smartphone ที่เชื่อมต่อกับโลกทั้งใบได้

ข้าพเจ้ามีบัตรเครดิตในการจับจ่ายใช้สอย

ข้าพเจ้ามีมิตรภาพที่แท้จริง

ข้าพเจ้ามี Internet 

ข้าพเจ้ามีสามี / ภรรยา / Partner ที่น่าหลงไหล

ข้าพเจ้ามีความทรงจำต่างๆ มากมาย

ข้าพเจ้ามีการศึกษา

ข้าพเจ้ามีเมืองที่ข้าพเจ้าชอบ

 

Image by Andrew Neel

คุณสามารถเขียนมากน้อยแค่ไหนก็ได้ ขอแค่สิ่งนั้นมีความหมายกับคุณ ให้คุณเขียนมันลงมา

ข้อความสำหรับวันนี้

วันนี้ พวกเรามาดูกันว่าเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างอิสระได้อย่างไร - ชีวิตที่ไม่มีการตัดสินตีความและไร้ซึ่้งความกังวลใจใดๆ มีแต่ความเบิกบานใจและความสมบูรณ์ของปัจจุบันเท่านั้น

การนั่งสมาธิและเข้าถึงการตระหนักรู้ปัจจุบันขณะ ทำให้คุณเข้าใจว่ามันคือที่นี่และตอนนี้ 

ที่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสมบูรณ์และเป็นแบบที่มันควรเป็น และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นสิ่งชั่วคราวและไม่ถาวรทั้งสิ้น

เมื่อคุณ Reconnect กับ True Self ของคุณอีกครั้ง เมื่อนั้นคุณจะรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระ 

ทุกๆวันในชีวิตของคุณ คุณจะเริ่มมองเห็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ง่ายและจัดการกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้อย่างสงบและงดงาม

 

คำถาม

 1. คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในทุกๆ เช้า

 2. คุณคิดว่าชีวิตคุณจะพัฒนาไปอย่างไรถ้าคุณได้ใช้ชีวิตด้วยใจที่สดใสและเป็นอิสระ

 3. คุณสามารถจะเปิดใจของคุณเพื่อแบ่งปันความรักและความเบิกบานใจที่อยู่ในหัวใจ                   ตอนนี้ได้อย่างไร

I lead my feelings and choose to feel whole, healthy, abundant and blessed.

Motto

ภาษาไทย
SQ icon 01.png
Attention ประจำวัน

“I move through my days with light-hearted and carefree, knowing all is well.”

 

ประโยคนี้ ควรจะลงในสมุดโน้ตด้วยเช่นกัน และเปิดดูมันบ่อย ๆ ระหว่างวัน บ่อยเท่าที่จะทำได้

 • เขียนบันทึกข้อความในสมุดโน๊ตเเละพูดตลอดวันเท่าที่จะบ่อยได้

 • เริ่มต้นให้เช้าเพื่อที่จะได้โอกาสพูดซ้ำเยอะขึัน

 • รวมทั้งฟังการภาวนาของวันนี้ด้วยอย่างน้อย 3 ครั้ง

 

มันตรา สำหรับภาวนาสมาธิวันนี้ คือ     

“สัตย์ จิต อนันดา”

“สัตย์ จิต อนันดา”

“สัตย์ จิต อนันดา”

SQ icon day03-01.png
สรุปภารกิจสำหรับ Day 17
 1. ทำสมาธิภาวนา : ฟังจาก ไฟล์เสียง ที่ให้ไป และภาวนามันตรา

 2. เขียน Attention ประจำวันลงในสมุดโน้ต และระลึกถึงตลอดทั้งวัน      “I move through my days with light-hearted and carefree, knowing all is well.”

 3. ทำแบบฝึกหัด  :  “เขียนสิ่งสำคัญทุกสิ่งที่คุณมีอยู่ในชีวิต ทั้งวัตถุ Spiritual อารมณ์ และอื่นๆ” บันทึกในสมุดโน้ต

       4.  คุณมีเวลา 24 ชั่วโมง ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

หลังจากทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้รายงานในกลุ่มว่า "Day 17  done"

แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

VDO

VDO-ไทย
English

Day 17

Welcome to Day 17

Task

Create a list of all the important things you have. Material, spiritual, emotional, etc.

For example:

I have a smartphone to be in touch with the world

I have a credit card to pay bills

I have a real friendship

I have internet

I have an affection for husband,  wife or partner 

I have memories

I have an education

I have a favorite city ...

There are no high or low limits in the things you can write down.  Recognize everything you have that matters to you.

Image by Andrew Neel

Message

Today we look at how we can live carefree - free from judgment and anxiety, focusing on the joy and perfection of what is right now. 

 

By meditating and plunging into the awareness of the present moment, you understand that it is at this moment, everything is perfect and is what it should be.

And that any problems that you have are transient and temporary.

 

You reconnect with your True Self, feeling lighter and free. 

 

Throughout life, you will begin to look at everyday circumstances easily and meet surprises calmly and with grace.

Question

 1. How do you feel when you wake up every morning?

 2. How much would your life improve if you lived with a light and carefree heart?

 3. How can you switch your mind to spread the love and joy that you feel in your heart right now?

Motto

I lead my feelings and choose to feel whole, healthy, abundant and blessed.

SQ icon 04.png
PHRASE OF THE DAY

“I move through my days with light-hearted and carefree, knowing all is well.”

 

 • Write the phrase of the day in a notebook and keep it in your head, remembering and saying it as often as possible during the day.

 • Start as early as possible so that there is more opportunity to repeat the phrase of the day.

 • In addition, listen to today's meditation at least 3 times.

 

Mantra

 

Sat Chit Ananda

Sat Chit Ananda

Sat Chit Ananda

SQ icon day03-03.png
DAY 17   RECAP

1. Meditation: Listen to the audio. Repeat the mantra.

 

2. Write the phrase of the day in your notebook: 

 

“I move through my days with light-hearted and carefree, knowing all is well.”

 

Remember it during the day.

 

3. Complete this task. -    Create a list of all the important things you have. Material, spiritual, emotional, etc.

4. You have 24 hours to complete the task!

After you complete the assignment report in the group

"Day 17  Done"

VDO-Eng

VDO

bottom of page