top of page

Day 14

| 21 days of abundance meditation |

Trainer Nalisa

Day 14

ยินดีต้อนรับสู่ วันที่  14  ของ Abundance Challenge นะคะ

พวกเราได้ฝึกกันมาถึง 2 สัปดาห์แล้ว   ดีใจที่ทุกคนมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเสมอมา    ความพยายามของทุกคนล้วนมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นคนที่ปฏิบัติอย่างจริงจัง   หรือเข้ามามีส่วนร่วมก็ตาม และตอนนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในตัวของพวกเรา

 

วันนี้เรากำลังจะปิดท้ายสัปดาห์ที่สอง ของการปฏิบัติ Abundance Challenge 21 วัน

 

ด้วยกฎแห่งธรรมะ (Law of Dharma)

        โดยในสัปดาห์ที่ผ่านไป พวกเราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ ผ่านหลักการของหนังสือ 7 กฎทางจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จ (seven spiritual laws of success) เริ่มตั้งแต่กฎแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ (Law of Pure Potentiality)

 

        มาจนถึงวันนี้ที่เราจะกล่าวถึง กฎแห่งธรรมะ (Law of Dharma)   เมื่อชีวิตของคุณเปี่ยมไปด้วยความหมายที่แท้จริงของการดำรงอยู่ (True Purpose) ทั้งธรรมะและความอุดมสมบูรณ์จะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลย

 

เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า

“Do what you love, the money will be”

(ทำในสิ่งที่คุณรักแล้วเงินทองจะไหลมาเทมา)

 

คำกล่าวนี้ไม่ได้เป็นจริงแค่ในแง่ของทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง 

แต่ยังรวมไปถึงความพึงพอใจในชีวิต ความมั่นใจ

การมองโลกในแง่บวก Joy และ Abundance 

สิ่งเหล่านี้จะถูกดึงดูดเข้ามาเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วย True Purpose

ภาษาไทย
SQ icon 01.png
Attention ประจำวัน

“There is a way I can fulfill my true purpose in life”

ประโยคนี้ ควรจะลงในสมุดโน้ตด้วยเช่นกัน และเปิดดูมันบ่อย ๆ ระหว่างวัน บ่อยเท่าที่จะทำได้

 • เขียนบันทึกข้อความในสมุดโน๊ตเเละพูดตลอดวันเท่าที่จะบ่อยได้

 • เริ่มต้นให้เช้าเพื่อที่จะได้โอกาสพูดซ้ำเยอะขึัน

 • รวมทั้งฟังการภาวนาของวันนี้ด้วยอย่างน้อย 3 ครั้ง

 

มันตรา สำหรับภาวนาสมาธิวันนี้ คือ     

“โอม วารุนัม นะมาห์”

“โอม วารุนัม นะมาห์”

“โอม วารุนัม นะมาห์”

SQ icon day03-01.png
สรุปภารกิจสำหรับ Day 14
 1. ทำสมาธิภาวนา : ฟังจาก ไฟล์เสียง ที่ให้ไป และภาวนามันตรา

 2. เขียน Attention ประจำวันลงในสมุดโน้ต และระลึกถึงตลอดทั้งวัน      “There is a way I can fulfill my true purpose in life”

 3. ทำแบบฝึกหัด  :

- เขียน 3 สิ่ง ที่ทำให้ชีวิตของคุณเบิกบาน 
- เขียน 3 สิ่ง ที่จักรวาลได้มอบความอุดมสมบูรณ์ให้คุณ 
- เขียน 3 เหตุการณ์ ที่คุณทำให้ใครบางคนไม่ได้เรียนรู้บทเรียน  ของเขา” และเก็บในสมุดโน้ตของคุณ

       4.  คุณมีเวลา 24 ชั่วโมง ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

หลังจากทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้รายงานในกลุ่มว่า "Day 14  done" 

แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

ภารกิจประจำ วันที่ 14

(มี 3 ภารกิจ ดังนี้)

ภารกิจที่ 1

ตอบคำถามเหล่านี้

1. อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเบิกบานใจที่สุด
2. คุณทำอย่างไรถึงจะรู้สึกเบิกบานใจในทุกๆวัน เมื่อคุณทำกิจวัตรต่างๆ รวมไปถึงงานของคุณ 

3. คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เบิกบาน โดยใช้กฎแห่งธรรมะและสิ่งที่คุณใฝ่ฝันในชีวิต

ภารกิจที่ 2

 • ในวันนี้ให้คุณใช้ชีวิตให้เบิกบาน และตระหนักว่าของขวัญที่จักรวาลจะมอบให้เราอยู่รายรอบตัวเราเสมอ   จักรวาลเองก็กำลังหาทางที่จะบอกให้เรายอมรับสิ่งดีๆเหล่านั้น   ให้คุณเปิดใจมองหา ค้นพบและตอบรับสิ่งเหล่านั้นด้วยคำขอบคุณในท้ายวัน 

 • ให้คุณเขียนอย่างน้อย 3 สิ่งที่จักรวาลได้มอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณในวันนี้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กๆ ก็ตาม

ภารกิจที่ 3

        หลังจากดูวิดีโอจบ ขอให้คุณเขียน 3 เหตุการณ์ ที่คุณทำให้ใครบางคนไม่ได้เรียนรู้บทเรียนของเขา เช่น คุณเคยช่วยเพื่อนของคุณบางอย่าง หรือแสดงอำนาจกับเด็กๆ และตัดสินใจแทนเขา เป็นต้น

VDO

VDO-ไทย
English

Day 14

Congrats for making it to week 2!!!

         I know it’s not easy to stay consistent but you’re working hard and just by showing up means so much!! We are heading into our last week together.

Abundance and the Law of Dharma

Today we are completing the second week of the 21 day meditation program of the Chopra Center - KEY TO ABUNDANCE.

 

Over the past week, we have examined abundance in terms of the principles described in the book, The Seven Spiritual Laws of Success, from the Law of Pure Potentiality to the Dharma Law today.

 

When your life is full of true purpose, your dharma, or abundance, rushes toward you easily and effortlessly.

 

As the saying goes

 “Do what you love, the money will be.”

 

It is not only about material wealth, but also about satisfaction, confidence, optimism, joy and abundance! And all of its manifestations that will come to you if you live your true purpose in life.

Task 1

Answer these questions

1: What brings you the most joy?

 

2: How do you feel this joy in your everyday life and in your current work?

 

3: How can you approach a life full of joy, by living your Dharma or life's dream?

Task 2

Enjoy this day, noticing the generous gifts of the world that surround us, seek us, and ask us to notice and accept them.

 

Seek, find, accept and give thanks for each of them.

 

At the end of the day, write down at least three paths / sources through which abundance has come to you today.

 

Even if it was something very small.

Task 3

Watch this short video

Write down 3 cases when you deprived someone of the opportunity to learn his/her lesson.

 

Think of examples such as helping a friend, showing your power over children, etc.

SQ icon 04.png
PHRASE OF THE DAY

"There is a way I can fulfill my true purpose in life"

 

 • Write the phrase of the day in a notebook and keep it in your head, remembering and saying it as often as possible during the day.

 • Start as early as possible so that there is more opportunity to repeat the phrase of the day.

 • In addition, listen to today's meditation at least 3 times.

 

Mantra

 

Om Varunam Nama

Om Varunam Nama

Om Varunam Nama

SQ icon day03-03.png
DAY 14   RECAP

1. Meditation: Listen to the audio. Repeat the mantra.

 

2. Write the phrase of the day in your notebook: 

"There is a way I can fulfill my true purpose in life"

Remember it during the day.

 

3. Complete this task. -   

 

- Write down at least three paths / sources through which brings you the most joy
- Write down at least three paths / sources through which abundance has come to you
- Write down 3 cases when you deprived someone of the opportunity to learn his/her lesson.

4. You have 24 hours to complete the task!

After you complete the assignment report in the group

"Day 14  Done"

VDO-Eng

VDO

bottom of page