top of page

Day 11

| 21 days of abundance meditation |

Trainer Nalisa

Day 11

        ยินดีต้อนรับสู่ วันที่  11    ของ Abundance Challenge นะคะ

“Abundance and the Law of Least Effort”

        สมาธิภาวนาวันนี้จะเกี่ยวข้องกับ Law of Least Effort   ว่าจะช่วยสนับสนุนให้คุณไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นได้อย่างไร   เมื่อใดที่การกระทำของคุณมาจากความรัก พลังงานจะทวีคูณและสะสม   การปลดปล่อยพลังงานนี้ออกมา คุณจะสามารถสร้างทุกสิ่งที่คุณต้องการได้

 

        คุณสามารถใช้พลังงานนี้ในการสร้างสรรความอุดมสมบูรณ์และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

 

คำถาม

1 : คุณเชื่อว่ามันยากแค่ไหนที่คุณจะได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง

2 : คุณต้องการให้ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในด้านใดของชีวิตบ้าง 

3 : คุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพื่อที่จะทำให้คุณสามารถส่งความปรารถนาของคุณ ออกไปสู่ Universal Consciousness ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์

ภาษาไทย
SQ icon 01.png
Attention ประจำวัน

“I expect and accept abundance to flow easily to me”

ประโยคนี้ ควรจะลงในสมุดโน้ตด้วยเช่นกัน และเปิดดูมันบ่อย ๆ ระหว่างวัน บ่อยเท่าที่จะทำได้

  • เขียนบันทึกข้อความในสมุดโน๊ตเเละพูดตลอดวันเท่าที่จะบ่อยได้

  • เริ่มต้นให้เช้าเพื่อที่จะได้โอกาสพูดซ้ำเยอะขึัน

  • รวมทั้งฟังการภาวนาของวันนี้ด้วยอย่างน้อย 3 ครั้ง

 

มันตรา สำหรับภาวนาสมาธิวันนี้ คือ     

“โอม ดักชัม นะมาห์”

“โอม ดักชัม นะมาห์”

“โอม ดักชัม นะมาห์”

SQ icon day03-01.png
สรุปภารกิจสำหรับ Day 11
  1. ทำสมาธิภาวนา : ฟังจาก ไฟล์เสียง ที่ให้ไป และภาวนามันตรา

  2. เขียน Attention ประจำวันลงในสมุดโน้ต และระลึกถึงตลอดทั้งวัน       “I expect and accept abundance to flow easily to me”

  3. ทำแบบฝึกหัด : “บรรยายถึงแม่ของคุณ”   บันทึกในสมุดโน้ต

  4. คุณมีเวลา 24 ชั่วโมงในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

หลังจากทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้รายงานในกลุ่มว่า "Day 11  done" 

แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

ภารกิจแรกของ วันที่ 11

        ภารกิจวันนี้จะเชื่อมโยงกับแม่ของคุณ   ไม่ว่าแม่ของคุณจะมีชีวิตอยู่หรือไปอยู่ในอีกภพหนึ่งแล้วก็ตาม   หากแม่ของคุณไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว ให้โฟกัสที่รูปของแม่   นำท่านเข้ามาในใจ และเขียนในสิ่งที่เข้ามาในความทรงจำหรือความรู้สึกของคุณ

 

        สำหรับบางคน เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายเลย   ในกรณีนี้ ให้คุณพยายามดึงตัวเองออกมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่คุณมีกับแม่ของคุณ   มองท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาๆคนนึง เป็นผู้หญิงคนนึงที่ใช้ชีวิตในแบบของเธอ

 

จากนั้น บรรยายถึงแม่ของคุณลงในสมุดโน้ต ดังนี้สิ่งต่อไปนี้

▪ แง่มุมดีๆ ของท่าน
▪ ข้อจำกัดต่าง ๆ ของท่าน
▪ คุณได้เรียนรู้อะไรจากท่านบ้าง

▪ อะไรที่ทำให้คุณกับแม่ใกล้ชิดกัน

▪ อะไรที่ทำให้คุณกับแม่ห่างเหินกัน

ทำแบบฝึกหัดนี้อย่างจริงจัง จริงใจ และลึกเท่าที่คุณจะลึกได้   เพราะพ่อแม่คือประตูไปสู่ความอุดมสมบูรณ์บนโลกใบนี้ของคุณ

VDO

VDO-ไทย
English

Day 11

Abundance and the Law of Least Effort

In today's meditation, we will look at the Law of Least Effort and how it can support you in being unattached to the outcome of your deepest desires and intentions. 

 

When your actions are motivated by love, your energy is multiplied and accumulated.

 

The release of this energy allows you to redirect it and use it to create everything that you want to create.

 

When your spirit is your inner point of reference, all the power of love is at your disposal.  And you can use this energy creatively, moving toward abundance and evolution.

QUESTION

1: According to your conviction, how hard should you work to enjoy true abundance?

2: In what areas of your life would you like to get more abundance?

 

3: What changes should you make to release your desires into the space of universal consciousness - the source of all abundance?

Task

 Please describe your mom in the notebook.

 

 * positive aspects

 * limitations

 * what did you learn from her?

 * What brought you together?

 * What separated / distance you?

 

If your mother is no longer in this world, focus on her image, join her and write what rises in your memory and feelings.

 

For some, this will not be an easy task.

 

If this is the case - while doing it, try to distance yourself from the personal experiences you've had with your mom. See her as just a human, a woman living her own life.

SQ icon 04.png
PHRASE OF THE DAY

”I expect and accept abundance to flow easily to me"

 

  • Write the phrase of the day in a notebook and keep it in your head, remembering and saying it as often as possible during the day.

  • Start as early as possible so that there is more opportunity to repeat the phrase of the day.

  • In addition, listen to today's meditation at least 3 times.

 

Mantra

 

Om Daksham Nama

Om Daksham Nama

Om Daksham Nama

SQ icon day03-03.png
DAY 11   RECAP

1. Meditation: Listen to the audio. Repeat the mantra.

 

2. Write the phrase of the day in your notebook: 

 

”I expect and accept abundance to flow easily to me"

 

Remember it during the day.

 

3. Complete this task. -    Please describe your mom in the notebook.

4. You have 24 hours to complete the task!

After you complete the assignment report in the group

"Day 11    Done"

VDO-Eng

VDO

bottom of page