top of page

Day 10

| 21 days of abundance meditation |

Trainer Nalisa

Day 10

        ยินดีต้อนรับสู่ วันที่  10    ของ Abundance Challenge นะคะ

ภารกิจแรกของ วันที่ 10

ตัวอย่าง

จากเมื่อวาน คุณได้เลือก 5 สิ่ง ที่จำกัดชีวิตคุณ 

         

ขอให้คุณ เขียน 2 สิ่งที่จำกัดชีวิตคุณ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเจาะจงเเก้ไข ข้อบกพร่อง ลดข้อเสีย หรือ

เพื่อรู้ว่ามี “ข้อดีในข้อบกพร่องนั้น” เเละใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อตัวคุณ 

 

ทันทีที่ได้ 2 ข้อข้างต้น ขอให้คุณทำรายละเอียด เพื่อออกจากข้อจำกัด โดยคุณจะเป็นผู้กำหนดและเติมเต็มรายละเอียดด้วยตัวคุณเอง ตัวอย่างดังนี้

 

1. หากข้อเสียของคุณคือ กลัวการลงมือทำ กลัวการล้มเหลว กลัวผิด

       ให้เขียนบันทึกความภูมิใจที่เพียงแค่ได้ทำ ก็รู้สึกดี

 

2. หากข้อจำกัดของคุณคือ ความคาดหวัง   

ให้เขียนบันทึกปล่อยวาง

 

3. หากข้อเสียของคุณคือไม่รักและใส่ใจตัวเอง

        ให้เขียนบันทึกกล่าวถึงคุณค่าที่คุณมีจากภายใน ที่ทำให้คุณนั้นมีลมหายใจมาจนตอนนี้

 

4. หากข้อเสียของคุณคือความโกรธ เกลียด หรืออารมณ์ขุ่นมัวที่ค้างคาใจ

ให้เขียนบันทึกเกี่ยวกับความสามารถที่จะทำให้ใจเกิดความสบายใจให้กับตัวเอง

 

ภาษาไทย
SQ icon 01.png
Attention ประจำวัน

“Today I make great choices because they are made with full awareness.“

ประโยคนี้ ควรจะลงในสมุดโน้ตด้วยเช่นกัน และเปิดดูมันบ่อย ๆ ระหว่างวัน บ่อยเท่าที่จะทำได้

  • เขียนบันทึกข้อความในสมุดโน๊ตเเละพูดตลอดวันเท่าที่จะบ่อยได้

  • เริ่มต้นให้เช้าเพื่อที่จะได้โอกาสพูดซ้ำเยอะขึัน

  • รวมทั้งฟังการภาวนาของวันนี้ด้วยอย่างน้อย 3 ครั้ง

 

มันตรา สำหรับภาวนาสมาธิวันนี้ คือ     

“โอม กรียัม นะมาห์”

“โอม กรียัม นะมาห์”

“โอม กรียัม นะมาห์”

SQ icon day03-01.png
สรุปภารกิจสำหรับ Day 10
  1. ทำสมาธิภาวนา : ฟังจาก ไฟล์เสียง ที่ให้ไป และภาวนามันตรา

  2. เขียน Attention ประจำวันลงในสมุดโน้ต และระลึกถึงตลอดทั้งวัน    “Today I make great choices because they are made with full awareness.“

  3. ทำแบบฝึกหัด : “เขียน 2 สิ่งที่จำกัดชีวิตคุณและทำรายละเอียดเพื่อออกจากข้อจำกัดนั้น”

  4. คุณมีเวลา 24 ชั่วโมงในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

หลังจากทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้รายงานในกลุ่มว่า "Day 10  done" 

แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

ความอุดมสมบูรณ์เเละกฎเเห่งกรรม

        เราจะคุยกันถึงเรื่อง กฎเเห่งกรรม หรือ การตัดสินใจอย่างมีสติ เเละมาดูกันว่าการเลือกทำในสิ่งที่ถูกจะนำมาซึ่งเปลี่ยนเเปลงดีๆอะไรในชีวิตของพวกเราบ้าง

        ในเวลาที่คุณต้องเลือก คุณอาจจะถามตัวเองว่า จะเลือกอย่างไรให้มีความสุขและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบตัวให้มากขึ้นกว่านี้ หากมีคำถามลักษณะนี้ โปรดใส่ใจกับคำตอบที่ฉุกชัดทันทีที่เกิดขึ้นจากภายในหัวใจของคุณเอง

 

การฝีกให้จิตสำนึกตัดสินใจอย่างมีสติในเเบบนี้ คุณจะได้เรียนรู้ที่จะสังเกตุความคิดเเละตัดสินใจในสิ่งที่คุณชอบมากกว่า

คำถาม

1 : คุณตัดสินใจอย่างไร

2 : การตัดสินใจของคุณส่งผลอย่างไรกับชีวิตคุณ

3 : คุณจะตัดสินใจให้มีสติมากขึ้นได้อย่างไร

VDO

VDO-ไทย
English

Day 10

Task

From yesterday, choose 2 things that limit you. 

 

Establish a program for yourself by writing down at least 2 specific daily actions that “fix” the defect, reduce a deficiency, or realize that there is a plus side to this defect and start using it in to your advantage. 

 

After that, immediately begin to fulfill the intent of your program.

For example:

 

If one is your flaws is being "ungrateful," you can establish a daily journaling of writing down all of what you're grateful. 

Abundance and the Law of Karma

In today's meditation, we will discuss the Law of Karma, or conscious decision-making, and see how, by making the right choices, we can bring much more good into our lives.

 

When you make any choice, you may ask yourself: how will this choice bring more happiness and more abundance to my life and those around me?  Having asked this question, shift your attention to the heart, and the answer will immediately become clear.

By practicing conscious decision-making in this way, you will learn to observe your thoughts and make decisions that are more favorable to you.

QUESTION

1 : How do you make decisions?

2 : How have your decisions affected your life?

3 : How can you make a more conscious choice?

SQ icon 04.png
PHRASE OF THE DAY

“Today I make great choices because they are made with full awareness“

 

  • Write the phrase of the day in a notebook and keep it in your head, remembering and saying it as often as possible during the day.

  • Start as early as possible so that there is more opportunity to repeat the phrase of the day.

  • In addition, listen to today's meditation at least 3 times.

 

Mantra

 

Om Kriam Nama

Om Kriam Nama

Om Kriam Nama

SQ icon day03-03.png
DAY 10    RECAP

1. Meditation: Listen to the audio. Repeat the mantra.

 

2. Write the phrase of the day in your notebook: 

 

“Today I make great choices because they are made with full awareness“

 

Remember it during the day.

 

3. Complete this task. -    Choose 2 things that limit you.

4. You have 24 hours to complete the task!

After you complete the assignment report in the group

"Day 10    Done"

VDO-Eng

VDO

bottom of page