top of page

Day 0

| 21 days of abundance meditation |

Trainer Nalisa

Day 0

         สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ Day 0 นะคะ

กิ๊บขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมรับคำท้าในการฝึก “Abundance Challenge”   ด้วยกัน 21 วัน เพื่อเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ ให้นำพาคุณไปได้ในสิ่งที่ต้องการจริง ๆ ในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรัก เงินทอง สุขภาพ หรือว่า โอกาส เป็นกิจกรรมที่ มันค่อนข้างสนุกและก็เป็นการฝึกคิดถึงสิ่งที่เราต้องการจริง ๆ และ Set   Intention ในสิ่งที่เราต้องการ Manifest 

 

กิจกรรมในกลุ่มนี้คือ การโพสต์ "Day 1 done" ต่อด้วยการแชร์ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้น หลังทำกิจกรรมวันนั้นลงในคอมเมนท์โพสต์ของ Day นั้นๆ

สำหรับคนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลมีดังนี้ค่ะ

          นี่คือ การทำสมาธิ 21 วันแบบ Deepak Chopra กิจกรรมนี้ทรงพลังมาก และเป็นสิ่งที่คนเราทำโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เพื่อสร้างสิ่งที่เราต้องการออกมา ซึ่ง Deepak Chopra ได้แตกออกมาให้เข้าใจง่ายโปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปลูกฝังให้คุณมีนิสัยของ Abundance หรือความอุดมสมบูรณ์

กิ๊บเป็นเพียงแค่ผู้ส่งสารที่ส่งต่อข้อมูลและความตั้งใจของ Deepak Chopra Program เท่านั้น กิจกรรมที่จะให้ทำ เป็นสิ่งเดียวกับที่ในโปรแกรมดังกล่าวจัดขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้น เปลี่ยน/สร้างความชัดเจนในความเชื่อและทัศนคติ   เราจะอยู่ทำกิจกรรมด้วยกัน 21 วัน

 

(อย่างที่คุณอาจจะทราบแล้วว่า มีผลการศึกษาบอกว่าการทำอะไรซ้ำๆ ต่อเนื่องกัน 21 วัน มันจะเป็นการสร้างนิสัยใหม่)

ภาษาไทย
ข้อตกลงเรื่องเวลา
  • 10 นาที ในการนั่งสมาธิ เวลาใดก็ได้ที่สะดวก

  • 15 – 30 นาที ในการทำกิจกรรมที่กำหนดของแต่ละวัน

 

การเข้าร่วมในการฝึกฝนนี้จะช่วยคุณให้รับรู้ถึงสิ่งที่ขัดขวางคุณ (Block), ความกลัว และข้อจำกัดทางความคิดที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ และเมื่อเรารู้สิ่งที่ขัดขวางเรา เราก็จะสามารถแก้ไขมันได้ โดยการเปิดช่องทางที่ไม่จำกัดของความอุดมสมบูรณ์

 

โปรแกรมนี้จะเริ่มใน *วันนี้*!

กิ๊บจะส่งภารกิจและสมาธิภาวนาให้คุณทำทุกวัน

ที่หน้าเพจ Trainer Nalisa นี้ค่ะ

ข้อกำหนดของกลุ่ม

กิ๊บจะส่งคำแนะนำในการทำภารกิจให้ล่วงหน้า 1 วัน 

เพื่อที่คุณจะได้มีเวลาที่จดบันทึก และทุ่มเทกับการฝึกหัด

กรุณาอ่านโพสต์นี้อย่างละเอียด - มันคือข้อกำหนดที่เราจะใช้ร่วมกันตลอดการเดินทาง

 

การทำสมาธิภาวนี้ จะทำต่อเนื่อง 21 วัน 

ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 0 – เป็นการสร้างกลุ่มและเจตนารมณ์

ข้อกำหนด

1. หลังจากภารกิจถูกโพสต์ คุณมีเวลาในการดำเนินการให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง โดยภารกิจจะถูกส่งให้ในคืนก่อนหน้า

​2. ถ้าในภารกิจนั้นคุณจำเป็นจะต้องเขียนอะไร ให้เขียนด้วยมือ ด้วยปากกาหรือดินสอ ลงบนกระดาษ แนะนำว่าควรเป็นเล่มต่างหาก

​3.  ก่อนที่จะเขียนอะไรลงไป ให้อยู่ในภาวะที่สงบ โดยการหายใจลึกๆ ยาวๆ คุณอาจจะทำหลังการทำสมาธิภาวนาของ Deepak Chopra ก็ได้

4. ขอให้โฟกัสกับกิจกรรมประจำวันให้มาก จัดเวลาและพื้นที่ในการทำมัน

​5.   หลังจากทำกิจกรรมเสร็จ ให้โพสต์ว่าทำเสร็จแล้ว เช่น  “Day 1 done” ได้เกิดความเข้าใจ....... ลงใน Comment เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มจากทุกคน

แต่ละวันจะมีกิจกรรม, มี Attention ประจำวัน, ไฟล์เสียงอธิบายวิธีการ และการทำสมาธิแบบ Deepak Chopra

ข้อควรรู้

photo02.png

กระบวนการนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้เรียนรู้วิธีที่จะจัดสรรเวลาให้กับตัวเองและการพัฒนาตัวเองทุก ๆ วัน

 

วันนี้ คือ Day 0 :

Attention : "Starting today, I constantly attract abundance with my thoughts"

 

ขอแนะนำให้คุณเขียน Attention นี้ลงในสมุดโน้ตของคุณ และเปิดดูมันบ่อย ๆ ยิ่งบ่อยยิ่งดี

 

มหาตมะคานธีสอนไว้ว่า... 

“จงจำไว้ว่าความคิดสร้างคำพูด คำพูดสร้างการกระทำ การกระทำสร้างนิสัย นิสัยสร้างสันดาน และสันดานสร้างโชคชะตา”

ถ้าคุณอ่านข้อกำหนดและยอมรับที่จะทำตาม กรุณาเขียนในคอมเม้นท์ว่า “Day 0 done”

สำหรับวันนี้ มีเท่านี้ค่ะ

พรุ่งนี้จะเป็นวันแรก, Day 1,

ของการเดินทาง 21 วันของพวกเรา!

ขอบคุณนะคะ ขอให้สนุกกับมันค่ะ!

Day 0

        Hi all! I’m inviting you all to participate in a group challenge of practicing an abundance consciousness, changing your thinking to allow you to get more of what you really want in life, whether it’s love, money, health or opportunity, for 21 days. It’s been quite fun and a great practice to think about what you    really want to create and set an intention to manifest

Your activity in this group is  to posting “Day 1 done" then share your understanding, your thoughts your feeling after you finish the activity in "Comment" of that day posted.

แผ่นสี01.png
For those who want to participate, here’s the info

This is Deepak Chopra's powerful 21 Day Meditation. The exercises can be powerful, and exactly what one might naturally do in order to create what they want and Deepak breaks it down in a simple way. 

 

This program is meant to support you in cultivating the habit of abundance.

 

I am only the messenger passing along the information and intentions as prescribed by Deepak Chopra’s program. The tasks are shared exactly as provided by the program.  The goal is to get to know yourself better, change/clarify beliefs and attitudes.

 

We will work together by committing to a 21 day practice. (As you may already know, studies show it takes 21 days to form a new habit).

icon03.png
TIME COMMITMENT
  • 10 minutes for the meditation at a convenient time

  • 15-30 minutes to complete the task of the day.

 

Participating in this practice will also support you in realizing your blocks, fears and limiting beliefs in the area of abundance. As we realize these blocks, we can then actively work to heal them by opening up an infinite source of abundance.

 

The program will start on *To day*! I will send a task and a meditation each day for you to complete. 

on Thrainer Nalisa Homepage

icon04.png
RULES OF THE GROUP‼️

I am sending the instructions a day early so you have time to get a journal to dedicate solely to this practice. 

 

Please read this post carefully - it contains all the rules of our journey.

 

☘21 days of Abundance☘

 

This meditation is 21 days and today is zero day - the creation of the group and intentions.

English

Rules and Arrangements

1. After the publication of the daily task, you have 24 hours to complete it. All tasks I will lay out the night before.

2. If in the task you need to write something, write by hand, with a pen or pencil on paper, ideally in a separate notebook.

3. Before you write, come to a calm state.  Using slow deep breathing or meditation. You can complete the task after Deepak Chopra’s meditation.

4. Be fully focused on the daily task, allocate time and space for it.

5. After completing the daily task, please write the completion statement. For example, "Day 1 Done" as well as your understanding, you thought and your feeling as a confirmation for all of you. 

Every day there will be a published task, affirmation of the day, an audio file with an explanation and a Deepak Chopra meditation.

REMINDERS

photo02.png

I recommend turning off notifications from this group 😉

 

This process is an opportunity to learn how to allocate time for yourself and your development every day. 

 

*Today’s Phrase, day 0:*

 

"Starting today, I constantly attract abundance with my thoughts"

 

I recommend writing the phrase in a notebook and return to it several times, the more the better. 

 

Mahatma Gandhi taught us to remember our thoughts generate words, words generate actions, actions generate habits, habits generate character, and character breeds destiny.

 

If you read all the rules and agree to follow them, please write in the comment "Day 0 done."

 

That's all for today! 

 

Tomorrow will be first day, day 1, of our joint 21-day trip! 

 

Thank you and enjoy!

bottom of page