top of page
25.png

เราอยู่บนโลกใบใหญ่ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเล็กๆ
เราจับจดกับเรื่องราวเล็กๆ

จนมองไม่เห็นโลกใบใหญ่

1

สิ่งที่เกิดขึ้น จะว่าไปมันก็คือ “ไม่กี่เรื่อง” เล็กๆ

อย่าระเบิดเรื่องเล็ก ให้ใหญ่เกินไป
จนมองไม่เห็นอะไรๆ อีกมากมาย ที่มีอยู่บนโลกใบนี้
สิ่งที่โลกมีให้เราเห็น ยังต้องการการรับรู้จากเรา

2

เมื่อเห็นโลกกว้าง ชีวิตคือเรื่องเล็ก ที่จัดการได้
สบายใจได้...

อย่าระเบิดเรื่องเล็กๆ จนทำร้ายโลกสวยงามใบใหญ่

3

อย่าจับจดตัวเอง

ไว้กับความพยายามที่จะต้องตัดสินใจ...
จบกับความทุกข์ให้ไว...
รู้บางอย่างให้ได้...

จนหลงลืมเรื่องราวเล็กๆ อีกมากมาย
ที่สวยงาม และรายล้อมเรา

4

หลายเรื่อง
หลายอย่าง

แค่เรียนรู้ที่จะวางมันไว้สักพัก
คำตอบที่งดงาม ก็จะเกิดขึ้นได้ในใจ
ณ วันที่ไม่ได้คิดอะไร ไร้ความกังวลใดๆ

5

ความชัดเจนในเรื่องเล็กๆ จะมาเมื่อไร?

คำตอบจะมาได้ เมื่อรู้จักมองโลกให้กว้างใหญ่
จนได้ความสบายใจ
แล้วคำตอบที่ได้ จะสร้างสรรค์ และถูกใจเรา

อวตารเป็นนางในฝัน

ไปเป็นผู้หญิงที่ใครอยู่ใกล้

ก็ต้องรักหมดหัวใจ

เอาผู้ชายให้อยู่หมัด

ไปทำให้เรื่องผู้ชาย

กลายเป็นเรื่องกล้วยๆ

bottom of page