คุณมีความเป็น

Masculine หรือ Feminine

มากน้อยแค่ไหน ?

ลองมาทำแบบทดสอบกัน เพื่อจะได้รู้ว่าระดับความเป็น   Masculine หรือ Feminine ภายในของคุณ

บอกก่อนว่าแบบทดสอบนี้ทำกันสนุกๆ เท่านั้น ในชีวิตจริงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์กันอย่างจริงจัง เพื่อที่จะตัดสินว่าคุณเป็นคน Type ไหน และการประเมินนั้นควรดำเนินการโดยบุคคลที่ 3 ที่ศึกษาและเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์บุคลิกภาพ เป็นไปได้ที่คนนึงสามารถมีมากกว่า 1 Type ได้

แต่โดยทั่วไปแล้ว คนส่วนใหญ่ที่ตอบคำถามตามความเป็นจริง จะสามารถประเมินได้ว่าภายในมีความเป็น Masculine หรือ Feminine ในการทำกิจกรรมประจำวัน

ติดต่อทีมที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ m.me/trainernalisa

COPYRIGHT 2019 @TRAINERNALISA.COM

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • YouTube - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว
  • Spotify - วงกลมสีขาว
  • SoundCloud - วงกลมสีขาว