top of page
Cover.png

Day 2

10 Day Living Balance Life

 " ฟังเพลง ให้สบายใจ "

สวัสดีค่ะทุกคน

ยินดีต้อนรับสู่ Day 2    นะคะ

เพลงดีๆ มีผลต่อใจ และการฟังเพลงดีๆ นั้นยิ่งหล่อเลี้ยงใจให้สบายได้มากขึ้น ที่สำคัญคือ การฟังเพลงที่มีความหมายดีต่อใจ นอกจากจะทำให้เราไปต่อกับชีวิต ณ เวลานั้นได้แล้ว ยังทำให้เราอยากแบ่งปันความหมายของเพลงนั้นไปให้กับคนที่เรารัก เพื่อซาบซึ้งในความหมายนั้นร่วมกัน

การบ้านสำหรับวันนี้

วันนี้เราจะเลือกเพลง ที่มีความหมายดีต่อใจ มาฟัง 1 เพลง

  1. เลือกเพลงความหมายดีๆ มาหนึ่งเพลง คือฟังแล้วทำให้มีมุมมองต่อชีวิต ต่อความสัมพันธ์ หรือต่อตัวเองดีขึ้น
     

  2. แชร์ ลิงค์มาให้เพื่อนฟัง 
     

  3. ตรวจการบ้านเพื่อนที่ส่งก่อนหน้าเรา 15 นาที ทุกคน ด้วยการฟังเพลงของเขา แล้วแชร์ความรู้สึกที่ได้จากการฟังเพลงนั้นกลับมา

bottom of page