top of page
Marble Surface

เสริมบุญ

 นั่งสมาธิวงที่ 1 - Inner circle 

 ทำ Integration  กับบุคคลวงใน 

คนที่อยู่วงใน คือคนที่เราเคยมีประสบการณ์ร่วมกันกับเขา  มันเป็นประสบกาณ์ที่

สร้างความรู้สึกบางอย่างให้กับเรา  และเรายังจำได้  ในวันที่เราลืมความรู้สึกเหล่านี้ไป ขอให้นึกถึงหน้าคนเหล่านี้ เพื่อเรียกความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นมา เพื่อย้ำเตือนให้เราจำให้ได้ว่า "เราเป็นใคร" เรามีความสุขแค่ไหน  เรารู้สึกดีแค่ไหน ที่เป็นตัวเอง...

การเตรียมพื้นที่และการเตรียมตัว

 • เตรียมพื้นที่ในการนั่งสมาธิโดยให้นั่งในที่โล่ง  หรือ ห้องสว่างที่มีแสงธรรมชาติเข้าถึง อากาศถ่ายเทเข้าออก เงียบสงบ ยิ่งใกล้ต้นไม้ได้ยิ่งดี

 • ทำ Energy  Clearing: เพื่อเคลียร์พลังงานของห้องสำหรับนั่งสมาธิ และการเ Clear Negative Energy ที่รบกวน โดยใช้ Sage หรือ  Energy Chime 

 • ทำการ Cut Cord  แบบง่ายๆ เหมือนเวลาที่ทำการบ้านที่ 6 ของปั้นตัวตนฯ   ใช้   Selenite ตามที่สอนใน  Cut Cord Advance ได้ ก็จะยิ่งดี

  1. ยืนที่โล่งแจ้ง ตัวโดนแดด มือข้างลำตัว 

  2. หลับตา แล้วพูดโดยการท่องจำว่า... 

  I call upon the light of Archangels to presented here now to help me remove all cords between me and others and help retrieve my energy to me. My energy is mine and it’s all mine for me to live my life for the highest of all. Thank you.

  สำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ
  (ชื่อ) ขออัญเชิญแสงสว่างแห่งความดีงามสูงสุดมาประทับ ณ ที่แห้งนี้ เวลานี้ เพื่อช่วย (ชื่อ) ตัดการเชื่อมโยงระหว่าง (ชื่อ) กับทุกคน และช่วยนำกลับมาซึ่งพลังงานของ (ชื่อ) คืนสู่ (ชื่อ)  พลังงานของ (ชื่อ) คือของ (ชื่อ) เท่านั้น และเป็นสิ่งที่มอบให้ไว้กับ (ชื่อ) แต่ผู้เดียวโดยสิ่งดีงาม เพื่อให้ชีวิตของตัวเองให้เกิดผลดีต่อ (ชื่อ) ต่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม.. ขอบพระคุณค่ะ/ครับ

  3. จิตนาการเป็นแสงสีขาววนตามเข็มนาฬิกาลงมากจากเบื้องบน ครอบศรีษะไปจรดปลายเท้า ให้วนแบบนี้อยู่ประมาณ 5 ลมหายใจ
   

 • นั่งบนเก้าอี้ หรือขัดสมาธิก็ได้ แต่ให้ตัวตรง ไม่เกร็ง และไม่เอนไหล

 • เตรียมน้ำดื่มให้พร้อม  และเมื่อพร้อมแล้วเปิดคลิปฟังได้เลย

วงที่ 1 Inner Circle

ความรู้สึกที่ควรจะมีต่อคนวงใน

 • คนเบื้องหน้า - ​เป็นความรู้สึกของการเชื่อมั่นว่าฉันจะออกมาดี เชื่อมั่นว่าชั้นจะไปได้ดี เติบโตออกมาดี บนทิศทางที่สอดคล้องกับใจ ยิ่งมองคนนี้ ยิ่งเชื่อว่ามันเป็นไปได้

 • คนเบื้องหลัง - เป็นความปลอดภัย ใส่ใจ ดูแล ห่วงใย ให้อภัยเสมอ และในวันที่อ่อนแอ ในวันที่อยากยอมแพ้ แค่ได้เห็นหน้า ก็รู้ว่าไม่เป็นไร ก็รู้ว่าปลอดภัย

 • คนเบื้องขวา  -  เป็นความเชื่อมั่น เป็นพลังให้ก้าวเดินไปลงมือทำให้ออกมาดี   รับผิดชอบได้ดี เคียงข้าง  มั่นคง 

 • คนเบื้องซ้าย -  ความรู้สึกเริงร่า สบายใจ เสียงหัวเราะ สดใส ร่าเริง  เคียงกาย สนุกสนาน  สบายใจ 

950x100 Ivy 01.png
bottom of page