top of page

หมดรัก หมดใจ ใครกำหนด

เนื้อหานี้ มูลกค่า 500 บาท สามารถดูฟรีได้

ภายใน 48 ชม. เท่านั้น

กว่าคนเราจะรักกัน มันใช้เวลา กว่าคนเราจะหมดรักกัน
มันใช้เวลา มากกว่านั้นซะอีก

เราคุยกันไม่กี่อาทิตย์ กี่เดือน... ถ้าเคมีตรงกัน เราจะไปทำอะไรดีๆ ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันรวดเร็ว

 

ไม่กี่เดือน... เราก็จะมีความทรงจำดีๆ ความรู้สึกดีๆ มากพอที่จะรู้สึกรักขึ้นมา..​.  และก็รักมากขึ้นเรื่อยๆ จน ตกลงใจจะเป็นคู่กัน

1

เราใช้เวลาสะสมความรู้สึกดีๆ และความทรงจำล้ำค่าสั้นๆ

เราใช้เวลาเนินนานในการสะสมความรู้สึกแย่ๆ  และความทรงจำที่แสบเจ็บช้ำ ...เนินนาน 

2

หยุดทั้ง 4 อย่าง

หยุดแถ ...หยุดด่า ...หยุดประนาม ...หยุดลำเลิก ที่ตอกย้ำความรู้สึกแย่ๆ

 

แล้วให้ทำ 1 ปล่อย คือ “ปล่อยวาง” ความผิดผลาด ที่ก็ “แค่” วันนั้น ไปให้ได้

3

เราทุกคนมีเวลามากเพียงพอที่จะทำให้ความรักกลับมาได้ ตราบใดที่ยังไม่ได้กระทำกันให้เจ็บซ้ำๆ... และตราบใดที่ความทรงจำของวันหวานที่ทำให้เรารักกัน ยังไม่หายไป

4

กลับมารักกันใหม่ เพราะมันเป็นไปได้ และมันก็ใช้เวลาสั้นๆ เหมือนตอนนั้น...​  ที่ไม่นานเท่าไร เราก็รักมากมาย

5

“รักแล้ว” จึงตระหนักกันได้ไว “หมดรัก” กว่าจะตระหนักได้ ใช้เวลายาว
คุณเหลือเวลาดูคลิปนี้อีก

หมดรัก / หมดใจ ใครกำหนด

หมดรัก” เกิดขึ้น การที่ต่างคนต่างกระทำกัน แล้วต่างช่วยกันขยายผล

ความร้าวฉาน ให้บานปลาย ด้วยการคิดไปคนละทาง... มองกันคนละมุม...

และที่สำคัญคือ การได้แค่มุมของตัวเอง ทำให้สะสมความอึดอัด

ความไม่สบายใจ และความไม่พอใจในกันและกันอยู่ตลอดเวลา จนพัฒนาไปสู่ ความรู้สึก “เกลียด” ที่เมื่อทับถมไปเรื่อยๆ ก็จะรู้สึก หมดรัก ไปเอง

 

หมดใจ” คือสิ่งที่เราทำเองให้ใจเรา  เพราะเรื่องเก่าๆ มันค้างคา และก็สะสม

จนจำไม่ได้อีกต่อไปว่า เคยรักกัน... รู้แต่ว่ามันไ่ม่เหลืออะไร อีกต่อไประหว่างเรา และสิ่งเดียวที่ต้องการคือ “ไป”

อย่าปล่อยให้มุมมองของเรา มาทำให้ต่างคนต่าง “หมดรัก” จนพลักดัน

ความรู้สึกภายในไปสู่คำว่า “หมดใจ” ไวเกินไป เพราะ ถ้าเรา “หยุด” เป็น

ด้วยการหยุดมอง แต่มุมตัวเอง แล้วไปมองในมุมของเขาดูบ้าง ไปเป็นเขาดูบ้าง หรือที่เรียกว่า มี Empathy เราก็จะสามารถ ...หยุดแถ ...หยุดด่า ...หยุดประนาม ...หยุดลำเลิก ได้ง่ายๆ  สบยๆ และก็สามารถไป “ปล่อยว่าง” เรื่องกวนใจ

ที่บ่อนทำลายความรู้สึก ไปได้ แน่นอน

Empathy

คือ ทักษะของคนที่สามารถอยู่รวมกับใครก็ได้ด้วยความเมตตา

ผ่านความเข้าใจในตัวผู้อื่นอย่างถ่องแท้ เพราะสามารถไปมองในมุมของเขาได้จน “เข้าใจ” มากพอที่จะหยุดทำร้าย และก็เพียงพอที่จะปล่อยเรื่องราวหลายอย่างไปได้ อย่างเต็มใจ 

bottom of page