top of page

Trainer Nalisa

ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์

เพื่อให้ผู้หญิงทุกคน กลายเป็น

สิ่งที่สวยงามที่สุด   ในหัวใจทุกดวง

CGG001.jpg

เพราะเชื่อมั่นว่า "ผู้หญิง" คือเสาหลักของครอบครัว

ที่จะผลักดันให้ผู้ชายเป็นคนดีมากขึ้น

และประสบความสำเร็จในชีวิต

 

และ เชื่อว่าผู้หญิงยังเป็น แม่พิมพ์ของลูก...​

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ วิธีคิด

และจิตวิญญาณ ให้ครบทุกด้าน

จากภายในสู่ภายนอก

จึงเป็นความตั้งใจของครูกิ๊บตลอดมา

ครูกิ๊บ Trainer Nalisa

นลิศา สีตบุตร

หรือ

  • เจ้าของแฟนเพจ Trainer Nalisa ที่มี Follower กว่า 6 แสนคน

  • เจ้าของ YouTube Channel ด้านความสัมพันธ์ที่มี Subscribers กว่า 2 แสน พร้อม VDO ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มียอดวิวทะลุ 1 ล้าน เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศ

  • เข้มข้นด้วยประสบการณ์โค้ชชิ่งด้านความสัมพันธ์ และการบำบัดด้านจิตวิญญาณ กว่า 7,000 ชั่วโมง จาก 4,000 กว่าเคส

  • ผู้ก่อตั้ง Nalisa Academy ที่เต็มไปด้วยลูกศิษย์ที่รักการพัฒนาความเป็นคนของตัวเองกว่า 2000 คน

หลักสูตรของเรา

เพื่อช่วยให้ผู้หญิงพบความสุขกับชีวิต จึงได้ประยุกหลักจิตวิทยาต่างๆ
และตกผลึกจากผ่านการโค้ชชิ่งส่วนตัว กว่า 30,000 ชั่วโมง 
และถ่ายทอด ผ่านการสอนในรูปแบบ สัมมนาสด และ คอร์สออนไลน์ 

สัมมนาสด

workshop ที่ทำให้ผู้เรียน ได้รับการถ่ายทอด พลัง ความรู้ ทักษะ อย่างใกล้ชิด และตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง

ออนไลน์

บทเรียนที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และช่วยผู้คนค้นพบทางออก ของความสัมพันธ์ที่ดีได้กับทุกๆคน

Spacial Course

บทเรียนที่เพิ่มทักษะการสื่อความรักด้วยภาษากายให้แนบแน่น และลึกซึ้ง เด็ดถึงใจ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

bottom of page