top of page
cover day15.jpg
63_06_25 card 15.png

DAY 15

คำทำนายจากไพ่

-42-

FIFTH RAY OF INTELLECTUAL KNOWLEDGE

          The Fifth Ray of Intellectual Knowledge หรือรังสีที่ 5 แห่งความรู้ทางปัญญา โดยพื้นฐานแล้วมาจากพรสวรรค์เชิงจิตวิญญาณของคุณ คุณได้รับความสามารถนี้เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการ เข้าใจในสิ่งที่มีกระทบต่อชีวิตคุณ และได้รับความกระจ่างในประเด็นที่ไม่ชัดเจน คุณจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากการโกหกได้ และได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ Archangel Raphael จะคอยช่วยเหลือคุณในการบูรณการกับรังสีที่ 5 นี้

ภาษาไทย
950x150 Bar day15.png

"คุณกำลังจะได้พบกับความจริงใหม่"

63_06_25 card 15.png

          คุณกำลังจะได้พบกับความจริงใหม่ มันอาจจะเป็นความจริงจากการหยั่งรู้ ที่ทำให้คุณรู้สึกได้ว่ารูปลักษณ์หรือการการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มคนที่แสดงออกมาไม่สอดคล้องกับความจริงภายใน การหยั่งรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ ยิ่งเมื่อคุณทำงานกับพลังงานมากขึ้น คุณจะสามารถแยกแยะประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณได้อย่างชัดเจน

          การหยั่งรู้ไม่ใช่การตัดสิน แต่มันช่วยคุณในการตัดสินใจโดยดูจาก Frequency เมื่อคุณเลือกที่จะข้องเกี่ยวกับคนที่มี Frequency สูง ทุกคนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน หากคุณเลือกที่จะข้องเกี่ยวกับคนที่มี Frequency ต่ำกว่าคุณ คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตคุณเคลื่อนที่ได้ช้าและยากกว่าที่ควรจะเป็น

          การหยั่งรู้ช่วยนำทางคุณผ่านภาพลวงตาเพื่อให้พบกับสิ่งที่ดีจริง มันช่วยให้คุณถอยออกมาจากคนที่ปากก็บอกว่าต้องการช่วยเหลือคุณ แต่จริงๆแล้วแค่ต้องการบางอย่างจากคุณและไม่คิดจะให้อะไรที่ตอบแทนคุณเลย   รังสีที่ 5 ช่วยให้คุณเลือกได้อย่างฉลาดขึ้นโดยไม่ไปเสียเวลากับคนที่ไม่เป็นผลดีกับคุณ รังสีนี้มาเพื่อช่วยคุณให้เห็นในสิ่งที่ตามองไม่เห็น คุณจะได้รับพลังในการค้นพบและเข้าใจสัจธรรม จงรอให้สัจธรรมปรากฎขึ้นในใจคุณ จนกว่าจะถึงเวลานั้น จงมองสิ่งต่างๆ ให้ลึกขึ้นจนคุณสามารถคลี่คลายความน่าสงสัยนั้นได้ รังสีที่ 5 จะช่วยให้ความจริงถูกเปิดเผยขึ้นมา

          ความท้าทายของรังสีที่ 5 คือการยอมเปิดใจเพื่อค้นหาความจริง และพร้อมที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็น คำตอบที่ถูกต้องจะปรากฎขึ้น จงพร้อมที่จะเปลี่ยนมุมมองเพื่อยอมรับความจริง

          รังสีที่ 5 มีความเชื่อมโยงกับโลกวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ ดังนั้น คุณจะถูกกระตุ้นให้สังเกตชีวิตตัวเอง เพื่อทดลองว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะกับคุณ คุณได้รับการเชื้อเชิญให้ศึกษาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการ,  Quantum Physics, องค์ประกอบทางเคมี, สารประกอบและประโยชน์จากการใช้น้ำมันหอมระเหย หรืองานวิจัยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิและการ Healing เป็นต้น หากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณสนใจ บางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งง่ายๆ อย่างการนำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ หรือการจัดระเบียบบางอย่างในชีวิต เช่น รูปแบบการใช้ชีวิต นิสัย และโครงสร้างความสำเร็จที่สามารถทำซ้ำได้ แนวทางเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้กับการออกกำลังกาย การฝึกสมาธิ และด้านอื่นๆ ในชีวิตประจำวันที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่คุณ และดีต่อวิถีชีวิตของคุณมากที่สุด

photo p kib day15.png
950x500 day15.png

คำภาวนาในวันนี้คือ

“ฉันเข้าถึงความจริง”  

SQ icon 02.png
Day 15  Exercise

          Truth หรือ สัจธรรม ความจริง ความเป็นเนื้อแท้ นั้นคือ Consciousness ที่โลกกำลังวิวัฒนาการไปสู่ ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเคลื่อนตัวออกจาก 3D World หากมนุษย์ยังไม่สามารถมองเห็นความจริงในทุกสิ่ง ยังยอมรับความจริงไม่ได้ ยังอยู่กับความจริงไม่ได้ มนุษย์ก็จะเป็นทุกข์ต่อไป ด้วยสังโยชน์ที่ตัวเองมี และการที่มนุษย์ยังรักตัวเองไม่ได้ รักเพื่อมนุษย์ด้วยกันไม่ได้ รักโลกไม่ได้ ก็เพราะยังไม่ได้เห็นความจริงหลายๆ อย่างในตน ในเพื่อนมนุษย์ และโลกใบนี้

          ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา กิจกรรมที่พวกเราได้ทำนั้น เป็นการเลาะเอาสิ่งสมมุติ ปลดปล่อยความเจ็บปวด ละความเชื่อเก่าๆ ออกจากความเป็นคนของพวกเรา เพื่อที่จะอนุญาตให้ความจริง (Inner Truth) ได้ปรากฏขึ้นแก่ใจเราได้มากขึ้น และง่ายขึ้น พวกเราพอจะสังเกตุได้หรือไม่ว่า ก่อนที่จะสามารถเข้าถึงสัจธรรมได้ และพบกับความสงบทางจิตใจ ได้นั้น มันมีกระบวนที่ละเอียดอ่อน ซับซ้อน ที่ต้องอาศัยความกล้า และความรักตัวเองในการข้ามผ่านอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ และครบถ้วนดีพอ เพื่อที่จะพาเรามาบรรจบกับวันที่เรามีความพร้อมมากพอที่จะได้ฝึกมองความจริงกัน

          แม้ว่าตอนนี้การล่มสลายของการเมือง การสร้างภาพ การปั่นหัว การบิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความบันเทิงและขายข่าว จะค่อยๆ เกิดขึ้นทีละนิดบ้าง พร้อมกลุ่มคนที่แสวงหาความจริง และต้องการความจริง ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่หนทางของการ live with truth (อยู่กับความจริงและเป็นความจริงโดยตน) นั้นยังเป็นหนทางอันแสนยาวไกลที่มนุษย์เพิ่งจะเริ่มหัดเดินกัน และก็ยังต้องอาศัยเวลาอีกหลายร้อยปีกว่าที่ Universe, Light Beings, และ Lightworkers จะค่อยๆ เคลื่อน consciousness ของคนไปสู่ Divine Truth ได้ เพราะอวิชชานั้นแข็งแกร่งมากที่หัวของคน และใจอันเป็นที่มาของความจริงนั้นปิดตาย มนุษย์ได้ยินแต่เสียงในหัว และหนวกสนิทกับเสียงของใจ... ตาที่สามที่ช่วยในการหยั่งรู้ความจริงก็ยังไม่เปิดเพราะความกลัว... Feminine Energy ยังเป็นสิ่งที่คนน้อยมากรู้จักและเข้าใจดีพอที่จะพัฒนาขึ้นมาให้เพียงพอกับที่จะสามารถขับเคลื่อนคนให้เข้าถึงธรรมชาติอันแท้จริงในตน ที่เป็นครูผู้ให้ความจริงกับเราได้
 

SQ icon 01.png
แบบฝึกหัด
 1. ขอให้พวกเรา set intention ในการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ในชีวิต ให้สอดคล้องกับความจริงเสมอ เพราะ “สิ่งที่พูดไม่ใช่ที่เป็น และสิ่งที่เห็นไม่ใช่ความจริง” จงสังเกตให้มากพอที่จะเห็นทุกรายละเอียด ตั้งคำถามให้ลึกพอกับสิ่งที่รับรู้เข้ามา ลองให้มากพอ และพิสูจน์ด้วยตนเองเสมอ 
   

 2. ท่องจำคำพูดนี้ให้ได้ แล้วจึง เขียนข้อความนี้ 10 ครั้ง

  ฉัน ยึดมั่นในความจริง
  ฉัน จึงแสวงหาความจริง เพื่อเห็นความจริง
  ฉัน จึงโอบอุ้มความจริง เพื่ออยู่กับความจริง
  ฉัน สะท้อนความจริง เพื่อให้มวลมนุษย์เป็นอิสระจากการหลอกลวง จากความสับสน จากการหลงผิด จากความงมงาย จากความเชื่อที่บอกต่อกันมา และจากการแสวงหาผลประโยชน์ในกันและกัน... ฉันจึงเป็นความจริง
   

 3. ทำความเข้าใจ “พระธรรมคุณ ๑๖ ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ” ที่คัดมาสั้นๆ นี้ แล้วสะท้อนการเรียนรู้ “จากภายใน” ออกมาเป็นภาษามนุษย์ทั่วไป คือได้ตกผลึกและเขียนออกมาเป็นภาษาของตน (การเรียบเรียงใหม่ไม่ถือว่าเรียนรู้ และการใช้ภาษาพระก็ไม่ใช่การเรียนรู้แบบ ปัจจัตตัง) แบบฝึกหัดข้อนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้ฝึกเข้าถึง Inner Truth (ความจริงในตน) ด้วยตัวเอง และถอดตัวเองออกจากการสังโยชน์ที่เรียกว่า “ศีลพรต” หรือเชื่อตามๆ กันโดยเข้าใจไปว่าสิ่งที่เชื่อนั้นดีทั้งๆ ที่ตนก็ยังไม่ได้ทำความเข้าใจ... ขอให้จดจำไว้เสมอว่า “อย่าฟังธรรมจากผู้อื่น แต่จงบรรลุธรรมที่ใจ”


          ธรรมะเป็น สวากขาโต ภควตาธัมโม ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันทิฏฐิโก อันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา เอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโก ควรน้อมเข้ามา และ ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ อันวิญญูผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน ดั่งนี้ ธรรมะทุกข้อทุกบทย่อมประกอบด้วยลักษณะที่เป็นพระธรรมคุณทั้ง ๖ บทนี้ และได้กำลังแสดงอธิบายในข้อที่ ๖ ที่มุ่งถึงผู้รู้พึงรู้จำเพาะตน

เพราะฉะนั้น ในอภิธรรมจึงได้แสดงถึงจิตและเจตสิกเป็นข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ รูป และนิพพานเป็นข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔ และโดยเฉพาะจิตและเจตสิกนี้ เจตสิกก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นในจิต โดยทั่วไปก็คือธรรมะในข้อธรรมานุปัสสนานี้เอง เป็นธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิต ฉะนั้นเมื่อกำหนดดูจิต ก็ย่อมจะเห็นธรรมะที่ตั้งอยู่ในจิต หรือเจตสิกดังกล่าวนี้ด้วย

950x100 Bar day15.png

VDO

DAY 15

Oracle Message

-42-

FIFTH RAY OF INTELLECTUAL KNOWLEDGE

          The Fifth Ray of Intellectual Knowledge has come to you as a spiritual gift. You are being   given the ability to find information you need, understand systems that impact your life and   find clarity in any issue that has seemed unclear or overwhelming: You shall sort the truth from the lies and learn what you need to knote. The Archangel Raphael now assists you in integrating the blessings of the Fifth Ray.

English
950x150 Bar day15.png

“You are distilling a new truth”

63_06_25 card 15.png

          You are distilling a new truth. It might be the truth of discernment, where you realise the appearance of a person, group or cause is misleadingly different to the inner reality. Discernment is incredibly important on the spiritual path, all the more so as you open up to work with energies, with teachers and teachings, and to sort out all issues in your life according to your spiritual principles.

          Discernment is not judgement, but it does allow you to make informed decisions based on frequency. When you choose to associate with people who are on a higher frequency, everyone benefits. If you choose to associate with people on a lower frequency than your own, you may feel your life moving more slowly, becoming harder than it needs to be.

          Discernment helps you navigate through illusions and find the real gems. It helps you step back from those who say they want to support you, but who actually just want to take and not give in return. The Fifth Ray helps you choose wisely and sever unhealthy connections. This ray also comes to you when there is more to something than meets the eye. You will be given the power to discover and understand the truth until the truth clicks inside you. Until then, keep looking deeper until you unravel the mystery. The Fifth Ray will help you do so successfully

          The challenge with the Fifth Ray is to remain open-minded as you find your clarity. Be willing to find more information if you need it. The right answers will come. Be willing to change your viewpoint in order to perceive the truth of the matter. If a system is working for you,that’s   great. If it needs to be changed, don't be afraid to go into the chaos of creativity and try different ways until you discover what will work better for you now.

          The Fifth Ray has a special connection to the worlds of science. Therefore, you are encouraged to be an observer in your life, to experiment with what does and does not work for you. You are invited to pursue any form of science that is of interest to you, whether this be learning nutritional science or quantum physics, the chemical composition and healing effects of essential oils or researching meditation and healing. If these are not of interest to you, it could be simply the application of scientific mind set in your life. In that case, become methodical in areas that can benefit from systems, habits and structures that replicate desired results. Apply this approach to your exercise regime, your medication practice and any other aspects of your lifestyle that maximises your potential and supports your best possible life path.

photo p kib day15.png
950x500 day15.png

Today’s Invocation

“I access to the truth"

SQ icon 02.png
Day 15  Exercise

          Truth, reality, and authenticity, those are the consciousness that our world is evolving to. Which is the first step of moving away from 3D world. If human beings cannot see truth in everything, cannot accept truth or cannot behold truth in their life. Human beings will continue suffering through their attachments. And if human beings cannot love themselves, cannot love others and cannot love the world because they cannot see truths in themselves, others, and the world.

          During the past 2 weeks, the activities that we have been doing are removing all the unreal, releasing pain, and leaving the old beliefs. To allow the Inner Truth to appear easier in our hearts. Can we notice that before we reach the truth and find the peace of mind, there are delicate and complicated processes along the way that require courage and self-love to pass through your intention and you must complete it well enough in order to bring yourself to the level that you can practice looking at the truth.

          Even now political collapse, fake society, manipulation and gradually disinformation to entertain and sell news are happening little by little. Along with a group of people who seek the truth and want it, which has increased in number but the way to live with truth (live with truth and be the truth) is still a long way in which humans have just begun to start walking, and it will take hundreds more years that Universe, Light Beings, and Lightworkers can gradually move human’s consciousness towards the Divine Truth. Because ignorance is so strong with their heads and the heart, which is the source of the truth, is closed. Humans can hear only voices in their heads and are deaf to listening to their hearts. The third eye helps to discern the truth out of the fear. Feminine Energy is also something that very few people know and understand well to develop enough in order to drive people to reach true nature in themselves as our teacher who can give the truth to us.

SQ icon 01.png
Exercise
 1. Please set intention to perceive and respond to things in life according to the truth. Because “what has been said isn’t what it is and the thing you see is not truth”. Take enough notice to see every detail. Be sure to ask a question as deep as the things that you perceive, try harder, and always prove things by yourself.
   

 2. Memorize this phrase and write it 10 times.

  I hold on to the truth
  I seek the truth, to see the truth.
  I embrace the truth to live with the truth.

  I reflect on the truth so that all human beings are free from deception, from the confusion, from delusions, from credulity, from the beliefs that have been shared, and from the exploitation of each other… So, I am the truth
   

 3. Understand this short selection of “Phra Dharmakun 16 Panjattavetupawinduhi” and reflect on learning “from within” into your language by crystallizing and writing down in your own words. (new arrangement is not considered as learned, also using the monk language is not a fundamental learning process) This exercise has designed to give you the opportunity to practice accessing your Inner Truth with yourself and detach yourself from the Fetters that call “Silappatapramas” or the belief passed on person to person that you understood what you believe is good despite that you still have not really understood it truly... Please always remember that "Do not listen the dharma from others, but achieve the dharma within the heart yourself "


          Dharma, which The Buddha has told us already, but we need to see and understand it by ourselves. When you get into the real Dharma, you can ask others to see this truth by letting them know and understand by themselves, who knows, will know well by themselves not just have been told by others.

950x100 Bar day15.png

VDO

bottom of page